محصولات موسسه آموزشی نرم افزاری قدس- قرآن و عترت

توليد و توزيع سي دي هاي حوزه و دانشگاه علوم اسلامي علوم قرآني مداحي و سخنراني

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت اول
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت اول

ردیف

درس

استاد

کد و مشخصات سی دی های MP3 دروس حوزه و دانشگاه

1

شرح باب حادی عشر

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 0 و 1

2

حلقات علم الاصول شهید صدر

استاد صالحی افغانی

8 سی دی به کدهای 2 و3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9

3

صمدیه

استاد آدینه وند

2 سی دی به کدهای 10 و 11

4

مطول (بحث معانی)

استاد فشارکی

6 سی دی به کدهای 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17

5

مغنی الادیب

استاد نائینی

10 سی دی به کدهای 18 و 19 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27

6

صرف میر

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 28

7

عوامل ملا محسن

استاد محقق افغانی

1 سی دی به کد 29

8

تصریف

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 30

9

تصریف

استاد محقق افغانی

1 سی دی به کد 31

10

شرح امثله

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 32

11

تحف العقول

استاد شمالی

1 سی دی به کد 33

12

صرف و نحو

استاد رضائی

2 سی دی به کدهای 34 و 35

13

کبری فی المنطق

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 36

14

صرف میر

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 37

15

حاشیه

استاد اسحاق نیا

4 سی دی به کدهای 38 و 39 و 40 و 41

16

سیوطی

استاد آدینه وند

6 سی دی به کدهای 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47

17

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد امین شیرازی

4 سی دی به کدهای 48 و 49 و 50 و 51

18

جامی

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 52 و 53

19

سیوطی

استاد حیاتی

4 سی دی به کدهای 54 و 55 و 56 و 57

20

صمدیه

استاد حیاتی

2 سی دی به کدهای 58 و 59

21

نصاب الصبیان

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 60

22

حلقات علم الاصول (حلقه اولی)

استاد شمالی

1 سی دی به کد 61

23

حلقات علم الاصول (حلقه ثانیه)

استاد شیخ بهائی

1 سی دی به کد 62

24

حلقات علم الاصول (حلقه ثالثه)

استاد شیخ بهائی

1 سی دی به کد 63

25

تجوید و روخوانی و روانخوانی

استاد شهیدی

1 سی دی به کد 64

26

تفسیر سوره حمد و بقره

استاد محسن قرائتی

1 سی دی به کد 65

27

خلاصه صرف ساده

استاد شمالی

1 سی دی به کد66

28

صرف مقدماتی

استاد شمالی

1 سی دی به کد 67

29

صرف ساده

استاد شمالی

2 سی دی به کدهای 68 و 69

30

هدایه

استاد شمالی

2 سی دی به کدهای 70 و 71

31

اصول الفقه مظفر (جلد 1)

استاد صالحی افغانی

4 سی دی به کدهای 72 و 73 و 74 و 75

32

اصول الفقه مظفر (جلد 2)

استاد صالحی افغانی

4 سی دی به کدهای 76 و 77 و 78 و 79

33

هدایه

استاد حیاتی

2 سی دی به کدهای 80 و 81

34

شرح تصریف

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 82 و 83

35

مبادی العربیه (جلد 2)

استاد حمید محمدی

2 سی دی به کدهای 84 و 85

36

مبادی العربیه (جلد 4)

استاد بهشتی

4 سی دی به کدهای 86 و 87 و 88 و 89

37

صرف ساده

استاد آدینه وند

2 سی دی به کدهای 90 و 91

38

شرح باب حادی عشر

استاد اشتهار دی

2 سی دی به کدهای 92 و 93

39

عروه الوثقی

استاد شمالی

1 سی دی به کد 94

40

تهذیب البلاغه

استاد شهریاری

1 سی دی به کد 95

41

حاشیه

استاد مدرس افغانی

3 سی دی به کدهای 96 و 97 و 98

42

شرح امثله و تصریف

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 99

43

تصریف

 استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 100

44

عوامل فی النحو

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 101

45

عوامل ملامحسن

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 102

46

هدایه (قسمت اول)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 103

47

هدایه (قسمت دوم) و صمدیه

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 104

48

سیوطی

استاد مدرس افغانی

6 سی دی به کدهای 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110

49

مغنی اللبیب (باب اول)

