محصولات موسسه آموزشی نرم افزاری قدس- قرآن و عترت

توليد و توزيع سي دي هاي حوزه و دانشگاه علوم اسلامي علوم قرآني مداحي و سخنراني

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن1 قسمت 7

379      

مکاسب محرمه

استاد علم الهدی

4 سی دی به کدهای 1876 و 1877 و 1878 و 1879

380      

تفسیر قرآن

استاد شب زنده دار

1 سی دی به کد 1880

381      

سلسله مباحث

استاد رضوی

1 سی دی به کد 1881

382      

تصریف

استاد حائری

1 سی دی به کد 1882

383      

قطر الندی

استاد سند

2 سی دی به کدهای 1883 و 1884

384      

شرح ابن عقیل

استاد سند

3 سی دی به کدهای 1885 و 1886 و 1887

385      

شرح شمسیه

استاد فردان بحرانی

2 سی دی به کدهای 1888 و 1889

386      

منطق

استاد رفاعی

1 سی دی به کد 1890

387      

منطق

استاد بحرانی

3 سی دی به کدهای 1891 و 1892 و 1893

388      

المنطق المظفر

استاد علی عبود

2 سی دی به کدهای 1894 و 1895

389      

جواهر البلاغه

استاد سند

1 سی دی به کد 1896

390      

حلقات علم الاصول (حلقه اولی)

استاد حلی

1 سی دی به کد 1897

391      

حلقات علم الاصول (حلقه ثانیه)

استاد رفاعی

3 سی دی به کدهای 1898 و 1899 و 1900

392      

مغنی اللبیب (باب اول)

استاد اخوان

2 سی دی به کدهای 1901 و 1902

393      

مغنی اللبیب (باب رابع)

استاد اخوان

1 سی دی به کد 1903

394      

معالم الاصول

استاد ایروانی

2 سی دی به کدهای 1904 و 1905

395      

مختصر المعانی (جزء اول و دوم)

استاد بحرانی

2 سی دی به کدهای 1906 و 1907

396      

مختصر المعانی (جزء اول)

استاد ایروانی

2 سی دی به کدهای 1908 و 1909

397      

قواعد التجوید

استاد مؤذن

1 سی دی به کد 1910

398      

دروس عقائد

استاد دقّاق

1 سی دی به کد 1911

399      

شرح لمعه جلد اول

استاد حیدری

3 سی دی به کدهای 1912 و 1913 و 1914

400      

شرح لمعه جلد دوم

استاد حیدری

5 سی دی به کدهای 1915 الی 1919

401      

شرح لمعه جلد سوم

استاد حیدری

4 سی دی به کدهای 1920 الی 1923

402      

شرح لمعه جلد چهارم

استاد علوی

2 سی دی به کدهای 1924 و 1925

403      

شرح لمعه جلد پنجم

استاد نجاتی

2 سی دی به کدهای 1926 و 1927

404      

شرح لمعه جلد ششم

استاد اخوان

1 سی دی به کد 1928

405      

شرح لمعه جلد هفتم

استاد اخوان

1 سی دی به کد 1929

406      

شرح لمعه جلد هشتم

استاد عیدان

1 سی دی به کد 1930

407      

شرح لمعه جلد نهم

استاد علوی

1 سی دی به کد 1931

408      

شرح لمعه جلد دهم

استاد علوی

1 سی دی به کد 1932

409      

حلقات علم الاصول (حلقه اولی)

استاد حیدری

1 سی دی به کد 1933

410      

حلقات علم الاصول (حلقه ثانیه)

استاد حیدری

3 سی دی به کدهای 1934 و 1936

411      

حلقات علم الاصول (حلقه ثالثه جزء اول)

استاد حیدری

4 سی دی به کدهای 1937 و 1940

412      

حلقات علم الاصول (حلقه ثالثه جزء ثانی)

