محصولات موسسه آموزشی نرم افزاری قدس- قرآن و عترت

توليد و توزيع سي دي هاي حوزه و دانشگاه علوم اسلامي علوم قرآني مداحي و سخنراني

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت 5
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت5

379      

قرائت روانشناسی تربیتی

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1183 و 1184

380      

قرائت کلیات علم اقتصاد

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1185 و 1186

381      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی قلب

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1187 و 1188

382      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی­جراحی

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1189 و 1190

383      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی ریه

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1191

384      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی چشم

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1192

385      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی ENT

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد  1193

386      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی خون

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1194

387      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی اورتوپدی

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1195

388      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی عفونی

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1196

389      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی کبد

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1197

390      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی نورولوژی

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1198

391      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی غدد

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1199

392      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی گوارش

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1200

393      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی پوست

دانشگاه تهران

2 سی دی به کد 1201 و 1202

394      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (روان پزشکی)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1203

395      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (زنان)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1204

396      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (اپیدمی آمار)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1205

397      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (رادیولوژی)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1206

398      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (اطفال)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1207

399      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (روماتولوژی)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1208

400      

شرح خطبه حضرت فاطمة صغری بنت الحسین(ع)

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1209

401      

شرح نهج البلاغه

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1210

402      

سیمای حضرت زهرا(س)

