محصولات موسسه آموزشی نرم افزاری قدس- قرآن و عترت

توليد و توزيع سي دي هاي حوزه و دانشگاه علوم اسلامي علوم قرآني مداحي و سخنراني

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت اول
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت اول

ردیف

درس

استاد

کد و مشخصات سی دی های MP3 دروس حوزه و دانشگاه

1

شرح باب حادی عشر

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 0 و 1

2

حلقات علم الاصول شهید صدر

استاد صالحی افغانی

8 سی دی به کدهای 2 و3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9

3

صمدیه

استاد آدینه وند

2 سی دی به کدهای 10 و 11

4

مطول (بحث معانی)

استاد فشارکی

6 سی دی به کدهای 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17

5

مغنی الادیب

استاد نائینی

10 سی دی به کدهای 18 و 19 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27

6

صرف میر

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 28

7

عوامل ملا محسن

استاد محقق افغانی

1 سی دی به کد 29

8

تصریف

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 30

9

تصریف

استاد محقق افغانی

1 سی دی به کد 31

10

شرح امثله

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 32

11

تحف العقول

استاد شمالی

1 سی دی به کد 33

12

صرف و نحو

استاد رضائی

2 سی دی به کدهای 34 و 35

13

کبری فی المنطق

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 36

14

صرف میر

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 37

15

حاشیه

استاد اسحاق نیا

4 سی دی به کدهای 38 و 39 و 40 و 41

16

سیوطی

استاد آدینه وند

6 سی دی به کدهای 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47

17

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد امین شیرازی

4 سی دی به کدهای 48 و 49 و 50 و 51

18

جامی

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 52 و 53

19

سیوطی

استاد حیاتی

4 سی دی به کدهای 54 و 55 و 56 و 57

20

صمدیه

استاد حیاتی

2 سی دی به کدهای 58 و 59

21

نصاب الصبیان

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 60

22

حلقات علم الاصول (حلقه اولی)

استاد شمالی

1 سی دی به کد 61

23

حلقات علم الاصول (حلقه ثانیه)

استاد شیخ بهائی

1 سی دی به کد 62

24

حلقات علم الاصول (حلقه ثالثه)

استاد شیخ بهائی

1 سی دی به کد 63

25

تجوید و روخوانی و روانخوانی

استاد شهیدی

1 سی دی به کد 64

26

تفسیر سوره حمد و بقره

استاد محسن قرائتی

1 سی دی به کد 65

27

خلاصه صرف ساده

استاد شمالی

1 سی دی به کد66

28

صرف مقدماتی

استاد شمالی

1 سی دی به کد 67

29

صرف ساده

استاد شمالی

2 سی دی به کدهای 68 و 69

30

هدایه

استاد شمالی

2 سی دی به کدهای 70 و 71

31

اصول الفقه مظفر (جلد 1)

استاد صالحی افغانی

4 سی دی به کدهای 72 و 73 و 74 و 75

32

اصول الفقه مظفر (جلد 2)

استاد صالحی افغانی

4 سی دی به کدهای 76 و 77 و 78 و 79

33

هدایه

استاد حیاتی

2 سی دی به کدهای 80 و 81

34

شرح تصریف

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 82 و 83

35

مبادی العربیه (جلد 2)

استاد حمید محمدی

2 سی دی به کدهای 84 و 85

36

مبادی العربیه (جلد 4)

استاد بهشتی

4 سی دی به کدهای 86 و 87 و 88 و 89

37

صرف ساده

استاد آدینه وند

2 سی دی به کدهای 90 و 91

38

شرح باب حادی عشر

استاد اشتهار دی

2 سی دی به کدهای 92 و 93

39

عروه الوثقی

استاد شمالی

1 سی دی به کد 94

40

تهذیب البلاغه

استاد شهریاری

1 سی دی به کد 95

41

حاشیه

استاد مدرس افغانی

3 سی دی به کدهای 96 و 97 و 98

42

شرح امثله و تصریف

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 99

43

تصریف

 استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 100

44

عوامل فی النحو

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 101

45

عوامل ملامحسن

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 102

46

هدایه (قسمت اول)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 103

47

هدایه (قسمت دوم) و صمدیه

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 104

48

سیوطی

استاد مدرس افغانی

6 سی دی به کدهای 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110

49

مغنی اللبیب (باب اول)

استاد مدرس افغانی

5 سی دی به کدهای 111 و 112 و 113 و 114 و 115

50

مغنی اللبیب(باب رابع)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 116

51

مغنی الادیب (باب اول و رابع)

استاد علی اکبرعرب خراسانی

3 سی دی به کدهای 117 و 118 و 119

52

الموجز فی اصول الفقه

استاد حمید جزایری

2 سی دی به کدهای 120 و 121

53

معالم الاصول

استاد علی محمدی­خراسانی

5 سی دی به کدهای 122 و 123 و 124 و 125 و 126

54

المنطق مظفر

استاد غرویان

6 سی دی به کدهای 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132

55

المنطق مظفر

استاد علی محمدی­خراسانی

4 سی دی به کدهای133 و 134 و 135 و 136

56

اصول الفقه مظفر (جلد 1)

استاد علی محمدی­خراسانی

4 سی دی به کدهای 137 و 138 و 139 و 140

57

اصول الفقه مظفر (جلد 2)

استاد علی محمد ی خراسانی

3 سی دی به کدهای 141 و 142 و 143

58

لمعه

استاد وجدانی فخر

20 سی­دی به کدهای 144، طهارت 145،صلوه 146،ادامه صلوه 147، زکوه و خمس و صوم و اعتکاف 148، حج 149، ادامه حج 150، جهاد وکفارات و نذر و قضاء و شهادات 151ـ وقف و عطیه و متاجر152، ادامه متاجر 153، دین و رهن و حجر و ضمان و حواله و کفاله و صلح و شرکه 154، ادامه شرکه و مضاربه و ودیعه و عاریه و مزارعه و مساقات و اجاره و وکاله و شفعه 155، جعاله و ظهار و ایلاء و لعان و اقرار 156،وصایا و طلاق 157، نکاح 158،ادامه نکاح159- غصب،لقطه، احیاء الموات، صید و ذباحه 160، اطعمه و اشر به 161، ارث 162، ادامه ارث و حدود 163، قصاص و دیات

59

بدایه الحکمه

استاد فیاضی

3 سی دی به کدهای 164 و 165 و 166

60

نهایه الحکمه

استاد فیاضی

5 سی دی به کدهای 167 و 168 و 169 و 170 و 171

61

رسائل (بحث قطع وظن)

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 172 و 173 و 174 و 175

62

رسائل (بحث برائت)

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 176 و 177 و 178 و 179

63

رسائل (بحث استصحاب و تعادل و تراجیح)

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 180 و 181 و 182 و 183

64

تفسیر جوامع الجامع ـ سوره نساء

استاد مویدی

1سی دی به کد184

65

مکاسب (بحث محرمه)

استاد وجدانی فخر

4 سی دی به کدهای 185 و 186 و 187 و 188

66

مکاسب (بحث بیع)

استاد ستوده

6 سی دی به کدهای 189 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194

67

مکاسب (بحث خیارات)

استاد ستوده

7 سی دی به کدهای 195 الی201

68

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 202 و 203 و 204 و 205

69

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد مصطفی اعتمادی

3 سی دی به کدهای 206 و 207 و 208

70

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد علی محمدی خراسانی

5 سی دی به کدهای 209 و 210 و 211 و 212 و 213

71

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد علی محمدی خراسانی

4 سی دی به کدهای 214 و 215 و 216 و 217

72

نهایه الحکمه

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 218 و 219 و 220 و 221

73

قوانین

استاد مدرس افغانی

4 سی دی به کدهای 222 و 223 و 224 و 225

74

اسفار (جلد 1)

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 226 و 227 و 228 و 229

75

اسفار (جلد 2)

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 230 و 231 و 232 و 233

76

اسفار (جلد 3)

استاد مصباح یزدی

5 سی دی به کدهای 234 و 235 و 236 و 237 و 238

77

منظومه حکمت

استاد سید رضی شیرازی

9 سی دی به کدهای 239 الی 247

78

برهان شفاء

استاد مصباح یزدی

3 سی دی به کدهای 248 و 249 و 250

79

رسائل (بحث قطع و ظن)

استاد حیدری شیرازی

7 سی دی به کدهای 251 الی 257

80

رسائل (بحث برائت)

استاد حیدری شیرازی

4 سی دی به کدهای 258 و 259 و 260 و 261

81

رسائل (بحث استصحاب)

استاد حیدری شیرازی

4 سی دی به کدهای 262 و 263 و 264 و 265

82

تفسیر المیزان ـ سوره احزاب

استاد لطیفی

1 سی دی به کد 266

83

مکاسب (بحث محرمه)

استاد پایانی

5 سی دی به کدهای 267 و 268 و 269 و 270 و 271

84

مکاسب (بحث بیع)

استاد پایانی

7 سی دی به کدهای 272 الی 278

85

مکاسب (بحث خیارات)

استاد پایانی

6 سی دی به کدهای 279 و 280 و 281 و 282 و 283 و 284

86

مکاسب (بحث محرمه)

