محصولات موسسه آموزشی نرم افزاری قدس- قرآن و عترت

توليد و توزيع سي دي هاي حوزه و دانشگاه علوم اسلامي علوم قرآني مداحي و سخنراني

لیست سی دی های تصویری قرآن دعا و تواشیح
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های تصویری قرآن ، دعا ، تواشیح

ردیف

قاری و مشخصات سی­دی­های تصویری قرآنی، ادعیه و تواشیح

5001

تلاوت قرآن بسیونی و ملیجی

5002

حسین منصور ـ احمد شبیب

5003

آموزش قرآن به روش اشاره برای کودکان

5004

آموزش قران به روش اشاره برای کودکان

5005

تلاوت قرآن به طریق عراقی حاج عامر کاظمی سوره یس/ ضحی/ الشرح

5006

دعا و زیارت لبنان و بیروت

5007

زیارت النبی و المعصومین و وارث و دعای فرج به همراه ملا باسم کربلایی

5008

تواشیح گروه الغدیر قم ـ مصاحبه در لبنان و اجرا در ایران

5009

دعای کمیل ـ صباح ـ عهد و زیارت آل یاسین

5010

سید الحسنین الحلو و ابویاسین

5011

شکوفه‌های قرآنی، علم الهدی و عبدالرحمن حائری

5012

شکوفه‌های قرآنی

5013

شکوفه‌های قرآنی

5014

سوره توبه جزء 10 آیه 93 توبه کریم منصوری

5015

دعا

5016

شکوفه‌های قرآنی

5017

قرائت قرآن متولی عبدالعال

5018

حاج عامر الکاظمی (قرآن به روش عراقی)

5019

تفسیر سوره قیامت ـ معاد در قرآن استاد احمد خاتمی

5020

فتحی الملیجی ایران ـ مصر 4 تلاوت

5021

احمد نعینع 3 تلاوت در مصر

5022

 ادعیه رمضان ـ دعای افتتاح

5023

محمد اللیثی ـ حلمی الجمل ـ محمود الشریف

5024

ترتیل سوره اعراف مصطفی اسماعیلی

5025

دعای کمیل و دعاء الثغور سید ولید المزیدی

5026

عبدالعزیز عکاشه

5027

شحات محمد انور تلاوت سوره‌های انسان و نساء

5028

دکتر احمد نعینع نمل (نمل 59 تا 64) مریم (40 تا 58) انشراح/ کافرون/ اخلاص

5029

دکتر احمد نعینع (نور 25 تا 38) دهه 15 تا 25 انشراح / ضحی/ کوثر

5030

دکتر احمد نعینع (زمر 15 تا 44)

5031

محمد بسیونی

5032

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5033

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5034

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5035

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5036

شکوفه‌های قرآنی سید محمد طباطبائی

5037

غلوش ـ شعیشع ـ متولی عبدالعال

5038

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5039

بسیونی

5040

تلاوت محمد بسیونی

5041

متولی عبدالعال

5042

تلاوت شحات محمد انور از سوره بقره

5043

منتخب تواشیح گروه الغدیر در لندن (ماه رمضان 1425)

5044

مصطفی غلوش

5045

دکتر احمد نعینع (سوره نمل آیه 15 تا 44)

5046

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5047

تواشیح عماد رامی

5048

محمد اللیثی

5049

راغب مصطفی غلوش ـ عبدالوهاب طنطاوی

5050

سادات فاطمی/ عباس امام جمعه/ منصور قصری‌زاده/ جوادپناهی/ کریم منصوری

5051

غلوش

5052

شحات محمد انور

5053

متولی عبدالعال

5054

متولی عبدالعال

5055

دکتر احمد نعینع

5056

غلوش

5057

تواشیح گروه الغدیر

5058

تواشیح گروه الغدیر بدون موسیقی

5059

غلوش ـ سید سعید

5060

تلاوت قرآن سید سعید

5061

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5062

ابوالعینین شعیشع/ کریم منصوری/ عبدالوهاب طنطاوی/ متولی عبدالعال

5063

عبدالوهاب طنطاوی/ محمد احمد شبیب/ فتحی‌الملیجی/ متولی عبدالعال

5064

تلاوت سید سعید

5065

حسین منصور/ استاد غلوش/ محمد احمد بسیونی

5066

عزت العناشی/ ابراهیم شعشاعی/ عبدالباسط عبدالصمد

5067

احمد شبیب (نباء 21 تا 29) محمد طوسی (زمر 3 تا 11) محمد بسیونی (فاطر 29 تا 35) و علق

5068

کریم منصوری (زمر 73 تا آخر) محمد بسیونی (احزاب 40 تا 48) رضائیان (حجر 85 تا آخر)

5069

راغب مصطفی غلوش ـ علی حجاج السویسی

5070

امام جمعه (انبیاء 10 تا آخر) ابوالعینین شعیشع (مطففین 22 تا 26) حسین منصور (احزاب 28 تا 48) عبدالعزیز عکاشه (نباء 21 تا 29)

5071

محمدمحمود طبلاوی سه تلاوت در مصر

5072

محمد صدیق منشاوی

5073

محمد بسیونی (قصص 83 تا آخر) شحات محمد انور (یوسف 7 تا 18)

5074

شحات محمدانور (بقره 255 تا 261) متولی عبدالعال (آل عمران 137 تا 145) دکتر احمد نعینع (نور 35 تا 38)

5075

محمدحسین سعیدی / منصور قصری / منصوری/ سبزعلی

5076

انور شحات محمدانور / متولی عبدالعال / فاطمه میرلویی

5077

دعای کمیل به صوت میثم کاظم و تلاوت قرآن به صوت قاسم صنیعی

5078

شکوفه‌های قرآنی

5079

راغب مصطفی غلوش (ابراهیم 35 تا 41) سید سعید (فتح 27 تا آخر و قدر)