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1211

403      

اولیاء الله

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1212

404      

امام حسین علیه السلام محور قیام عاشورا

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1213

405      

آموزش فلسفه

استاد غرویان

4 سی دی به کدهای 1214 و 1215 و 1216 و 1217

406      

 فقه مبحث مکاسب محرمه

آیت الله فاضل لنکرانی

8 سی دی به کدهای 1218 الی 1225

407      

 فقه مبحث حج

آیت الله فاضل لنکرانی

30 سی دی به کدهای 1226 الی 1255

408      

 فقه مبحث حدود

آیت الله فاضل لنکرانی

10 سی دی به کدهای 1256 الی 1265

409      

 فقه مبحث خمس

آیت الله فاضل لنکرانی

9 سی دی به کدهای 1266 الی 1274

410      

 فقه مبحث اجاره

آیت الله فاضل لنکرانی

8 سی دی به کدهای 1275 الی 1282

411      

 فقه مبحث قضاء

آیت الله فاضل لنکرانی

8 سی دی به کدهای 1283 الی 1290

412      

 فقه مبحث قصاص

آیت الله فاضل لنکرانی

6 سی دی به کدهای 1291 الی 1296

413      

 فقه مبحث شهادت

آیت الله فاضل لنکرانی

3 سی دی به کدهای 1297 و 1298 و 1299

414      

 فقه مبحث مضاربه

آیت الله فاضل لنکرانی

2 سی دی به کدهای 1300 و 1301

415      

 فقه مبحث قضاء

آیت الله میرزا جواد تبریزی

4 سی دی به کدهای 1302 و 1303 و 1304 و 1305

416      

 فقه مبحث طهارت

آیت الله میرزا جواد تبریزی

3 سی دی به کدهای 1306 و 1307 و 1308

417      

 فقه مبحث حدود

آیت الله میرزا جواد تبریزی

3 سی دی به کدهای 1309 و 1310 و 1311

418      

 فقه مبحث قصاص

آیت الله میرزا جواد تبریزی

2 سی دی به کدهای 1312 و 1313

419      

 فقه مبحث شهادات

آیت الله میرزا جواد تبریزی

2 سی دی به کدهای 1314 و 1315

420      

 فقه مبحث مکاسب محرمه

آیت الله منتظری

18 سی دی به کدهای 1316 الی 1333

421      

 فقه مبحث سب المؤمنین

آیت الله منتظری

6 سی دی به کدهای 1334 الی 1339

422      

 فقه مبحث زکات

آیت الله منتظری

24 سی دی به کدهای 1340 الی 1363

423      

 فقه

آیت الله خوئی

5 سی دی به کدهای 1364 الی 1368

424      

 فقه

آیت الله روحانی

13 سی دی به کدهای 1369 الی 1381

425      

 فقه مبحث اعتکاف

آیت الله جوادی آملی

1 سی دی به کد 1382

426      

 فقه مبحث صوم

آیت الله جوادی آملی

10 سی دی به کدهای 1383 الی 1392

427      

 فقه مبحث اجتهاد و تقلید تا خمس

آیت الله شیرازی

23 سی دی به کدهای 1393 الی 1415

428      

 فقه

آیت الله مددی

23 سی دی به کدهای 1416 الی 1438

429      

 فقه مبحث احکام البنوک

آیت الله خباز

2 سی دی به کدهای 1439 و 1440

430      

 فقه مبحث ملکیه الدوله

آیت الله خباز

1 سی دی به کد 1441

431      

 فقه مبحث مسائل مستحدثه

آیت الله خباز

1 سی دی به کد 1442

432      

 فقه مبحث اجاره

آیت الله خباز

5 سی دی به کدهای 1443 الی 1447

433      

 فقه مبحث قواعد فقهیه

آیت الله خباز

5 سی دی به کدهای 1448 الی 1452

434      

 اصول فقه 1

آیت الله فاضل لنکرانی

24 سی دی به کدهای 1453 الی 1476

435      

 اصول فقه 2

آیت الله فاضل لنکرانی

14 سی دی به کدهای 1477 الی 1490

436      

 اصول فقه

آیت الله مکارم شیرازی

13 سی دی 1491 الی 1503

437      

 اصول فقه

آیت الله هاشمی شاهرودی

36 سی دی به کدهای 1504 الی 1539

438      

 اصول فقه

آیت الله روحانی

20 سی دی به کدهای 1540 الی 1559

439      

 اصول فقه

آیت الله خباز

14 سی دی به کدهای 1560 الی 1573

440      

 اصول فقه

آیت الله ایروانی

19 سی دی به کدهای 1574 الی 1592

441      

 اصول فقه

آیت الله خوئی

21 سی دی به کدهای 1593 الی 1613

442      

 اصول فقه

آیت الله حائری

17 سی دی به کدهای 1614 الی 1630

443      

اصول فقه

آیت‌الله سند

10 سی دی به کدهای 1631 الی 1637

444      

اصول فقه

آیت‌الله میرزا جواد تبریزی

8 سی دی به کدهای 1638 الی 1645

445      

اصول فقه

آیت‌الله غرویان

3 سی دی به کدهای 1646 و 1647 و 1648

446      

سلسله مباحث علمی

استاد شهید مطهری

9 سی دی به کدهای 1649 الی 1657

447      

تاریخ عقاید اقتصادی

استاد شهید مطهری

1 سی دی به کد 1658

448      

معارف قرآن

استاد شهید مطهری

1 سی دی به کد 1659

449      

فلسفه تاریخ

استاد شهید مطهری

3 سی دی به کدهای 166 و 1661 و 1662

450      

تفسیر قرآن کریم

استاد شهید مطهری

5 سی دی به کدهای 1663 الی 1667

451      

سلسله مباحث علمی

استاد شهید بهشتی

4 سی دی 1668 و 1669 و 1670 و 1671

452      

اثبات مهدویت

استاد یوسفی

1 سی دی به کد 1672

453      

سلسله مباحث علمی

استاد یوسفی

5 سی دی به کدهای 16573 الی 1677

454      

پیرامون احکام تقلید

استاد مصباح

1 سی دی به کد 1678

455      

حقوق در اسلام

استاد مصباح

2 سی دی به کد 1679 و 1680

456      

مباحث اخلاقی

استاد مجتبی تهرانی

2 سی دی به کدهای 1681 و 1682

457      

شرح خطبه همام نهج البلاغه

استاد مکارم شیرازی

2 سی دی به کدهای 1683 و 1684

458      

تاریخ چهارده معصوم و انبیاء

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1685

459      

معاد

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1686

460      

شرح دعای مکارم الاخلاق

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1687

461      

سلسله مباحث

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1688

462      

نگاهی روان‌شناسی به قرآن

استاد حورایی

1 سی دی به کد 1689

463      

تقویت ایمان

استاد حورایی

1 سی دی به کد 1690

464      

مباحث اخلاقی

علامه امینی

1 سی دی به کد 1691

465      

درس‌هایی از قرآن

استاد قرائتی

1 سی دی به کد 1692

466      

مباحث اخلاقی

استاد بهاءالدینی

1 سی دی به کد 1693

467      

بحث امامت و ولایت

آیت‌الله میلانی

1 سی دی به کد 1694

468      

تاریخ اسلام

استاد جعفر سبحانی

1 سی دی به کد 1695

469      

ابلاغ سوره برائت الی غدیر و حجه­الوداع

استاد جعفر سبحانی

1 سی دی به کد 1696

470      

ولایت فقیه

استاد حائری شیرازی

1 سی دی به کد 1697

471      

اصول عقاید

استاد حائری شیرازی

1 سی دی به کد 1698

472      

روش برخورد با قرآن

استاد حائری شیرازی

1 سی دی به کد 1699

473      

تربیت اسلامی

استاد حائری شیرازی

1 سی دی به کد 1700

474      

اخلاق و آموزش اسلامی

استاد حائری شیرازی

1 سی دی به کد 1701

475      

سلسله مباحث اسلامی

استاد وحید خراسانی

2 سی دی به کدهای 1702 و 1703

476      

شرح دعای جامعه کبیره

استاد ضیاءآبادی

2 سی دی به کدهای 1704 و 1705

477      

تفسیر قرآن کریم

استاد ضیاء‌آبادی

7 سی دی به کدهای 1706 الی 1712

478      

حکایت‌های اخلاقی

استاد مظاهری

1 سی دی به کد 1713


 
comment نظرات ()