استاد علیدوست

5 سی دی به کدهای 285 و 286 و 287 و 288 و 289

87

مکاسب (بحث بیع)

استاد علیدوست

7 سی دی به کدهای 290 الی 296

88

مکاسب (بحث خیارات)

استاد علیدوست

6 سی دی به کدهای 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302

89

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد پایانی

4 سی دی به کدهای 303 و 304 و 305 و 306

90

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد پایانی

4 سی دی به کدهای 307  و 308 و 309 و 310

91

رسائل (بحث قطع و ظن)

استاد علی محمدی خراسانی

4 سی دی به کدهای 311و 312 و 313 و 314

92

رسائل (بحث برائت)

استاد علی محمدی خراسانی

4 سی دی به کدهای 315 و 316 و 317 و 318

93

رسائل (بحث استصحاب)

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 319 و 320

94

شرح رسالة زبر جدیه حول صحیفه سجادیه

استاد صمدی آملی 

2سی دی به کد های 321و322

95

شرح رسالة رتق وفتق

استاد صمدی آملی 

2سی دی به کد های323و324

96

لمعه

استاد اشتهاردی

13 سی­دی به کدهای 325ـ طهارت 326ـ صلوه 327ـ ادامه صلوه و زکوه و خمس و اعتکاف 328 ـ ادامه اعتکاف و حج 329ـ ادامه حج و متاجر 330ـ ادامه متاجر و دین و رهن و ضمان و حواله و کفاله و صلح و شرکه و مضاربه و ودیعه 331ـ ادامه ودیعه و اجاره و عاریه و مزارعه و مساقات و وکاله و شفعه و سبق و رمایه و جعاله و وصایا 332ـ ادامه وصایا و احیاء الموات و صید و ذباحه 333ـ اطعمه و اشربه و قصاص 334ـ حدود 335ـ ارث 336ـ دیات و جهاد 337ـ قضاء و کفارات و نذر

97

اشارات (جزء 2)

استاد فیاضی

2 سی دی به کدهای 338 و 339

98

اشارات (جزء 3)

استاد فیاضی

3 سی دی به کدهای 340 و 341 و 342

99

رسائل (بحث قطع و ظن)

استاد نائینی

4 سی دی به کدهای 343 و 344 و 345 و 346


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن1 قسمت2
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن1 قسمت2

100

رسائل (بحث برائت)

استاد نائینی

4 سی دی به کدهای 347 و 348 و 348 الف و 348 ب

101

رسائل (بحث استصحاب)

استاد نائینی

4 سی دی به کدهای 349 و 350 و 351 و 352

102

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد ستوده

3 سی دی به کدهای 353 و 354 و 355

103

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد ستوده

3 سی دی به کدهای 356 و 357 و 358

104

لمعه(متاجر،حواله،دین،کفارات، ضمان ورهن)

استاد شب زنده دار

3 سی دی به کدهای 359 و 360 و 361

105

آموزش فلسفه

استاد میر سپاه

6 سی دی به کدهای 362 و 363 و 364 و 365 و 366 و 367

106

بدایه المعارف

استاد خرازی

3 سی دی به کدهای 368 و 369 و 370

107

شرح شمسیه

استاد آدینه وند

3 سی دی به کدهای 371 و 372 و 373

108

شرح باب حادی عشر

استاد مؤیدی

1 سی دی به کد374

109

تلخیص المنطق

استاد شهاب

2 سی دی به کدهای 375 و 376

110

تحریر شرح لمعه 1

استاد بحرینی

1سی دی به کد 377

111

تحریر شرح لمعه2

استاد بحرینی

1سی دی به کد 378

112

تحریر شرح لمعه3

استاد بحرینی

1 سی دی به کد 379

113

منتخب احادیث تحف العقول

استاد صحفی

2 سی دی به کدهای 380 و 381

114

منتخب احادیث اصول کافی

استاد محدثی

2 سی دی به کدهای 382 و 383

115

شرح نظام

استاد مدرس افغانی

4 سی دی به کدهای 384 و 385 و 386 و 387

116

تفسیر سوره‌ها

استاد شهید مرتضی مطهری

1سی دی به کد 388

117

تفسیر قرآن کریم

استاد تحریری

4 سی دی به کدهای 389 و 390 و 391 و 392

118

درس اخلاق

استاد تحریری

2 سی دی به کدهای 393 و 394

119

رسائل (بحث قطع وظن)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

5 سی دی به کدهای 395 و 396 و 397 و 398و399

120

رسائل (بحث برائت )

استاد سید رسول موسوی تهرانی

4 سی دی به کدهای 400 و 401 و 402و403

121

رسائل (بحث استصحاب)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

5 سی دی به کدهای 404 و 405 و 406 و 407و408

122

رسائل (بحث تعادل و تراجیح)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

3 سی دی به کدهای 409و410و411

123

کشف المراد

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 412

124

روش کلاسداری و تبلیغ

استاد محسن قرائتی

2 سی دی به کدهای 413 و 414

125

اصول الفقه مظفر (جلد 1)

استاد حسینی بوشهری

4 سی دی به کدهای 415و416و417و418

126

اصول الفقه مظفر (جلد 2)

استاد حسینی بوشهری

3 سی دی به کدهای 419و420و421

127

معالم الاصول

استاد مدرس افغانی

5 سی دی به کدهای 422و423و424و425و426

128

مکاسب (بحث محرمه)

استاد غرویان

3 سی دی به کدهای427و 428و429

129

منظومه منطق

استاد انصاری شیرازی

4 سی دی به کدهای 430و431و432و433

130

منظومه حکمت

استاد انصاری شیرازی

9 سی دی به کدهای 434 الی 442

131

دروس فلسفه

استاد مصباح یزدی

2 سی دی به کدهای 443و444

132

آموزش فلسفه

استاد فیاضی

3 سی دی به کدهای 445و446و447

133

شرح باب حادی عشر

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 448و449

134

اصول عقائد

استاد مصباح یزدی

2 سی دی به کدهای 450و451

135

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد فتوحی

6 سی دی به کدهای 452و453و454و455و456و457

136

مختصر المعانی (بحث بیان)

استاد فتوحی

2 سی دی به کدهای 458و459

137

شرح نظام

استاد حیاتی

4 سی دی به کدهای 460و461و462و463

138

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد صالحی مازندرانی

7 سی دی به کدهای 464و465و466و467و468و469و470

139

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد صالحی مازندرانی

5 سی دی به کدهای 471و472و473و474و475

140

فلسفتنا

استاد مصباح یزدی

3 سی دی به کدهای 476و477و478

141

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد مدرس افغانی

4 سی دی به کدهای 479و480و481و482

142

کتاب مکالمه زبان عربی المدخل

استاد جلالی

2 سی دی به کدهای 483و484

143

المنطق مظفر

استاد وحید

3 سی دی به کدهای 485و486و487

144

اصول استنباط

استاد علی محمدی خراسانی

3 سی دی به کدهای 488و489و490

145

اقتصادنا

استاد مصباحی

3 سی  دی به کدهای 491و492و493

146

مکاسب (بحث محرمه)

استاد علی محمدی خراسانی

3سی دی به کدهای494 و495و496

147

مکاسب (بحث خیارات)

استاد علی محمدی خراسانی

7سی دی به کدهای 497و498و499و500و  501و502و503  

148

تجزیه وترکیب عربی سوره بقره

استاد آدینه وند

3 سی دی به کدهای 504 و505 و 506

149

مذاکره نهایه

استاد مصباح یزدی

2سی دی به کدهای 507 و508

150

اسفار جلد 8 (علم النفس)

استاد مصباح یزدی

4سی دی به کدهای 509 و 510 و511 و512

151

اسفار جلد 8 (علم النفس)

استاد فیاضی

2سی دی به کدهای 513 و514

152

ملل ونحل

استاد سبحانی

2سی دی به کدهای 515 و 516

153

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

6سی دی  به کدهای517و 518 و519 و520 و521 و522

154

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

5سی دی  به کدهای523 و524 و525 و526 و527

155

مختصر المعانی (بحث بیان)

استاد امین شیرازی

3 سی دی به کدهای528و529و530

156

مکاسب (بحث محرمه)

استاد فاضل هرندی

4 سی دی به کدهای531و532و533و534

157

مکاسب (بحث بیع)

استاد فاضل هرندی

7سی دی به کدهای535و536و537و538و539و540و 541

158

مکاسب (بحث خیارات)

استاد فاضل هرندی

6سی دی به کدهای 542و543و544و545و546و547

159

کلیات علم الرجال

استاد سبحانی

2سی دی به کدهای548و549

160

مکاسب (بحث بیع)

استاد محقق داماد

5سی دی به کدهای550و551و552و553و554

161

مکاسب (بحث خیارات)

استاد محقق داماد

4 سی دی به کدهای555و556و557و558

162

معرفت شناسی

استاد  فیاضی

1سی دی به کد 559

163

فلسفه اسلامی

استاد  فیاضی

1 سی دی به کد 560

164

مشاوره خانواده

استاد نبی صادقی

1 سی دی به کد 561

165

علم تفسیر قرآن کریم

استاد استادی

2سی دی به کدهای 562 و563

166

آموزش اخلاق

استاد نبی صادقی

2سی دی به کدهای564 و 565

167

مدر نیسم و پست مدرنیسم

استاد غرویان

1سی دی به کد566

168

فلسفه اخلاق

استاد مصباح

1سی دی به کد567

169

جواهر البلاغه

استاد فتوحی

6سی دی به کدهای568و569و570و571و572و573

170

علوم قرآن

استاد معرفت

2سی دی به کدهای 574و575

171

مغنی اللبیب (باب اول)