استاد حیدری

4 سی دی به کدهای 1941 و 1944

413      

اصول الفقه مظفر

استا دآل راضی

6 سی دی به کدهای 1945 الی 1950

414      

المنطق مظفر

استاد حیدری

3 سی دی به کدهای 1951 الی 1953

415      

بدایه الحکمه

استاد عبود

3 سی دی به کدهای 1954 الی  1956

416      

بدایه الحکمه

استاد حیدری

3 سی دی به کدهای 1957 و 1958 و 1959

417      

نهایه الحکمه

استاد حیدری

8 سی دی به کدهای 1960 الی 1967

418      

رسائل

استاد ایروانی

10 سی دی به کدهای 1968 الی 1977

419      

رسائل

استاد حیدری

3 سی دی به کدهای 1978 و 1979 و 1980

420      

مکاسب محرمه

استاد ایروانی

4 سی دی به کدهای 1981 الی 1984

421      

مکاسب محرمه

استاد حیدری

4 سی دی به کدهای 1985 الی 1988

422      

مکاسب بیع

استاد ایروانی

7 سی دی به کدهای 1989 الی 1995

423      

مکاسب بیع

استاد حیدری

6 سی دی به کدهای 1996 الی 2001

424      

مکاسب خیارات

استاد ایروانی

6 سی دی به کدهای 2002 الی 2007

425      

المنهج الجدیدالی تعلیم الفلسفه الاسلامیه

استاد حیدری

5 سی دی به کدهای 2008 الی 2012

426      

رجال

استاد آل راضی

1 سی دی به کد 2013

427      

اسفار اربعه (جلد اول)

استاد حیدری

5 سی دی به کدهای 2014 الی 2018

428      

اسفار اربعه (جلد هشتم)

استاد حیدری

2 سی دی به کدهای 2019 و 2020

429      

اسفار اربعه (جلد نهم)

استاد حیدری

6 سی دی به کدهای 2021 الی 2026

430      

رجال

استاد ایروانی

2 سی دی به کدهای 2027 . 2028

431      

اصول عامه فقه مقارن

استاد حیدری

2 سی دی به کدهای 2029 و 2030

432      

آیات الاحکام

استاد ایروانی

5 سی دی به کدهای 2031 و 2035

433      

تفسیر و مقدمات تفسیر

استاد حیدری

6 سی دی به کدهای 2036 الی 2041

434      

کشف المراد

استاد ایروانی

3 سی دی به کدهای 2042 الی 2044

435      

محاضرات

استاد حیدری

21 سی دی به کدهای 2045 الی 2065

436      

شرح کشف المراد

استاد علوی

6 سی دی به کدهای 2066 الی 2071

437      

شرح باب حادی عشر

استاد حیدری

1 سی دی به کد 2072

438      

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد ایروانی

6 سی دی به کدهای 2073 الی 2078

439      

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد ایروانی

5 سی دی به کدهای 2079 الی 2083

440      

تمهیدالقواعد فی شرح قواعدالتوحید

استاد حیدری

4 سی دی به کدهای 2084 الی 2087

441      

محاضرات

استاد وائلی

12 سی دی به کدهای 2088 االی 2099

442      

خارج فقه

استاد حیدری

2 سی دی به کدهای 2100 و 2101

443      

خارج اصول فقه

استاد سید محمد رضا شیرازی

13 سی دی به کدهای 2102 الی 2114

444      

خارج اصول فقه

استاد حیدری

7 سی دی به کدهای 2115 الی 2121

445      

محاضرات

استاد سند

8 سی دی به کدهای 2122 الی 2129

446      

محاضرات

استاد فاضل مالکی

5 سی دی به کدهای 2130 الی 2134

447      

محاضرات

استاد علوی

3 سی دی به کدهای 2135 الی 2137

448      

محاضرات

استاد شجاعی

2 سی دی به کدهای 2138 و 2139

449      

محاضرات

استاد ابراهیمی

2 سی دی به کدهای 2140 و 2141

450      

محاضرات

شهیدان عالیقدر، صدر

2 سی دی به کدهای 2142 و 2143

451      

محاضرات

استاد مهاجر

2 سی دی به کدهای 2144 و 2145

452      

محاضرات

استاد حسینی

1 سی دی به کد 2146

453      

محاضرات

استاد کاشی

1 سی دی به کد 2147

454      

محاضرات

استاد یعقوبی

1 سی دی به کد 2148

455      

تعلیم و تفسیر قرآن

استاد ابومالک

1 سی دی به کد 2149

456      

لمعه

استاد سید محمد شیرازی

4 سی دی به کد 2150 الی 2153

457      

لمعه

استاد جواهری

2 سی دی به کدهای 2154 الی 2155

458      

حلقات علم اصول (حلقه ثانیه)