استاد مدرس افغانی

5 سی دی به کدهای 111 و 112 و 113 و 114 و 115

50

مغنی اللبیب(باب رابع)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 116

51

مغنی الادیب (باب اول و رابع)

استاد علی اکبرعرب خراسانی

3 سی دی به کدهای 117 و 118 و 119

52

الموجز فی اصول الفقه

استاد حمید جزایری

2 سی دی به کدهای 120 و 121

53

معالم الاصول

استاد علی محمدی­خراسانی

5 سی دی به کدهای 122 و 123 و 124 و 125 و 126

54

المنطق مظفر

استاد غرویان

6 سی دی به کدهای 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132

55

المنطق مظفر

استاد علی محمدی­خراسانی

4 سی دی به کدهای133 و 134 و 135 و 136

56

اصول الفقه مظفر (جلد 1)

استاد علی محمدی­خراسانی

4 سی دی به کدهای 137 و 138 و 139 و 140

57

اصول الفقه مظفر (جلد 2)

استاد علی محمد ی خراسانی

3 سی دی به کدهای 141 و 142 و 143

58

لمعه

استاد وجدانی فخر

20 سی­دی به کدهای 144، طهارت 145،صلوه 146،ادامه صلوه 147، زکوه و خمس و صوم و اعتکاف 148، حج 149، ادامه حج 150، جهاد وکفارات و نذر و قضاء و شهادات 151ـ وقف و عطیه و متاجر152، ادامه متاجر 153، دین و رهن و حجر و ضمان و حواله و کفاله و صلح و شرکه 154، ادامه شرکه و مضاربه و ودیعه و عاریه و مزارعه و مساقات و اجاره و وکاله و شفعه 155، جعاله و ظهار و ایلاء و لعان و اقرار 156،وصایا و طلاق 157، نکاح 158،ادامه نکاح159- غصب،لقطه، احیاء الموات، صید و ذباحه 160، اطعمه و اشر به 161، ارث 162، ادامه ارث و حدود 163، قصاص و دیات

59

بدایه الحکمه

استاد فیاضی

3 سی دی به کدهای 164 و 165 و 166

60

نهایه الحکمه

استاد فیاضی

5 سی دی به کدهای 167 و 168 و 169 و 170 و 171

61

رسائل (بحث قطع وظن)

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 172 و 173 و 174 و 175

62

رسائل (بحث برائت)

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 176 و 177 و 178 و 179

63

رسائل (بحث استصحاب و تعادل و تراجیح)

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 180 و 181 و 182 و 183

64

تفسیر جوامع الجامع ـ سوره نساء

استاد مویدی

1سی دی به کد184

65

مکاسب (بحث محرمه)

استاد وجدانی فخر

4 سی دی به کدهای 185 و 186 و 187 و 188

66

مکاسب (بحث بیع)

استاد ستوده

6 سی دی به کدهای 189 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194

67

مکاسب (بحث خیارات)

استاد ستوده

7 سی دی به کدهای 195 الی201

68

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 202 و 203 و 204 و 205

69

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد مصطفی اعتمادی

3 سی دی به کدهای 206 و 207 و 208

70

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد علی محمدی خراسانی

5 سی دی به کدهای 209 و 210 و 211 و 212 و 213

71

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد علی محمدی خراسانی

4 سی دی به کدهای 214 و 215 و 216 و 217

72

نهایه الحکمه

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 218 و 219 و 220 و 221

73

قوانین

استاد مدرس افغانی

4 سی دی به کدهای 222 و 223 و 224 و 225

74

اسفار (جلد 1)