استاد طالقانی

9سی دی به کدهای576 الی 584

172

مطول (بحث معانی)

استاد مدرس افغانی

2سی دی به کدهای585و586

173

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد حیدری شیرازی

6سی دی به کدهای587و588و589و590و591و592

174

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد حیدری شیرازی

6سی دی به کدهای593و594و595و596و597و598

175

یک دوره عرفان نظری

استاد یزدان پناه

1سی دی به کد599

176

منظومه حکمت

استاد منتظری

4 سی دی به کدهای 600و601و602و603

177

تمهید القواعد فی شرح قواعد التوحید

استاد اعرافی

1 سی دی به کد604

178

تمهید القواعد فی شرح قواعد التوحید

استاد صمدی آملی 

3سی دی به کدهای 605و606و607

179

شواهد الربوبیه

استاد حشمت پور

11 سی دی به کدهای608  الی 618

180

اشارات نمط 7 و 8 و 9 و 10

استاد حشمت پور

6 سی دی به کدهای 619و620و621و622و623و624

181

منطق اشارات

استاد حشمت پور

4 سی دی به کدهای625و626و627و628

182

کلام جدید (هرمنوتیک)

استاد ملکیان

4 سی دی به کدهای629و630و631و632

183

شرح سرح العیون فی شرح عیون مسائل النفس

استاد صمدی آملی 

5 سی دی به کدهای633و634و635و636و637

184

منهج جدید (منطق)

استاد محمود منتظری مقدم

1 سی دی به کد638

185

کشف المراد

استاد صمدی آملی 

5 سی دی به کدهای639و640و641و642و643

186

مبادی العربیه (جلد 2)

استاد عصاری

1 سی دی به کد644

187

نهایه الحکمه

استاد صمدی آملی 

7 سی دی به کدهای645و646و647و648و649و650و651

188

آئین نگارش زبان فارسی

استاد حجازی

1 سی دی به کد652

189

نفس شفاء

استاد صمدی آملی 

5 سی دی به کدهای653و654و655و656و657

190

درسهائی از نهج البلاغه

استاد محدثی

1 سی دی به کد658

191

شرح نهج الولایه

استاد صمدی آملی 

5 سی دی به کدهای659و660و661و662و663

192

معارف اسلامی

استاد علی شیروانی

1 سی دی به کد664

193

منظومه منطق

استاد صمدی آملی  

4 سی دی به کدهای665و666و667و668

194

منظومه حکمت

استاد صمدی آملی  

14 سی دی به کدهای 669 الی 682

195

منظومه حکمت

استاد شهید مرتضی مطهری

2 سی دی به کدهای 683 و 684

196

فص فاطمیه

استاد صمدی آملی 

11 سی دی به کدهای 685 الی 695

197

اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه

استاد حسینی قزوینی

1 سی دی به کد 696

198

شرح رسالة انسان در عرف عرفان

استاد صمدی آملی 

6 سی دی به کدهای 697 و 698 و 699 و 700 و 701 و 702

199

کلام جدید (هرمنوتیک)

استاد دکتر سروش

4 سی دی به کدهای 703 و 704 و 705 و 706


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن1 قسمت 3
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن1 قسمت 3

200

صرف تطبیقی

استاد حمید محمدی

1 سی دی به کد 707

201

بدایه الحکمه

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 708 و 709

202

نحو تطبیقی

استاد نظری

1 سی دی به کد 710

203

شرح تجلیات قرآنی و عرفانی در نهضت عاشورا

استاد صمدی آملی 

3 سی دی به کدهای 711 و 712 و 713

204

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد دیباجی اصفهانی

5 سی دی به کدهای 714 و 715 و 716 و 717 و 718

205

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد دیباجی اصفهانی

5 سی دی به کدهای 719 و 720 و 721 و 722 و 723

206

شرح انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه

استاد صمدی آملی 

3 سی دی به کدهای 724 و 725 و 726

207

مطول (بحث بدیع)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 727

208

شرح رساله علم و دین

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 728 و 729

209

تحریر الوسیله امام خمینی (ره)

جامعه الزهراء

2 سی دی به کدهای 730 و 731

210

شرح دروس معرفت نفس (جلد 1)

استاد صمدی آملی  

7 سی دی به کدهای 732 و 733 و 734 و 735 و 736 و 737 و 738

211

شرح دروس معرفت نفس (جلد 2)

استاد صمدی آملی  

7 سی دی به کدهای 739 و 740 و 741 و 742 و 743 و 744 و 745

212

شرح دروس معرفت نفس (جلد 3)

استاد صمدی آملی  

6 سی دی به کدهای 746 و 747 و 748 و 749 و 750 و 751

213

مصباح­الانس فی شرح مفتاح غیب­الجمع والوجود

استاد علامه آملی

10 سی دی به کدهای 752و753و755و754و756و757و758و759و760و761

214

شرح طهارت الاعراق

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 762 و 763

215

سیری در نفس و تاثیر مراقبت در تکامل انسان

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 764

216

شرح رساله صد کلمه در معرفت نفس

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 765 و 766

217

احیای تفکر دینی

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 767

218

شرح آداب ازدواج، تغذیه و تفکر

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 768

219

شب قدر و شرح فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 769

220

شرح مناجات خمس عشره

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 770 و 771

221

قرآن و زمان (عقل، عرفان، فطرت، اخلاق، خاتمیت، تجربه دینی)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 772

222

شرح انسان و قرآن

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 773

223

حکمت و اسرار حج و روزه

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 774

224

شرح اسرار روزه

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 775

225

نظام قضاوت در اسلام

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 776

226

شرح گشتی در حرکت جوهری

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 777 و 778

227

شکوفایی­ عقل ­و عدالت اجتماعی در پرتو نهضت­ حسینی

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 779

228

شرح ولایت تکوینی و تشریعی

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 780 و 781

229

تحلیل پیام و قیام نهضت عاشورای سالار شهیدان

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 782

230

شرح کتاب تدوینی و تکوینی

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 783

231

اسفار (جلد 1)

استاد جوادی آملی

8 سی دی به کدهای 784و785و786و787و788و789و790و791

232

اسفار (جلد 2)

استاد جوادی آملی

5 سی دی به کدهای 792 و 793 و 794 و 795 و 796

233

گلچین ولادت‌ها و مصیبت‌های ائمه(ع)

استاد صمدی آملی 

2 سی دی به کدهای 797 و 798

234

تفسیر موضوعی (اخلاق در قرآن)

استاد جوادی آملی

3 سی دی به کدهای 799 و 800 و 801

235

شرح نامه‌ها و برنامه‌ها

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 802

236

تفسیر موضوعی (کرامت انسان در قرآن)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کده 803

237

شرح بسم الله الرحمن الرحیم

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 804

238

لمعه (طهارت)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد805

239

شرح ادب مع الله

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 806

240

لمعه (صلوه)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 807

241

شرح رسالة لقاء الله

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 808

242

لمعه (صوم)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 809

243

شرح علم الاسماء

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 810

244

لمعه (خمس)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 811

245

شرح رسالة نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 812

246

لمعه (زکاه)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 813

247

شرح علم و عین

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 814

248

لمعه (حج)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 815

249

شرح دفتر دل

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 816

250

مستمسک عروه الوثقی

استاد قلی پور

2 سی دی به کدهای 817 و 818

251

شرح دیوان استاد علامه حسن زاده آملی

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 819

252

شرح ابیات امیرپازواری

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 820

253

شرح ابیات طبری

استاد صمدی آملی  

2 سی دی به کدهای 821 و 822

254

شرح گلستان سعدی

استاد صمدی آملی  

2 سی دی به کدهای 823 و 824

255

لمعه (وصایا)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 825

256

شرح بحث ولایت

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 826

257

شرح بحث امامت و ولایت

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 827

258

لمعه (حج)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 828

259

شرح طهارت

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 829

260

شرح مراتب طهارت

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 830

261

لمعه (صلوه)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 831

262

شرح بحث صورت انسانی

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 832

263

شرح صفات عباد الرحمن

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 833

264

لمعه (اجاره)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 834

265

پیرامون حضور و مراقبت

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 835

266

شرح کمال اول و کمال ثانی

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 836

267

لمعه (خمس)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 837

268

شرح تصوف و عرفان حقیقی

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 838

269

شرح رؤیا و منامات

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 839

270

لمعه (طهارت)

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی­دی به کد 840 و 841

271

شرح اخلاق ناصری

استاد صمدی آملی  

1 سی دی به کد 842

272

شرح پیر و جوان

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 843

273

لمعه (صوم و اعتکاف)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 844

274

شرح بحث سلام

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 845

275

لمعه (وکاله و جعاله)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 846

276

شرح بحث عوض

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 847

277

لمعه (سبق و رمایه و شفعه)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 848

