محصولات موسسه آموزشی نرم افزاری قدس- قرآن و عترت

توليد و توزيع سي دي هاي حوزه و دانشگاه علوم اسلامي علوم قرآني مداحي و سخنراني

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت 4
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت 4

300

مفصل زمخشری

استاد عصاری

2 سی دی به کدهای 894 و 895

301

حلقات علم الاصول (حلقه ثالثه)

استاد غائبی

4 سی دی به کدهای 896 و 897 و 898 و 899

302

تمهید القواعد فی شرح قواعد التوحید

استاد علامه آملی

3 سی دی به کدهای 900 و 901 و 902

303

شرح توحید صدوق

استاد حشمت پور

3 سی دی به کدهای 903 و 904 و 905

304

کشف المراد

استاد مکارم شیرازی

5 سی دی به کدهای 906 و 907 و 908 و 909 و 910

305

ولایت فقیه

جامعه الزهراء

1 سی دی به کد 911

306

درس اخلاق

استاد اشتهاردی

1 سی دی به کد 912

307

مطلع­خصوص الکلم فی معانی فصوص­الحکم

استاد علامه آملی

12 سی دی به کدهای 913 الی 924

308

کبری فی المنطق

استاد شمالی

1 سی دی به کد 925

309

اندیشه‌های فقهی،‌اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 926

310

اخلاق اسلامی

استاد مؤیدی

1 سی دی به کد 927

311

سیره علمی و عملی و، تحلیل پیام امام(ره) به گورباچف

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 928

312

درسهایی از صحیفه سجادیه

استاد محدثی

1 سی دی به کد 929

313

تحلیل وصیت‌نامه امام خمینی(ره)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 930

314

بربال قلم (ادبیات فارسی)

جامعه الزهراء

1 سی دی به کد 931

315

تمهید القواعد فی شرح قواعد التوحید

 استاد آملی

3 سی دی به کدهای 932 و 933 و 934

316

عروه الوثقی

استاد خدامی

2 سی دی به کدهای 935 و 936

317

مطلع­خصوص الکلم فی معانی فصوص­الحکم

استاد آملی

10 سی دی به کدهای 937و938و939و940و941و942و943و944و945و946

318

گفتار آسمانی

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 947

319

مقدمات تفسیر

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 948 و 949

320

تفسیر ترتیبی ( سوره حمد)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 950

321

تفسیر ترتیبی ( سوره بقره)

استاد جوادی آملی

12سی­دی به کدهای 951و952و953و954و955و956و957و958و959و960و961و962

322

تفسیر ترتیبی ( سوره آل عمران)

استاد جوادی آملی

7 سی دی به کدهای 963و964و965و966و967و968و969

323

تفسیر ترتیبی ( سوره نساء)

استاد جوادی آملی

5 سی دی به کدهای 970و971و972و973و974

324

تفسیر ترتیبی ( سوره مائده)

استاد جوادی آملی

4 سی دی به کدهای 975و976و977و978

325

تفسیر ترتیبی ( سوره انعام)

استاد جوادی آملی

4 سی دی به کدهای 979و980و981و982

326

تفسیر ترتیبی ( سوره اعراف)

استاد جوادی آملی

6 سی دی به کدهای 983و984و985و986و987و988

327

تفسیر ترتیبی ( سوره انفال)

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 989 و 990

328

تفسیر ترتیبی ( سوره توبه)

استاد جوادی آملی

4 سی دی به کدهای 991 و 992 و 993 و 994

329

تفسیر ترتیبی ( سوره یونس)

استاد جوادی آملی

3 سی دی به کدهای 995 و 996 و 997

330

تفسیر ترتیبی ( سوره هود)

استاد جوادی آملی

3 سی دی به کدهای 998 و 999 و 1000

331

تفسیر ترتیبی ( سوره یوسف)

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 1001 و 1002

332

تفسیر ترتیبی ( سوره رعد)

استاد جوادی آملی

3 سی دی به کدهای 1003 و 1004 و 1005

333

تفسیر ترتیبی ( سوره ابراهیم)

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 1006 و 1007

334

تفسیر ترتیبی ( سوره حجر)

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 1008 و 1009

335

تفسیر ترتیبی ( سوره حشر)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 1010