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 226 و 227 و 228 و 229

75

اسفار (جلد 2)

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 230 و 231 و 232 و 233

76

اسفار (جلد 3)

استاد مصباح یزدی

5 سی دی به کدهای 234 و 235 و 236 و 237 و 238

77

منظومه حکمت

استاد سید رضی شیرازی

9 سی دی به کدهای 239 الی 247

78

برهان شفاء

استاد مصباح یزدی

3 سی دی به کدهای 248 و 249 و 250

79

رسائل (بحث قطع و ظن)

استاد حیدری شیرازی

7 سی دی به کدهای 251 الی 257

80

رسائل (بحث برائت)

استاد حیدری شیرازی

4 سی دی به کدهای 258 و 259 و 260 و 261

81

رسائل (بحث استصحاب)

استاد حیدری شیرازی

4 سی دی به کدهای 262 و 263 و 264 و 265

82

تفسیر المیزان ـ سوره احزاب

استاد لطیفی

1 سی دی به کد 266

83

مکاسب (بحث محرمه)

استاد پایانی

5 سی دی به کدهای 267 و 268 و 269 و 270 و 271

84

مکاسب (بحث بیع)

استاد پایانی

7 سی دی به کدهای 272 الی 278

85

مکاسب (بحث خیارات)

استاد پایانی

6 سی دی به کدهای 279 و 280 و 281 و 282 و 283 و 284

86

مکاسب (بحث محرمه)

استاد علیدوست

5 سی دی به کدهای 285 و 286 و 287 و 288 و 289

87

مکاسب (بحث بیع)

استاد علیدوست

7 سی دی به کدهای 290 الی 296

88

مکاسب (بحث خیارات)

استاد علیدوست

6 سی دی به کدهای 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302

89

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد پایانی

4 سی دی به کدهای 303 و 304 و 305 و 306

90

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد پایانی

4 سی دی به کدهای 307  و 308 و 309 و 310

91

رسائل (بحث قطع و ظن)

استاد علی محمدی خراسانی

4 سی دی به کدهای 311و 312 و 313 و 314

92

رسائل (بحث برائت)

استاد علی محمدی خراسانی

4 سی دی به کدهای 315 و 316 و 317 و 318

93

رسائل (بحث استصحاب)

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 319 و 320

94

شرح رسالة زبر جدیه حول صحیفه سجادیه

استاد صمدی آملی 

2سی دی به کد های 321و322

95

شرح رسالة رتق وفتق

استاد صمدی آملی 

2سی دی به کد های323و324

96

لمعه

استاد اشتهاردی

13 سی­دی به کدهای 325ـ طهارت 326ـ صلوه 327ـ ادامه صلوه و زکوه و خمس و اعتکاف 328 ـ ادامه اعتکاف و حج 329ـ ادامه حج و متاجر 330ـ ادامه متاجر و دین و رهن و ضمان و حواله و کفاله و صلح و شرکه و مضاربه و ودیعه 331ـ ادامه ودیعه و اجاره و عاریه و مزارعه و مساقات و وکاله و شفعه و سبق و رمایه و جعاله و وصایا 332ـ ادامه وصایا و احیاء الموات و صید و ذباحه 333ـ اطعمه و اشربه و قصاص 334ـ حدود 335ـ ارث 336ـ دیات و جهاد 337ـ قضاء و کفارات و نذر

97

اشارات (جزء 2)

استاد فیاضی

2 سی دی به کدهای 338 و 339

98

اشارات (جزء 3)

استاد فیاضی

3 سی دی به کدهای 340 و 341 و 342

99

رسائل (بحث قطع و ظن)

استاد نائینی

4 سی دی به کدهای 343 و 344 و 345 و 346


 
comment نظرات ()