278

منتخب احادیث اصول کافی

استاد صمدی آملی 

1 سی دی به کد 849

279

لمعه (نکاح)

استاد نائینی

2 سی دی به کدهای 850 و 851

280

لمعه (طلاق)

استاد نائینی

4 سی دی به کدهای 852 و 853 و 854 و 855

281

فرمایشات عرشی

استاد علامه حسن زاده آملی

1 سی دی به کد 856

282

لمعه (رهن)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 857

283

لمعه (اجاره و وکاله)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 858

284

امامت و ولایت

استاد علامه حسن زاده آملی

1 سی دی به کد 859

285

لمعه (وصایا)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 860

286

لمعه (ارث)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 861

287

شرح اشارات (طبیعیات)

استاد علامه حسن زاده آملی

2 سی دی به کد های 862 و 863

288

مغنی اللبیب (باب های 2،3،4،5،6)

استاد طالقانی

6 سی دی به کد های 864 و 865 و 866 و 867 و 868 و 869

289

کلیات فی علم الرجال

استاد شبیری زنجانی

2 سی دی به کد های 870 و 871

290

مذاکره برهان

استاد مصباح یزدی

1 سی دی به کد 872

291

تفسیر موضوعی (ولایت در قرآن)

 استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 873

292

تفسیر موضوعی (هدایت در قرآن)

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 874 و 875

293

چهل حدیث امام خمینی(ره)

جامعه الزهراء

2 سی دی به کدهای 876 و 877

294

تجزیه و ترکیب

استاد شیرافکن

2 سی دی به کدهای 878 و 879

295

منتهی الاصول

استاد سید علی رضوی

2 سی دی به کدهای 880 و 881

296

چهل حدیث امام خمینی(ره)

استاد علی ثمری

2 سی دی به کدهای 882 و 883

297

حکمت الاشراق

استاد حشمت پور

4 سی دی به کدهای 884 و 885 و 886 و 887

298

اسفار (جلد 1)

استاد علامه حسن زاده آملی

3 سی دی به کدهای 888 و 889 و 890

299

اسفار (جلد2)

استاد علامه حسن زاده آملی

3 سی دی به کدهای 891 و 892 و 893


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت 4
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت 4

300

مفصل زمخشری

استاد عصاری

2 سی دی به کدهای 894 و 895

301

حلقات علم الاصول (حلقه ثالثه)

استاد غائبی

4 سی دی به کدهای 896 و 897 و 898 و 899

302

تمهید القواعد فی شرح قواعد التوحید

استاد علامه آملی

3 سی دی به کدهای 900 و 901 و 902

303

شرح توحید صدوق

استاد حشمت پور

3 سی دی به کدهای 903 و 904 و 905

304

کشف المراد

استاد مکارم شیرازی

5 سی دی به کدهای 906 و 907 و 908 و 909 و 910

305

ولایت فقیه

جامعه الزهراء

1 سی دی به کد 911

306

درس اخلاق

استاد اشتهاردی

1 سی دی به کد 912

307

مطلع­خصوص الکلم فی معانی فصوص­الحکم

استاد علامه آملی

12 سی دی به کدهای 913 الی 924

308

کبری فی المنطق

استاد شمالی

1 سی دی به کد 925

309

اندیشه‌های فقهی،‌اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 926

310

اخلاق اسلامی

استاد مؤیدی

1 سی دی به کد 927

311

سیره علمی و عملی و، تحلیل پیام امام(ره) به گورباچف

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 928

312

درسهایی از صحیفه سجادیه

استاد محدثی

1 سی دی به کد 929

313

تحلیل وصیت‌نامه امام خمینی(ره)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 930

314

بربال قلم (ادبیات فارسی)

جامعه الزهراء

1 سی دی به کد 931

315

تمهید القواعد فی شرح قواعد التوحید

 استاد آملی

3 سی دی به کدهای 932 و 933 و 934

316

عروه الوثقی

استاد خدامی

2 سی دی به کدهای 935 و 936

317

مطلع­خصوص الکلم فی معانی فصوص­الحکم

استاد آملی

10 سی دی به کدهای 937و938و939و940و941و942و943و944و945و946

318

گفتار آسمانی

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 947

319

مقدمات تفسیر

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 948 و 949

320

تفسیر ترتیبی ( سوره حمد)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 950

321

تفسیر ترتیبی ( سوره بقره)

استاد جوادی آملی

12سی­دی به کدهای 951و952و953و954و955و956و957و958و959و960و961و962

322

تفسیر ترتیبی ( سوره آل عمران)

استاد جوادی آملی

7 سی دی به کدهای 963و964و965و966و967و968و969

323

تفسیر ترتیبی ( سوره نساء)

استاد جوادی آملی

5 سی دی به کدهای 970و971و972و973و974

324

تفسیر ترتیبی ( سوره مائده)

استاد جوادی آملی

4 سی دی به کدهای 975و976و977و978

325

تفسیر ترتیبی ( سوره انعام)

استاد جوادی آملی

4 سی دی به کدهای 979و980و981و982

326

تفسیر ترتیبی ( سوره اعراف)

استاد جوادی آملی

6 سی دی به کدهای 983و984و985و986و987و988

327

تفسیر ترتیبی ( سوره انفال)

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 989 و 990

328

تفسیر ترتیبی ( سوره توبه)

استاد جوادی آملی

4 سی دی به کدهای 991 و 992 و 993 و 994

329

تفسیر ترتیبی ( سوره یونس)

استاد جوادی آملی

3 سی دی به کدهای 995 و 996 و 997

330

تفسیر ترتیبی ( سوره هود)

استاد جوادی آملی

3 سی دی به کدهای 998 و 999 و 1000

331

تفسیر ترتیبی ( سوره یوسف)

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 1001 و 1002

332

تفسیر ترتیبی ( سوره رعد)

استاد جوادی آملی

3 سی دی به کدهای 1003 و 1004 و 1005

333

تفسیر ترتیبی ( سوره ابراهیم)

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 1006 و 1007

334

تفسیر ترتیبی ( سوره حجر)

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 1008 و 1009

335

تفسیر ترتیبی ( سوره حشر)