5080

راغب مصطفی غلوش (اسراء 77 تا 85) سید سعید (قیامه تمام سوره)

5081

سید سعید (مؤمنون 1 تا 19) راغب مصطفی غلوش (قصص 5 تا 14) ابوالعینین شعیشع

5082

محمد محمود طبلاوی (حمد و بقره) راغب مصطفی غلوش (اسراء 1 تا 14)

5083

عبدالباسط (اسراء 1 تا آخر)

5084

عبدالباسط عبدالصمد

5085

عبدالباسط عبدالصمد (سوره بقره)

5086

عبدالباسط عبدالصمد

5087

شحات محمد انور

5088

گروه تواشیح اسوه تهران و گروه‌های دیگر

5089

تواشیح گروه اهل بیت تهران و گروه طه

5090

عبدالباسط عبدالصمد

5091

تلاوت طبلاوی

5092

آموزش قرآن به روش اشاره برای کودکان

5093

دعای کمیل و زیارت شامله و دعای افتتاح شیخ مالکی

5094

فتحی الملیجی 4 تلاوت در مصر

5095

گروه فجر تهران / گروه ثقلین اهواز/ گروه شهداء اهواز

5096

عبدالباسط

5097

تواشیح گروه قدر تهران / گروه کوثر اصفهان

5098

دعاهای مشترک ماه رمضان

5099

تلاوت شعیشع / غلوش/ سید سعید

5100

محمد سید ضیف ـ سه تلاوت در مصر

5101

راغب مصطفی غلوش سه تلاوت در مصر

5102

محمدی کبیری عبدالفتاح 3 تلاوت در مصر

5103

محمد هلّیل

5104

دکتر احمد نعینع

5105

حجاج الهنداوی تلاوت در مصر

5106

تلاوت محمد بسیونی

5107

سید سعید

5108

آموزش ابتدائی قرآن روخوانی و روانخوانی، استاد ایمانی، 13 سی دی به کدهای 5108 الی 5120

5121

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، سطح 1: استاد یاریگل، 4 سی دی به کدهای 5121 و 5122 و 5123 و 5124

5125

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، سطح 2: استاد حبیبی، 7 سی دی به کدهای 5125 الی 5131

5132

آموزش تجوید قرآن کریم، استاد موسوی، 10 سی دی به کدهای 5132 الی 5141

5142

داستان­های خوب برای بچه های خوب، استاد کافی، 1 سی دی به کد 5142

5143

آموزش قرآن اول دبستان، استاد پرهیزگار، 1 سی دی به کد 5143

5144

آموزش قرآن دوم دبستان، استاد پرهیزگار،1 سی دی به کد 5144

5145

آموزش قرآن سوم دبستان، استاد پرهیزگار 1 سی دی به کد 5145

5146

آموزش قرآن چهارم دبستان، استاد پرهیزگار ،  1 سی دی به کد 4146

5147

آموزش قرآن پنجم دبستان، استاد پرهیزگار، 1 سی دی به کد 5147

5148

آموزش قرآن اول راهنمایی، استاد پرهیزگار، 1 سی دی به کد 5148

5149

آموزش قرآن دوم راهنمایی، استاد پرهیزگار، 1 سی دی به کد 5149

5150

آموزش قرآن سوم راهنمایی، استاد پرهیزگار، 1 سی دی به کد 5150

5151

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد پرهیزگار، 22 سی دی به کدهای 5151 الی 5172

5173

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد عبدالباسط، 24 سی دی به کدهای 5173 الی 5196

5197

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد شحات انور، 24 سی دی به کدهای 5197 الی 5220

5221

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد منشاوی، 24 سی دی به کدهای 5221 الی 5244

5245

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد شاطری، 21 سی دی به کدهای 5245 الی 5265

5266

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد سدیس و شریم، 17 سی دی به کدهای 5266 الی 5282

5283

آموزش تجوید عربی استاد کربلایی 18 سی دی به کدهای 5283 الی 5300

5301

گلچین قرائت از اساتید، 1 سی­دی به کد 5301

5302

گلچین تلاوت دکتر نعنیع، 1 سی­دی به کد 5302

5303

گلچین تواشیح، 1 سی­دی به کد  5302

5304

گلچین تواشیح، 1 سی­دی به کد 5304

5305

دعای جوشن کبیر، 2 سی­دی به کدهای 5305 و 5306

5307

دعای ابوحمزه ثمالی، 2 سی­دی به کدهای 5307 و 5308

5309

مناجات شعبانیه حاج سعید حدادیان، 1 سی دی به کد 5309

5310

دعای توسل حاج مهدی منصوری، 1 سی دی به کد 5310

5311

دعای کمیل حاج مهدی منصوری، 1 سی دی به کد 5311

5312

دعای کمیل حاج مهدی طاهری، 1 سی دی به کد 5312

5313

دعای ندبه حاج محمود کریمی، 1 سی دی به کد 5313

5314

دعای ماه مبارک رمضان، 1 سی دی به کد 5314

5315

دعای جوشن کبیر (حرم مطهر)، 2 سی دی به کدهای 5315 و 5316

5317

دعای جوشن کبیر (مرقد امام ) حاج مهدی منصوری، 2 سی دی به کدهای 5317 و 5318

 

در صورت نیاز به توضیح به سایت موسسه مراجعه نمایید.

www.Quran-Etrat.com

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری و رایت از محصولات مؤسسه آموزشی نرم­افزاری قدس شرعاً حرام است و پیگرد قانونی دارد


 
comment نظرات ()