محصولات موسسه آموزشی نرم افزاری قدس- قرآن و عترت

توليد و توزيع سي دي هاي حوزه و دانشگاه علوم اسلامي علوم قرآني مداحي و سخنراني

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن1 قسمت 3
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن1 قسمت 3

200

صرف تطبیقی

استاد حمید محمدی

1 سی دی به کد 707

201

بدایه الحکمه

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 708 و 709

202

نحو تطبیقی

استاد نظری

1 سی دی به کد 710

203

شرح تجلیات قرآنی و عرفانی در نهضت عاشورا

استاد صمدی آملی 

3 سی دی به کدهای 711 و 712 و 713

204

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد دیباجی اصفهانی

5 سی دی به کدهای 714 و 715 و 716 و 717 و 718

205

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد دیباجی اصفهانی

5 سی دی به کدهای 719 و 720 و 721 و 722 و 723

206

شرح انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه

استاد صمدی آملی 

3 سی دی به کدهای 724 و 725 و 726

207

مطول (بحث بدیع)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 727

208

شرح رساله علم و دین

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 728 و 729

209

تحریر الوسیله امام خمینی (ره)

جامعه الزهراء

2 سی دی به کدهای 730 و 731

210

شرح دروس معرفت نفس (جلد 1)

استاد صمدی آملی  

7 سی دی به کدهای 732 و 733 و 734 و 735 و 736 و 737 و 738

211

شرح دروس معرفت نفس (جلد 2)

استاد صمدی آملی  

7 سی دی به کدهای 739 و 740 و 741 و 742 و 743 و 744 و 745

212

شرح دروس معرفت نفس (جلد 3)

استاد صمدی آملی  

6 سی دی به کدهای 746 و 747 و 748 و 749 و 750 و 751

213

مصباح­الانس فی شرح مفتاح غیب­الجمع والوجود

استاد علامه آملی

10 سی دی به کدهای 752و753و755و754و756و757و758و759و760و761

214

شرح طهارت الاعراق

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 762 و 763

215

سیری در نفس و تاثیر مراقبت در تکامل انسان

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 764

216

شرح رساله صد کلمه در معرفت نفس

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 765 و 766

217

احیای تفکر دینی

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 767

218

شرح آداب ازدواج، تغذیه و تفکر

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 768

219

شب قدر و شرح فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 769

220

شرح مناجات خمس عشره

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 770 و 771

221

قرآن و زمان (عقل، عرفان، فطرت، اخلاق، خاتمیت، تجربه دینی)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 772

222

شرح انسان و قرآن

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 773

223

حکمت و اسرار حج و روزه

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 774

224

شرح اسرار روزه

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 775

225

نظام قضاوت در اسلام

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 776

226

شرح گشتی در حرکت جوهری

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 777 و 778

227

شکوفایی­ عقل ­و عدالت اجتماعی در پرتو نهضت­ حسینی

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 779

228

شرح ولایت تکوینی و تشریعی

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 780 و 781

229

تحلیل پیام و قیام نهضت عاشورای سالار شهیدان

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 782

230

شرح کتاب تدوینی و تکوینی

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 783

231

اسفار (جلد 1)

استاد جوادی آملی

8 سی دی به کدهای 784و785و786و787و788و789و790و791

232

اسفار (جلد 2)

استاد جوادی آملی

5 سی دی به کدهای 792 و 793 و 794 و 795 و 796

233

گلچین ولادت‌ها و مصیبت‌های ائمه(ع)

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 797 و 798

234

تفسیر موضوعی (اخلاق در قرآن)

استاد جوادی آملی

3 سی دی به کدهای 799 و 800 و 801

235

شرح نامه‌ها و برنامه‌ها

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 802

236

تفسیر موضوعی (کرامت انسان در قرآن)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کده 803