استاد جوادی آملی

1 سی دی به کد 1010

336

معاد از نظر جسم و روح

استاد فلسفی

2 سی دی به کدهای 1011 و 1012

337

شرح خطبه‌های نهج البلاغه

استاد منتظری

9سی دی به کدهای 1013و1014و1015و1016و1017و1018و1019و1020و1021

338

فن سخن و سخنوری

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1022

339

شرح روضه کافی

استاد منتظری

5 سی دی به کد 1023 و 1024 و 1025 و 1026 و 1027

340

معارف اسلامی

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1028

341

شرح جامع السعادات

استاد منتظری

1 سی دی به کد 1029

342

شرح دعای مکارم الاخلاق از صحیفه سجادیه

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1030

343

بدایه الحکمه

استاد فرحانی

3 سی دی به کدهای 1031 و 1032 و 1033

344

شرح دعای مکارم‌الاخلاق

استاد تقی‌زاد

1 سی دی به کد 1034

345

مستمسک عروه الوثقی

استاد قلی‌پور

7 سی دی به کدهای 1035 الی 1041

346

پاسخ به مسائل دینی ـ اخلاقی ـ اجتماعی

اساتید حوزه و دانشگاه

10 سی دی به کدهای 1042 الی 1051

347

شرح دروس هیئت، نجوم و ریاضی

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 1052 و 1053

348

خطبه‌های نماز

آیت‌الله خامنه‌ای

3 سی دی به کدهای 1054 و 1055 و 1056

349

تفسیر آیات عرفانی

استاد غرویان

2 سی دی به کدهای 1059 و 1060 و 1061

350

اصول استنباط

استاد غرویان

3 سی دی به کدهای 1059 و 1060 و 1061

351

اسفار جلد 1

استاد غرویان

8 سی دی به کدهای 1062 الی 1069

352

اسفار جلد 6

استاد جوادی آملی

7 سی دی به کدهای 1070 الی 1076

353

اسفار جلد 7

استاد جوادی آملی

5 سی دی به کدهای 1077 الی 1081

354

اسفار جلد  8

استاد جوادی آملی

6 سی دی به کدهای 1082 الی 1087

355

اسفار جلد 9

استاد جوادی آملی

7 سی دی به کدهای 1088 الی 1094

356

اسفار جلد 1

استاد محمدی گیلانی

3 سی دی به کدهای 1095 الی 1097

357

اسفار جلد 2

استاد محمدی گیلانی

2 سی دی به کدهای 1098 و 1099

358

اسفار جلد 3

استاد مطهری

3 سی دی به کدهای 1100 و 1101 و 1102

359

اسفار جلد 2

استاد غرویان

9 سی دی به کدهای 1103 الی 1111

360

اسفار جلد 6

استاد غرویان

7 سی دی به کدهای 1112 الی 1118

361

کلام جدید

استاد غرویان

 2 سی دی به کدهای 1119 و 1120

362

نقد پلورالیزم

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1121

363

نقد اندیشه های غربی

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1122

364

غرب شناسی

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1123

365

فلسفه دین و آزادی

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1124

366

نقد شبهات غربگرایان

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1125

367

نقد فلسفه های جدید غرب

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1126

368

فلسفه اخلاق

استاد غرویان

2 سی دی به کدهای 1127 و 1128

369

بحار الانوار

استاد صدیقیان

3 سی دی به کدهای 1129 و 1130 و 1131

370

سیمای اهل البیت در قرآن کریم

استاد کریمی جهرمی

4 سی دی به کدهای 1132 و 1134 و 1135

371

تنقیح الااصول

استاد قلی پور

1 سی دی به کدهای 1136

372

کلیات روان شناسی

استاد دکتر ماهر

2 سی دی به کدهای 1137 و 1138

373

تاریخ عقاید اقتصادی

استاد دکتر درخشان

2 سی دی به کدهای 1139 و 1140

374

کلیات جامعه شناسی

استاد دکتر صدیقی

2 سی دی به کدهای 1141 و 1142

375

کلیات روانشناسی

استاد دکتر قائمی

2 سی دی به کدهای 1143 و 1144

376

کلیات اقتصاد

استاد دکتر شریف

2 سی دی به کدهای 1145 و 1146

377

کلیات فلسفه تعلیم و تربیت

استاد دکتر باقری

2 سی دی به کدهای 1147 و 1148

378

روان­شناسی

استاد دکتر هاشمی

2 سی دی به کدهای 1149 و 1150

379    

علوم سیاسی

استاد دکتر محمدی

4 سی دی به کدهای 1151 و 1152 و 1153و 1154

380    

دین شناسی

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1155

381    

شرح جامعه کبیره و مناجات خمسه عشر

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1156

382    

عزت و افتخار حسینی

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1157

383    

هدایت و ولایت

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1158

384    

اسلام و حقوق زنان

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1159

385    

موسیقی در اسلام

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1160

386    

نقد دموکراسی در ایران و غرب

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1161

387    

نقد تئوری­ها

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1162

388    

نقد مباحث روز

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1163

389    

مصاحبه و مناظره

استاد غرویان

1 سی دی به کد 1164

390    

جوهر النضید

استاد فربهی

3 سی دی به کدهای 1165 و 1166 و 1167

391    

قرائت فارسی عمومی

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1168 و 1169

392    

قرائت مدیریت رفتارهای انسانی

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1170 و 1171

393    

قرائت تاریخ اسلام

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1172 و 1173

394    

قرائت اخلاق و تربیت

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1174 و 1175

395    

قرائت فلسفه

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1176 و 1177

396    

قرائت معارف اسلامی

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1178 و 1179

397    

قرائت رودکی و منوچهری

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1180

398    

قرائت مقدمات تکنولوژی

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1181

399    

قرائت عربی

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1182


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت 5
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت5

379      

قرائت روانشناسی تربیتی

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1183 و 1184

380      

قرائت کلیات علم اقتصاد

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1185 و 1186

381      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی قلب

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1187 و 1188

382      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی­جراحی

دانشگاه تهران

2 سی دی به کدهای 1189 و 1190

383      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی ریه

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1191

384      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی چشم

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1192

385      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی ENT

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد  1193

386      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی خون

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1194

387      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی اورتوپدی

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1195

388      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی عفونی

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1196

389      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی کبد

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1197

390      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی نورولوژی

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1198

391      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی غدد

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1199

392      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی گوارش

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1200

393      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی پوست

دانشگاه تهران

2 سی دی به کد 1201 و 1202

394      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (روان پزشکی)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1203

395      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (زنان)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1204

396      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (اپیدمی آمار)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1205

397      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (رادیولوژی)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1206

398      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (اطفال)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1207

399      

پاسخ تشریحی به سئوالات پزشکی (روماتولوژی)

دانشگاه تهران

1 سی دی به کد 1208

400      

شرح خطبه حضرت فاطمة صغری بنت الحسین(ع)

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1209

401      

شرح نهج البلاغه

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1210

402      

سیمای حضرت زهرا(س)