استاد ایروانی

4 سی دی به کدهای 2156 الی 2159

459      

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد خاقانی

7 سی دی به کدهای 2160 الی 2166

460      

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد خاقانی

4 سی دی  به کدهای 2167 الی 2170

461      

قواعد فقهیه

استاد ایروانی

5 سی دی به کدهای 2171 الی 2175

462      

منظومه (منطق و حکمت)

استاد خاقانی

6 سی دی به کدهای 2176 الی 2181

463      

مثبتات سنت

استاد سویدان

3 سی دی به کدهای 2182 الی 2184

464      

مطلع خصوص­الکم فی معانی فصوص­الحکم

استاد خاقانی

3 سی دی به کدهای 2185 الی 2187

465      

حکومت اسلامی

استاد سویدان

4 سی دی به کدهای 2188 الی 2191

466      

خارج اصول فقه

استاد محمد رضا طباطبایی

6 سی دی به کدها 2192 الی 2197

467      

خارج فقه (مبحث خمس)

استاد سویدان

3 سی دی به کد 2198 الی  2200

468      

خارج فقه (مبحث طهارت)

استاد تبریزی

12 سی دی به کدهای 2201 الی 2212

469      

شرح بسم الله

استاد الهی قمشه­ای

1 سی دی به کد 2213

470      

سلسله مباحث

استاد الهی قمشه­ای

1 سی دی به کد 2214

471      

معاد

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2215

472      

دهه اول محرم

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2216

473      

صفات عالیه و عبادت عاشقانه

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2217

474      

اسلام و محدودیت موانع تقوا

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2218

475      

اخلاص ـ حقوق فرزندان تجمل

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2219

476      

امتحان الهی ـ اصلاح طلبی

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2220

477      

نوسازی معنوی ـ توبه ـ وحدت

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2221

478      

شرح خطبه فدک

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2222

479      

شرح دعای مکارم الاخلاق

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد2223

480      

قضا و قدر و مناجاتها

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2224

481      

اعمال ام داوود ـ امر به معروف

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2225

482      

وسواس ـ مبارزه با شیطان

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2226

483      

مبعث

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2227

484      

آسیب پذیری احساسات ـ تکلیف

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2228

485      

دعای یستشیر ـ اسرار بر گناه

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2229

486      

فن تبلیغ

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کدهای 2230

487      

زیارت جامعه کبیره

استاد انجوی نژاد

2 سی دی به کدهای 2231 و 2232

488      

شرح نهج البلاغه

استاد انجوی نژاد

3 سی دی به کد 2233و2234و2235

489      

سلسله مباحث علمی

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2236

490      

خاتمیت  جهانی شدن  مهدویت

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2237

491      

تولید علم هرمنوتیک و تکنولوژی

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2238

492      

موسیقی و عشق هنر و ایدئولوژی

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2239

493      

حقوق بشروالهیات ازدیدگاه امام­خمینی

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2240

494      

ولایت فقیه از دیدگاه امام

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2241

495      

الهیات شفا

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 2242 و 2243 و 2244 و 2245

496      

تفسیر سوره واقعه

استاد انصاری خراسانی

1 سی دی به  کد 2246

497      

کلام جدید (هرمنوتیک)

استاد ربانی گلپایگانی

2 سی دی به کد 2247 و 2248

498      

فقه استدلالی

استاد ربانی گلپایگانی

2 سی دی به کد 2249 و 2250

499      

کفایه الاصول (جلد 3)

استاد حیدری شیرازی

6 سی دی به کدهای 2251 الی 2256

500      

رسائل (مبحث قطع و ظن)