336

معاد از نظر جسم و روح

استاد فلسفی

2 سی دی به کدهای 1011 و 1012

337

شرح خطبه‌های نهج البلاغه

استاد منتظری

9سی دی به کدهای 1013و1014و1015و1016و1017و1018و1019و1020و1021

338

فن سخن و سخنوری

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1022

339

شرح روضه کافی

استاد منتظری

5 سی دی به کد 1023 و 1024 و 1025 و 1026 و 1027

340

معارف اسلامی

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1028

341

شرح جامع السعادات

استاد منتظری

1 سی دی به کد 1029

342

شرح دعای مکارم الاخلاق از صحیفه سجادیه

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1030

343

بدایه الحکمه

استاد فرحانی

3 سی دی به کدهای 1031 و 1032 و 1033

344

شرح دعای مکارم‌الاخلاق

استاد تقی‌زاد

1 سی دی به کد 1034

345

مستمسک عروه الوثقی

استاد قلی‌پور

7 سی دی به کدهای 1035 الی 1041

346

پاسخ به مسائل دینی ـ اخلاقی ـ اجتماعی

اساتید حوزه و دانشگاه

10 سی دی به کدهای 1042 الی 1051

347

شرح دروس هیئت، نجوم و ریاضی

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 1052 و 1053

348

خطبه‌های نماز

آیت‌الله خامنه‌ای

3 سی دی به کدهای 1054 و 1055 و 1056

349

تفسیر آیات عرفانی

استاد غرویان

2 سی دی به کدهای 1059 و 1060 و 1061

350

اصول استنباط

استاد غرویان

3 سی دی به کدهای 1059 و 1060 و 1061

351

اسفار جلد 1

استاد غرویان

8 سی دی به کدهای 1062 الی 1069

352

اسفار جلد 6

استاد جوادی آملی

7 سی دی به کدهای 1070 الی 1076

353

اسفار جلد 7

استاد جوادی آملی

5 سی دی به کدهای 1077 الی 1081

354

اسفار جلد  8

استاد جوادی آملی

6 سی دی به کدهای 1082 الی 1087

355

اسفار جلد 9

استاد جوادی آملی

7 سی دی به کدهای 1088 الی 1094

356

اسفار جلد 1

استاد محمدی گیلانی

3 سی دی به کدهای 1095 الی 1097

357

اسفار جلد 2

استاد محمدی گیلانی

2 سی دی به کدهای 1098 و 1099

358

اسفار جلد 3

استاد مطهری

3 سی دی به کدهای 1100 و 1101 و 1102

359

اسفار جلد 2

استاد غرویان

9 سی دی به کدهای 1103 الی 1111

360

اسفار جلد 6

استاد غرویان

7 سی دی به کدهای 1112 الی 1118

361

کلام جدید

استاد غرویان

 2 سی دی به کدهای 1119 و 1120

362

نقد پلورالیزم

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1121

363

نقد اندیشه های غربی

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1122

364

غرب شناسی

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1123

365

فلسفه دین و آزادی

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1124

366

نقد شبهات غربگرایان

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1125

367

نقد فلسفه های جدید غرب

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1126

368

فلسفه اخلاق

استاد غرویان

2 سی دی به کدهای 1127 و 1128

369

بحار الانوار

استاد صدیقیان

3 سی دی به کدهای 1129 و 1130 و 1131

370

سیمای اهل البیت در قرآن کریم

استاد کریمی جهرمی

4 سی دی به کدهای 1132 و 1134 و 1135

371

تنقیح الااصول

استاد قلی پور

1 سی دی به کدهای 1136

372

کلیات روان شناسی

استاد دکتر ماهر

2 سی دی به کدهای 1137 و 1138

373

تاریخ عقاید اقتصادی

استاد دکتر درخشان

2 سی دی به کدهای 1139 و 1140

374

کلیات جامعه شناسی

استاد دکتر صدیقی

2 سی دی به کدهای 1141 و 1142

375

کلیات روانشناسی

استاد دکتر قائمی

2 سی دی به کدهای 1143 و 1144

376

کلیات اقتصاد

استاد دکتر شریف

2 سی دی به کدهای 1145 و 1146

377

کلیات فلسفه تعلیم و تربیت

استاد دکتر باقری

2 سی دی به کدهای 1147 و 1148

378

روان­شناسی

استاد دکتر هاشمی

2 سی دی به کدهای 1149 و 1150

379    

علوم سیاسی

استاد دکتر محمدی

4 سی دی به کدهای 1151 و 1152 و 1153و 1154

380    

دین شناسی

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1155

381    

شرح جامعه کبیره و مناجات خمسه عشر

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1156

382    

عزت و افتخار حسینی

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1157

383    

هدایت و ولایت

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1158

384    

اسلام و حقوق زنان

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1159

385    

موسیقی در اسلام

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1160

386    

نقد دموکراسی در ایران و غرب

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1161

387    

نقد تئوری­ها

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1162

388    

نقد مباحث روز

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1163

389    

مصاحبه و مناظره

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1164

390    

جوهر النضید

استاد فربهی

3 سی دی به کدهای 1165 و 1166 و 1167

391    

قرائت فارسی عمومی

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1168 و 1169

392    

قرائت مدیریت رفتارهای انسانی

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1170 و 1171

393    

قرائت تاریخ اسلام

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1172 و 1173

394    

قرائت اخلاق و تربیت

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1174 و 1175

395    

قرائت فلسفه

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1176 و 1177

396    

قرائت معارف اسلامی

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1178 و 1179

397    

قرائت رودکی و منوچهری

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1180

398    

قرائت مقدمات تکنولوژی

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1181

399    

قرائت عربی

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1182


 
comment نظرات ()