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1211

403      

اولیاء الله

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1212

404      

امام حسین علیه السلام محور قیام عاشورا

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1213

405      

آموزش فلسفه

استاد غرویان

4 سی دی به کدهای 1214 و 1215 و 1216 و 1217

406      

 فقه مبحث مکاسب محرمه

آیت الله فاضل لنکرانی

8 سی دی به کدهای 1218 الی 1225

407      

 فقه مبحث حج

آیت الله فاضل لنکرانی

30 سی دی به کدهای 1226 الی 1255

408      

 فقه مبحث حدود

آیت الله فاضل لنکرانی

10 سی دی به کدهای 1256 الی 1265

409      

 فقه مبحث خمس

آیت الله فاضل لنکرانی

9 سی دی به کدهای 1266 الی 1274

410      

 فقه مبحث اجاره

آیت الله فاضل لنکرانی

8 سی دی به کدهای 1275 الی 1282

411      

 فقه مبحث قضاء

آیت الله فاضل لنکرانی

8 سی دی به کدهای 1283 الی 1290

412      

 فقه مبحث قصاص

آیت الله فاضل لنکرانی

6 سی دی به کدهای 1291 الی 1296

413      

 فقه مبحث شهادت

آیت الله فاضل لنکرانی

3 سی دی به کدهای 1297 و 1298 و 1299

414      

 فقه مبحث مضاربه

آیت الله فاضل لنکرانی

2 سی دی به کدهای 1300 و 1301

415      

 فقه مبحث قضاء

آیت الله میرزا جواد تبریزی

4 سی دی به کدهای 1302 و 1303 و 1304 و 1305

416      

 فقه مبحث طهارت

آیت الله میرزا جواد تبریزی

3 سی دی به کدهای 1306 و 1307 و 1308

417      

 فقه مبحث حدود

آیت الله میرزا جواد تبریزی

3 سی دی به کدهای 1309 و 1310 و 1311

418      

 فقه مبحث قصاص

آیت الله میرزا جواد تبریزی

2 سی دی به کدهای 1312 و 1313

419      

 فقه مبحث شهادات

آیت الله میرزا جواد تبریزی

2 سی دی به کدهای 1314 و 1315

420      

 فقه مبحث مکاسب محرمه

آیت الله منتظری

18 سی دی به کدهای 1316 الی 1333

421      

 فقه مبحث سب المؤمنین

آیت الله منتظری

6 سی دی به کدهای 1334 الی 1339

422      

 فقه مبحث زکات

آیت الله منتظری

24 سی دی به کدهای 1340 الی 1363

423      

 فقه

آیت الله خوئی

5 سی دی به کدهای 1364 الی 1368

424      

 فقه

آیت الله روحانی

13 سی دی به کدهای 1369 الی 1381

425      

 فقه مبحث اعتکاف

آیت الله جوادی آملی

1 سی دی به کد 1382

426      

 فقه مبحث صوم

آیت الله جوادی آملی

10 سی دی به کدهای 1383 الی 1392

427      

 فقه مبحث اجتهاد و تقلید تا خمس

آیت الله شیرازی

23 سی دی به کدهای 1393 الی 1415

428      

 فقه

آیت الله مددی

23 سی دی به کدهای 1416 الی 1438

429      

 فقه مبحث احکام البنوک

آیت الله خباز

2 سی دی به کدهای 1439 و 1440

430      

 فقه مبحث ملکیه الدوله

آیت الله خباز

1 سی دی به کد 1441

431      

 فقه مبحث مسائل مستحدثه

آیت الله خباز

1 سی دی به کد 1442

432      

 فقه مبحث اجاره

آیت الله خباز

5 سی دی به کدهای 1443 الی 1447

433      

 فقه مبحث قواعد فقهیه

آیت الله خباز

5 سی دی به کدهای 1448 الی 1452

434      

 اصول فقه 1

آیت الله فاضل لنکرانی

24 سی دی به کدهای 1453 الی 1476

435      

 اصول فقه 2

آیت الله فاضل لنکرانی

14 سی دی به کدهای 1477 الی 1490

436      

 اصول فقه

آیت الله مکارم شیرازی

13 سی دی 1491 الی 1503

437      

 اصول فقه

آیت الله هاشمی شاهرودی

36 سی دی به کدهای 1504 الی 1539

438      

 اصول فقه

آیت الله روحانی

20 سی دی به کدهای 1540 الی 1559

439      

 اصول فقه

آیت الله خباز

14 سی دی به کدهای 1560 الی 1573

440      

 اصول فقه

آیت الله ایروانی

19 سی دی به کدهای 1574 الی 1592

441      

 اصول فقه

آیت الله خوئی

21 سی دی به کدهای 1593 الی 1613

442      

 اصول فقه

آیت الله حائری

17 سی دی به کدهای 1614 الی 1630

443      

اصول فقه

آیت‌الله سند

10 سی دی به کدهای 1631 الی 1637

444      

اصول فقه

آیت‌الله میرزا جواد تبریزی

8 سی دی به کدهای 1638 الی 1645

445      

اصول فقه

آیت‌الله غرویان

3 سی دی به کدهای 1646 و 1647 و 1648

446      

سلسله مباحث علمی

استاد شهید مطهری

9 سی دی به کدهای 1649 الی 1657

447      

تاریخ عقاید اقتصادی

استاد شهید مطهری

1 سی دی به کد 1658

448      

معارف قرآن

استاد شهید مطهری

1 سی دی به کد 1659

449      

فلسفه تاریخ

استاد شهید مطهری

3 سی دی به کدهای 166 و 1661 و 1662

450      

تفسیر قرآن کریم

استاد شهید مطهری

5 سی دی به کدهای 1663 الی 1667

451      

سلسله مباحث علمی

استاد شهید بهشتی

4 سی دی 1668 و 1669 و 1670 و 1671

452      

اثبات مهدویت

استاد یوسفی

1 سی دی به کد 1672

453      

سلسله مباحث علمی

استاد یوسفی

5 سی دی به کدهای 16573 الی 1677

454      

پیرامون احکام تقلید

استاد مصباح

1 سی دی به کد 1678

455      

حقوق در اسلام

استاد مصباح

2 سی دی به کد 1679 و 1680

456      

مباحث اخلاقی

استاد مجتبی تهرانی

2 سی دی به کدهای 1681 و 1682

457      

شرح خطبه همام نهج البلاغه

استاد مکارم شیرازی

2 سی دی به کدهای 1683 و 1684

458      

تاریخ چهارده معصوم و انبیاء

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1685

459      

معاد

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1686

460      

شرح دعای مکارم الاخلاق

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1687

461      

سلسله مباحث

استاد فلسفی

1 سی دی به کد 1688

462      

نگاهی روان‌شناسی به قرآن

استاد حورایی

1 سی دی به کد 1689

463      

تقویت ایمان

استاد حورایی

1 سی دی به کد 1690

464      

مباحث اخلاقی

علامه امینی

1 سی دی به کد 1691

465      

درس‌هایی از قرآن

استاد قرائتی

1 سی دی به کد 1692

466      

مباحث اخلاقی

استاد بهاءالدینی

1 سی دی به کد 1693

467      

بحث امامت و ولایت

آیت‌الله میلانی

1 سی دی به کد 1694

468      

تاریخ اسلام

استاد جعفر سبحانی

1 سی دی به کد 1695

469      

ابلاغ سوره برائت الی غدیر و حجه­الوداع

استاد جعفر سبحانی

1 سی دی به کد 1696

470      

ولایت فقیه

استاد حائری شیرازی

1 سی دی به کد 1697

471      

اصول عقاید

استاد حائری شیرازی

1 سی دی به کد 1698

472      

روش برخورد با قرآن

استاد حائری شیرازی

1 سی دی به کد 1699

473      

تربیت اسلامی

استاد حائری شیرازی

1 سی دی به کد 1700

474      

اخلاق و آموزش اسلامی

استاد حائری شیرازی

1 سی دی به کد 1701

475      

سلسله مباحث اسلامی

استاد وحید خراسانی

2 سی دی به کدهای 1702 و 1703

476      

شرح دعای جامعه کبیره

استاد ضیاءآبادی

2 سی دی به کدهای 1704 و 1705

477      

تفسیر قرآن کریم

استاد ضیاء‌آبادی

7 سی دی به کدهای 1706 الی 1712

478      

حکایت‌های اخلاقی

استاد مظاهری

1 سی دی به کد 1713


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های mp3 حوزوی ورژن 1 قسمت 6
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1 قسمت 6

379      

سلسله مباحث

استاد نظری منفرد

2 سی دی به کدهای 1714 و 1715

380      

مباحث اخلاقی

استاد توکل

1 سی دی به کد 1716

381      

سلسله مباحث

استاد حسینی

2 سی دی به کدهای 1717 و 1718

382      

سلسله مباحث اخلاقی

استاد حق‌شناس

4 سی دی به کدهای 1719 و 1720 و 1721 و 1722

383      

سلسله مباحث

استاد خبازیان

3 سی دی به کدهای 1723 و 1724 و 1725

384      

سلسله مباحث اخلاقی

استاد شهید دستغیب

2 سی دی به کدهای 1726 و 1727

385      

مباحث اخلاقی

استاد امجد

1 سی دی به کد 1728

386      

شرح نهج‌البلاغه

استاد فاطمی‌نیا

1 سی دی به کد 1729

387      

به سوی ظهور

استاد فاطمی‌نیا

1 سی دی به کد 1730

388      

تفسیر موضوعی قرآن کریم

استاد فاطمی‌نیا

1 سی دی به کد 1731

389      

سیری در قرآن و صحیفه سجادیه

استاد فاطمی‌نیا

1 سی دی به کد 1732

390      

شرح زیارت جامعه کبیره و نامه امام علی(ع) به امام حسن(ع)

استاد فاطمی‌نیا

1 سی دی به کد 1733

391      

سلسله مباحث اخلاقی

استاد فاطمی‌نیا

3 سی دی به کدهای 1734 و 1735 و 1736

392      

سلسله مباحث علمی و اخلاقی

استاد هاشمی‌نژاد

7 سی دی به کدهای 1737 الی 1743

393      

مباحث پیرامون امامت

استاد ناصری

1 سی دی به کد 1744

394      

سلسله مباحث

استاد فاضل کاشانی

3 سی دی به کد 1745 و 1746 و 1747

395      

اصول عقاید

استاد عراقی

1 سی دی به کد 1748

396      

راه‌یافتگان

استاد شهید کافی

1 سی دی به کد 1749

397      

مباحث پیرامون امام حسین(ع)

استاد شهید کافی

1 سی دی به کد 1750

398      

سلسله مباحث

استاد شهید کافی

2 سی دی به کدهای 1751 و 1752

399      

سلسله مباحث اخلاقی

استاد وحید خراسانی

1 سی دی به کد 1753

400      

سلسله مباحث

شهیدان دیالمه و آیت

1 سی دی به کد 1754

401      

مباحث اخلاقی

استاد صدیقی

1 سی دی به کد 1755

402      

سلسله مباحث

شهیدان مفتح و هاشمی‌نژاد

1 سی دی به کد 1756

403      

سلسله مباحث

شهیدان رجایی و چمران

1 سی دی به کد 1757

404      

پیرامون امام حسین(ع)

استاد دانشمند

1 سی دی به کد 1758

405      

سلسله مباحث

استاد دانشمند

8 سی دی به کدهای 1759 الی 1766

406      

سلسله مباحث

استاد دکتر علی شریعتی

2 سی دی به کدهای 1767 و 1768

407      

سلسله مباحث

استاد دشتی

1 سی دی به کد 1769

408      

سلسله مباحث

حضرت امام خمینی(ره)

2 سی دی به کدهای 1770 و 1771

409      

سلسله مباحث

استاد احمدی میانجی

1 سی دی به کد 1772

410      

اهمیت زیارت امام حسین(ع)

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1773

411      

سالروز شهادت ائمه(ص)

استاد کریمی جهرمی

1 سی دی به کد 1774

412      

اخلاق اسلامی

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1775

413      

ازدواج و اخلاق در خانواده

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1776

414      

تربیت

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1777

415      

تربیت اسلامی

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1778

416      

معارف الهی

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1779

417      

مسیری در معارف اسلامی

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1780

418      

نعمت­های الهی

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1781

419      

فضل و رحمت

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1782

420      

عبودیت و صبر و استقامت

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1783

421      

عرفان در سوره یوسف

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1784

422      

اولیاء الله

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1785

423      

سیر الی الله

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1786

424      

حسنات و سیئات

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1787

425      

نور و ظلمت

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1788

426      

مبارزه با نفس

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1789

427      

توبه

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1790

428      

مرگ و عالم برزخ

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1791

429      

مؤمن و اهل معرفت

استاد انصاریان

1 سی دی به کد 1792

430      

مجموعه حکایت ها

استاد انصاریان

5 سی دی به کدهای 1793 الی 1797

431      

سلسله مباحث اخلاقی

استاد انصاریان

10 سی دی به کدهای 1798 الی 1807

432      

مباحث

استاد صالحی خوانساری

1 سی دی به کد 1808

433      

سلسله مباحث اخلاقی

استاد مؤیدی

1 سی دی به کد 1809

434      

سلسله مباحث

استاد خسروشاهی

1 سی دی به کد 1810

435      

جنگ فرهنگ

استاد زاهدی

1 سی دی به کد 1811

436      

سلسله مباحث

استاد اولیائی

1 سی دی به کد 1812

437      

سلسله مباحث

استاد احمدی اصفهانی

1 سی دی به کد 1813

438      

شناخت و بررسی تأثیرات موسیقی

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 1814

439      

سلسله مباحث

استاد آزمندیان

1 سی دی به کد 1815

440      

سلسله مباحث

استاد تهرانی

2 سی دی به کدهای 1816 و 1817

441      

سلسله مباحث

استاد میرباقری

2 سی دی به کدهای 1818 و 1819

442      

غذا و سلامتی انسان در قرآن

استاد خدادادی

4 سی دی به کدهای 1820 و 1821 و 1822 و 1823

443      

ویژگی شخصیت انسان

استاد حورائی

1 سی دی به کد 1824

444      

جهاد با نفس

استاد حورائی

1 سی دی به کد 1825

445      

پیرامون دوستی

استاد حورائی

1 سی دی به کد1826

446      

شخصیت سالم

استاد حورائی

1 سی دی به کد 1827

447      

قصه قرآن

استاد حورائی

1 سی دی به کد 1828

448      

سلسله مباحث

استاد نقویان

1 سی دی به کد 1829

449      

سلسله مباحث

استاد ثمری

2 سی دی به کد 1830 و 1831

450      

سلسله مباحث

استاد رفیعی

2 سی دی به کدهای 1832 و 1833

451      

سلسله مباحث

استاد امامی کاشانی

2 سی دی به کدهای 1834 و 1835

452      

سلسله مباحث

استاد گرمارودی

3 سی دی به کدهای 1836 و 1837و 1838

453      

فلسفه مناجات

استاد پناهیان

3 سی دی به کدهای 1839 و 1840 و 1841

454      

پیرامون نفاق

استاد پناهیان

1 سی دی به کد 1842

455      

ذکر تربیت دینی

استاد پناهیان

1 سی دی به کد 1843

456      

سلسله مباحث

استاد پناهیان

3 سی دی به کدهای 1844 و 1845 و 1846

457      

جبر و اختیار

استاد محمد تقی جعفری

1 سی دی به کد 1847

458      

اخلاق و تعهد

استاد علامه جعفری

1 سی دی به کد 1848

459      

رسالت انسان در عصر کنونی

استاد علامه جعفری

1 سی دی به کد 1849

460      

شخصیت و عدالت علی(ع)