استاد صالحی مدرس

 4 سی دی به کدهای 2257 الی 2260

501      

رسائل (مبحث برائت)

استاد صالحی مدرس

3 سی دی به کدهای 2261 الی 2263

502      

رسائل (مبحث استصحاب)

استاد صالحی مدرس

3 سی دی به کدهای 2264 الی 2267

503      

مستمسک جلد 2

استاد قلی پور

4 سی دی به کدهای 2267 الی 2270

504      

سلسله مباحث

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کد2271

505      

خطبه­های نماز جمعه

استاد علامه حسن زاده آملی

2 سی دی به کدهای 2272 و 2273

506      

مجموعه دعاهای کمیل

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 2274 و 2275

507      

پیرامون شهداء

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 2276 و 2277

508      

خارج فقه مبحث حج

استاد روحانی

5 سی دی به کدهای 2278 الی 2282

509      

خارج فقه مبحث اجاره

استاد روحانی

2 سی دی به کدهای 2283 و 2284

510      

خارج فقه (مبحث خلل الصلاة)

استاد روحانی

2 سی دی به کدهای 2285 و 2286

511      

گفتمان دینی

استاد مصباح

1 سی دی به کد2287

512      

اسفار (جلد 1)

استاد فیاضی

12 سی دی به کدهای 2288  الی 2299

513      

درس اخلاق

استاد مصباح

1 سی دی به کد 2300

514      

درس اخلاق

استاد مشکینی

1 سی دی به کد 2301

515      

تاریخ فلسفه غرب

استاد فیاضی

6 سی دی به کد 2302 الی 2307

516      

فضائل امام علی (ع)

استاد مصباح

1 سی دی به کد 2308

517      

فضایل امام صادق (ع)

استاد مصباح

1 سی دی به کد 2309

518      

اهمیت قرآن

استاد مصباح

1 سی دی به کد 2310

519      

آذر خشی از کربلا

استاد مصباح

1 سی دی به کد 2311

520      

لمعه (باب زکات)

استاد محمدی

1 سی دی به کد  2312

521      

لمعه (باب جهاد)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2313

522      

لمعه (باب نذر و کفارات)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2314

523      

لمعه (باب قضاء)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2315

524      

لمعه (باب شهادات)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2316

525      

لمعه (باب ظهار و وقف)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2317

526      

لمعه (باب ایلاء و لعان)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2318

527      

لمعه (باب اقرار)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2319

528      

لمعه (باب طلاق)

استاد محمدی

1 سی دی به کدهای 2320

529      

لمعه (باب نکاح)

استاد محمدی

2 سی دی به کدهای 2421 و 2322

530      

لمعه (باب غضب)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2323

531      

لمعه (باب لقطه)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2324

532      

لمعه (باب حدود)

استاد محمدی

2 سی دی به کدهای 2325 و 2326

533      

لمعه (باب قصاص)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2327

534      

لمعه (باب دیات)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 232

535      

پاسداری

استاد مصباح

2 سی دی به کدهای 2329 و 2330

536      

اسفار (جلد سوم)

استاد جوادی آملی

12 سی دی به کدهای 2331 الی 2342

537      

بحار الانوار

استاد صدیقیان

2 سی دی به کد­های 2343 و 2344

538      

تنقیح الاصول

استاد قلی­پور

1 سی دی به کد 2345

 

 

ویژگی­های موجود در ویرایش اول:

این ویرایش به صورت فرمت mp3  با منوی 48 KBPS  44100 HZ و قابل استفاده در دستگاه­های ضبط ، ویدئو،سی دی من و کامپیوتر می باشد و قابلیت انتقال بر روی MP3 پلیر و MP4 و کامپیوتر را دارا می باشد.

در صورت نیاز به توضیح بیشتر به سایت موسسه مراجعه نمایید.

www.Quran-Etrat.com

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری و رایت از محصولات مؤسسه آموزشی نرم­افزاری قدس شرعاً حرام است و پیگرد قانونی دارد.


 
comment نظرات ()