237

شرح بسم الله الرحمن الرحیم

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 804

238

لمعه (طهارت)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد805

239

شرح ادب مع الله

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 806

240

لمعه (صلوه)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 807

241

شرح رسالة لقاء الله

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 808

242

لمعه (صوم)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 809

243

شرح علم الاسماء

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 810

244

لمعه (خمس)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 811

245

شرح رسالة نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 812

246

لمعه (زکاه)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 813

247

شرح علم و عین

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 814

248

لمعه (حج)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 815

249

شرح دفتر دل

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 816

250

مستمسک عروه الوثقی

استاد قلی پور

2 سی دی به کدهای 817 و 818

251

شرح دیوان استاد علامه حسن زاده آملی

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 819

252

شرح ابیات امیرپازواری

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 820

253

شرح ابیات طبری

استاد صمدی آملی  

2 سی دی به کدهای 821 و 822

254

شرح گلستان سعدی

استاد صمدی آملی  

2 سی دی به کدهای 823 و 824

255

لمعه (وصایا)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 825

256

شرح بحث ولایت

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 826

257

شرح بحث امامت و ولایت

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 827

258

لمعه (حج)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 828

259

شرح طهارت

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 829

260

شرح مراتب طهارت

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 830

261

لمعه (صلوه)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 831

262

شرح بحث صورت انسانی

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 832

263

شرح صفات عباد الرحمن

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 833

264

لمعه (اجاره)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 834

265

پیرامون حضور و مراقبت

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 835

266

شرح کمال اول و کمال ثانی

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 836

267

لمعه (خمس)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 837

268

شرح تصوف و عرفان حقیقی

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 838

269

شرح رؤیا و منامات

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 839

270

لمعه (طهارت)

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی­دی به کد 840 و 841

271

شرح اخلاق ناصری

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 842

272

شرح پیر و جوان

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 843

273

لمعه (صوم و اعتکاف)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 844

274

شرح بحث سلام

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 845

275

لمعه (وکاله و جعاله)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 846

276

شرح بحث عوض

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 847

277

لمعه (سبق و رمایه و شفعه)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 848

278

منتخب احادیث اصول کافی

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 849

279

لمعه (نکاح)

استاد نائینی

2 سی دی به کدهای 850 و 851

280

لمعه (طلاق)

استاد نائینی

4 سی دی به کدهای 852 و 853 و 854 و 855

281

فرمایشات عرشی

استاد علامه حسن زاده آملی

1 سی دی به کد 856

282

لمعه (رهن)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 857

283

لمعه (اجاره و وکاله)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 858

284

امامت و ولایت

استاد علامه حسن زاده آملی

1 سی دی به کد 859

285

لمعه (وصایا)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 860

286

لمعه (ارث)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 861

287

شرح اشارات (طبیعیات)

استاد علامه حسن زاده آملی

2 سی دی به کد های 862 و 863

288

مغنی اللبیب (باب های 2،3،4،5،6)

استاد طالقانی

6 سی دی به کد های 864 و 865 و 866 و 867 و 868 و 869

289

کلیات فی علم الرجال

استاد شبیری زنجانی

2 سی دی به کد های 870 و 871

290

مذاکره برهان

استاد مصباح یزدی

1 سی دی به کد 872

291

تفسیر موضوعی (ولایت در قرآن)

 استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 873

292

تفسیر موضوعی (هدایت در قرآن)

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 874 و 875

293

چهل حدیث امام خمینی(ره)

جامعه الزهراء

2 سی دی به کدهای 876 و 877

294

تجزیه و ترکیب

استاد شیرافکن

2 سی دی به کدهای 878 و 879

295

منتهی الاصول

استاد سید علی رضوی

2 سی دی به کدهای 880 و 881

296

چهل حدیث امام خمینی(ره)

استاد علی ثمری

2 سی دی به کدهای 882 و 883

297

حکمت الاشراق

استاد حشمت پور

4 سی دی به کدهای 884 و 885 و 886 و 887

298

اسفار (جلد 1)

استاد علامه حسن زاده آملی

3 سی دی به کدهای 888 و 889 و 890

299

اسفار (جلد2)

استاد علامه حسن زاده آملی

3 سی دی به کدهای 891 و 892 و 893


 
comment نظرات ()