استاد علامه جعفری

1 سی دی به کد 1850

461      

سلسله مباحث

استاد علامه جعفری

1 سی دی به کد 1851

462      

عنوان بصری

استاد تحریری

1 سی دی به کد 1852

463      

شرح دعای ابو حمزه ثمالی و محرم

استاد تحریری

1 سی دی به کد 1853

464      

ویژگی های عبد صالح

استاد منتظر

1 سی دی به کد 1854

465      

آرامش در قرآن

استاد منتظر

1 سی دی به کد 1855

466      

پیرامون ازدواج

استاد منتظر

1 سی دی به کد 1856

467      

پیرامون معاد

استاد منتظر

1 سی دی به کد 1857

468      

محرم

استاد منتظر

1 سی دی به کد 1858

469      

پیرامون شکر

استاد منتظر

1 سی دی به کد 1859

470      

ویژگی های محبین حضرت مهدی(عج)

استاد منتظر

1 سی دی به کد 1860

471      

آیین زندگی

دکتر عوامی

2 سی دی به کدهای 1861 و 1862

472      

اخلاق در زندگی

استاد شمس الدینی

1 سی دی به کد 1863

473      

شرح زیارت جامعه کبیره

استاد منتظر

7 سی دی به کدهای 1864 الی 1870

474      

عوامل خوشبختی و سعادت خانواده

استاد حسینی

1 سی دی به کد 1871

475      

صفات اخلاقی

استاد حسینی

1 سی دی به کد 1872

476      

عوامل سیر و سلوک

استاد حسینی

1 سی دی به کد 1873

477      

سلسله مباحث

استاد حسینی

1 سی دی به کد 1874

478      

تلخیص بدایه الحکمه

استاد علم الهدی

1 سی دی به کد 1875


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن 1
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن1 قسمت 7

379      

مکاسب محرمه

استاد علم الهدی

4 سی دی به کدهای 1876 و 1877 و 1878 و 1879

380      

تفسیر قرآن

استاد شب زنده دار

1 سی دی به کد 1880

381      

سلسله مباحث

استاد رضوی

1 سی دی به کد 1881

382      

تصریف

استاد حائری

1 سی دی به کد 1882

383      

قطر الندی

استاد سند

2 سی دی به کدهای 1883 و 1884

384      

شرح ابن عقیل

استاد سند

3 سی دی به کدهای 1885 و 1886 و 1887

385      

شرح شمسیه

استاد فردان بحرانی

2 سی دی به کدهای 1888 و 1889

386      

منطق

استاد رفاعی

1 سی دی به کد 1890

387      

منطق

استاد بحرانی

3 سی دی به کدهای 1891 و 1892 و 1893

388      

المنطق المظفر

استاد علی عبود

2 سی دی به کدهای 1894 و 1895

389      

جواهر البلاغه

استاد سند

1 سی دی به کد 1896

390      

حلقات علم الاصول (حلقه اولی)

استاد حلی

1 سی دی به کد 1897

391      

حلقات علم الاصول (حلقه ثانیه)

استاد رفاعی

3 سی دی به کدهای 1898 و 1899 و 1900

392      

مغنی اللبیب (باب اول)

استاد اخوان

2 سی دی به کدهای 1901 و 1902

393      

مغنی اللبیب (باب رابع)

استاد اخوان

1 سی دی به کد 1903

394      

معالم الاصول

استاد ایروانی

2 سی دی به کدهای 1904 و 1905

395      

مختصر المعانی (جزء اول و دوم)

استاد بحرانی

2 سی دی به کدهای 1906 و 1907

396      

مختصر المعانی (جزء اول)

استاد ایروانی

2 سی دی به کدهای 1908 و 1909

397      

قواعد التجوید

استاد مؤذن

1 سی دی به کد 1910

398      

دروس عقائد

استاد دقّاق

1 سی دی به کد 1911

399      

شرح لمعه جلد اول

استاد حیدری

3 سی دی به کدهای 1912 و 1913 و 1914

400      

شرح لمعه جلد دوم

استاد حیدری

5 سی دی به کدهای 1915 الی 1919

401      

شرح لمعه جلد سوم

استاد حیدری

4 سی دی به کدهای 1920 الی 1923

402      

شرح لمعه جلد چهارم

استاد علوی

2 سی دی به کدهای 1924 و 1925

403      

شرح لمعه جلد پنجم

استاد نجاتی

2 سی دی به کدهای 1926 و 1927

404      

شرح لمعه جلد ششم

استاد اخوان

1 سی دی به کد 1928

405      

شرح لمعه جلد هفتم

استاد اخوان

1 سی دی به کد 1929

406      

شرح لمعه جلد هشتم

استاد عیدان

1 سی دی به کد 1930

407      

شرح لمعه جلد نهم

استاد علوی

1 سی دی به کد 1931

408      

شرح لمعه جلد دهم

استاد علوی

1 سی دی به کد 1932

409      

حلقات علم الاصول (حلقه اولی)

استاد حیدری

1 سی دی به کد 1933

410      

حلقات علم الاصول (حلقه ثانیه)

استاد حیدری

3 سی دی به کدهای 1934 و 1936

411      

حلقات علم الاصول (حلقه ثالثه جزء اول)

استاد حیدری

4 سی دی به کدهای 1937 و 1940

412      

حلقات علم الاصول (حلقه ثالثه جزء ثانی)

استاد حیدری

4 سی دی به کدهای 1941 و 1944

413      

اصول الفقه مظفر

استا دآل راضی

6 سی دی به کدهای 1945 الی 1950

414      

المنطق مظفر

استاد حیدری

3 سی دی به کدهای 1951 الی 1953

415      

بدایه الحکمه

استاد عبود

3 سی دی به کدهای 1954 الی  1956

416      

بدایه الحکمه

استاد حیدری

3 سی دی به کدهای 1957 و 1958 و 1959

417      

نهایه الحکمه

استاد حیدری

8 سی دی به کدهای 1960 الی 1967

418      

رسائل

استاد ایروانی

10 سی دی به کدهای 1968 الی 1977

419      

رسائل

استاد حیدری

3 سی دی به کدهای 1978 و 1979 و 1980

420      

مکاسب محرمه

استاد ایروانی

4 سی دی به کدهای 1981 الی 1984

421      

مکاسب محرمه

استاد حیدری

4 سی دی به کدهای 1985 الی 1988

422      

مکاسب بیع

استاد ایروانی

7 سی دی به کدهای 1989 الی 1995

423      

مکاسب بیع

استاد حیدری

6 سی دی به کدهای 1996 الی 2001

424      

مکاسب خیارات

استاد ایروانی

6 سی دی به کدهای 2002 الی 2007

425      

المنهج الجدیدالی تعلیم الفلسفه الاسلامیه

استاد حیدری

5 سی دی به کدهای 2008 الی 2012

426      

رجال

استاد آل راضی

1 سی دی به کد 2013

427      

اسفار اربعه (جلد اول)

استاد حیدری

5 سی دی به کدهای 2014 الی 2018

428      

اسفار اربعه (جلد هشتم)

استاد حیدری

2 سی دی به کدهای 2019 و 2020

429      

اسفار اربعه (جلد نهم)

استاد حیدری

6 سی دی به کدهای 2021 الی 2026

430      

رجال

استاد ایروانی

2 سی دی به کدهای 2027 . 2028

431      

اصول عامه فقه مقارن

استاد حیدری

2 سی دی به کدهای 2029 و 2030

432      

آیات الاحکام

استاد ایروانی

5 سی دی به کدهای 2031 و 2035

433      

تفسیر و مقدمات تفسیر

استاد حیدری

6 سی دی به کدهای 2036 الی 2041

434      

کشف المراد

استاد ایروانی

3 سی دی به کدهای 2042 الی 2044

435      

محاضرات

استاد حیدری

21 سی دی به کدهای 2045 الی 2065

436      

شرح کشف المراد

استاد علوی

6 سی دی به کدهای 2066 الی 2071

437      

شرح باب حادی عشر

استاد حیدری

1 سی دی به کد 2072

438      

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد ایروانی

6 سی دی به کدهای 2073 الی 2078

439      

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد ایروانی

5 سی دی به کدهای 2079 الی 2083

440      

تمهیدالقواعد فی شرح قواعدالتوحید

استاد حیدری

4 سی دی به کدهای 2084 الی 2087

441      

محاضرات

استاد وائلی

12 سی دی به کدهای 2088 االی 2099

442      

خارج فقه

استاد حیدری

2 سی دی به کدهای 2100 و 2101

443      

خارج اصول فقه

استاد سید محمد رضا شیرازی

13 سی دی به کدهای 2102 الی 2114

444      

خارج اصول فقه

استاد حیدری

7 سی دی به کدهای 2115 الی 2121

445      

محاضرات

استاد سند

8 سی دی به کدهای 2122 الی 2129

446      

محاضرات

استاد فاضل مالکی

5 سی دی به کدهای 2130 الی 2134

447      

محاضرات

استاد علوی

3 سی دی به کدهای 2135 الی 2137

448      

محاضرات

استاد شجاعی

2 سی دی به کدهای 2138 و 2139

449      

محاضرات

استاد ابراهیمی

2 سی دی به کدهای 2140 و 2141

450      

محاضرات

شهیدان عالیقدر، صدر

2 سی دی به کدهای 2142 و 2143

451      

محاضرات

استاد مهاجر

2 سی دی به کدهای 2144 و 2145

452      

محاضرات

استاد حسینی

1 سی دی به کد 2146

453      

محاضرات

استاد کاشی

1 سی دی به کد 2147

454      

محاضرات

استاد یعقوبی

1 سی دی به کد 2148

455      

تعلیم و تفسیر قرآن

استاد ابومالک

1 سی دی به کد 2149

456      

لمعه

استاد سید محمد شیرازی

4 سی دی به کد 2150 الی 2153

457      

لمعه

استاد جواهری

2 سی دی به کدهای 2154 الی 2155

458      

حلقات علم اصول (حلقه ثانیه)

استاد ایروانی

4 سی دی به کدهای 2156 الی 2159

459      

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد خاقانی

7 سی دی به کدهای 2160 الی 2166

460      

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد خاقانی

4 سی دی  به کدهای 2167 الی 2170

461      

قواعد فقهیه

استاد ایروانی

5 سی دی به کدهای 2171 الی 2175

462      

منظومه (منطق و حکمت)

استاد خاقانی

6 سی دی به کدهای 2176 الی 2181

463      

مثبتات سنت

استاد سویدان

3 سی دی به کدهای 2182 الی 2184

464      

مطلع خصوص­الکم فی معانی فصوص­الحکم

استاد خاقانی

3 سی دی به کدهای 2185 الی 2187

465      

حکومت اسلامی

استاد سویدان

4 سی دی به کدهای 2188 الی 2191

466      

خارج اصول فقه

استاد محمد رضا طباطبایی

6 سی دی به کدها 2192 الی 2197

467      

خارج فقه (مبحث خمس)

استاد سویدان

3 سی دی به کد 2198 الی  2200

468      

خارج فقه (مبحث طهارت)

استاد تبریزی

12 سی دی به کدهای 2201 الی 2212

469      

شرح بسم الله

استاد الهی قمشه­ای

1 سی دی به کد 2213

470      

سلسله مباحث

استاد الهی قمشه­ای

1 سی دی به کد 2214

471      

معاد

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2215

472      

دهه اول محرم

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2216

473      

صفات عالیه و عبادت عاشقانه

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2217

474      

اسلام و محدودیت موانع تقوا

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2218

475      

اخلاص ـ حقوق فرزندان تجمل

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2219

476      

امتحان الهی ـ اصلاح طلبی

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2220

477      

نوسازی معنوی ـ توبه ـ وحدت

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2221

478      

شرح خطبه فدک

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2222

479      

شرح دعای مکارم الاخلاق

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد2223

480      

قضا و قدر و مناجاتها

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2224

481      

اعمال ام داوود ـ امر به معروف

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2225

482      

وسواس ـ مبارزه با شیطان

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2226

483      

مبعث

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2227

484      

آسیب پذیری احساسات ـ تکلیف

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2228

485      

دعای یستشیر ـ اسرار بر گناه

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کد 2229

486      

فن تبلیغ

استاد انجوی نژاد

1 سی دی به کدهای 2230

487      

زیارت جامعه کبیره

استاد انجوی نژاد

2 سی دی به کدهای 2231 و 2232

488      

شرح نهج البلاغه

استاد انجوی نژاد

3 سی دی به کد 2233و2234و2235

489      

سلسله مباحث علمی

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2236

490      

خاتمیت  جهانی شدن  مهدویت

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2237

491      

تولید علم هرمنوتیک و تکنولوژی

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2238

492      

موسیقی و عشق هنر و ایدئولوژی

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2239

493      

حقوق بشروالهیات ازدیدگاه امام­خمینی

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2240

494      

ولایت فقیه از دیدگاه امام

استاد رحیم پور ازغدی

1 سی دی به کد 2241

495      

الهیات شفا

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 2242 و 2243 و 2244 و 2245

496      

تفسیر سوره واقعه

استاد انصاری خراسانی

1 سی دی به  کد 2246

497      

کلام جدید (هرمنوتیک)

استاد ربانی گلپایگانی

2 سی دی به کد 2247 و 2248

498      

فقه استدلالی

استاد ربانی گلپایگانی

2 سی دی به کد 2249 و 2250

499      

کفایه الاصول (جلد 3)

استاد حیدری شیرازی

6 سی دی به کدهای 2251 الی 2256

500      

رسائل (مبحث قطع و ظن)

استاد صالحی مدرس

 4 سی دی به کدهای 2257 الی 2260

501      

رسائل (مبحث برائت)

استاد صالحی مدرس

3 سی دی به کدهای 2261 الی 2263

502      

رسائل (مبحث استصحاب)

استاد صالحی مدرس

3 سی دی به کدهای 2264 الی 2267

503      

مستمسک جلد 2

استاد قلی پور

4 سی دی به کدهای 2267 الی 2270

504      

سلسله مباحث

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کد2271

505      

خطبه­های نماز جمعه

استاد علامه حسن زاده آملی

2 سی دی به کدهای 2272 و 2273

506      

مجموعه دعاهای کمیل

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 2274 و 2275

507      

پیرامون شهداء

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 2276 و 2277

508      

خارج فقه مبحث حج

استاد روحانی

5 سی دی به کدهای 2278 الی 2282

509      

خارج فقه مبحث اجاره

استاد روحانی

2 سی دی به کدهای 2283 و 2284

510      

خارج فقه (مبحث خلل الصلاة)

استاد روحانی

2 سی دی به کدهای 2285 و 2286

511      

گفتمان دینی

استاد مصباح

1 سی دی به کد2287

512      

اسفار (جلد 1)

استاد فیاضی

12 سی دی به کدهای 2288  الی 2299

513      

درس اخلاق

استاد مصباح

1 سی دی به کد 2300

514      

درس اخلاق

استاد مشکینی

1 سی دی به کد 2301

515      

تاریخ فلسفه غرب

استاد فیاضی

6 سی دی به کد 2302 الی 2307

516      

فضائل امام علی (ع)

استاد مصباح

1 سی دی به کد 2308

517      

فضایل امام صادق (ع)

استاد مصباح

1 سی دی به کد 2309

518      

اهمیت قرآن

استاد مصباح

1 سی دی به کد 2310

519      

آذر خشی از کربلا

استاد مصباح

1 سی دی به کد 2311

520      

لمعه (باب زکات)

استاد محمدی

1 سی دی به کد  2312

521      

لمعه (باب جهاد)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2313

522      

لمعه (باب نذر و کفارات)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2314

523      

لمعه (باب قضاء)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2315

524      

لمعه (باب شهادات)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2316

525      

لمعه (باب ظهار و وقف)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2317

526      

لمعه (باب ایلاء و لعان)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2318

527      

لمعه (باب اقرار)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2319

528      

لمعه (باب طلاق)

استاد محمدی

1 سی دی به کدهای 2320

529      

لمعه (باب نکاح)

استاد محمدی

2 سی دی به کدهای 2421 و 2322

530      

لمعه (باب غضب)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2323

531      

لمعه (باب لقطه)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2324

532      

لمعه (باب حدود)

استاد محمدی

2 سی دی به کدهای 2325 و 2326

533      

لمعه (باب قصاص)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 2327

534      

لمعه (باب دیات)

استاد محمدی

1 سی دی به کد 232

535      

پاسداری

استاد مصباح

2 سی دی به کدهای 2329 و 2330

536      

اسفار (جلد سوم)

استاد جوادی آملی

12 سی دی به کدهای 2331 الی 2342

537      

بحار الانوار

استاد صدیقیان

2 سی دی به کد­های 2343 و 2344

538      

تنقیح الاصول

استاد قلی­پور

1 سی دی به کد 2345

 

 

ویژگی­های موجود در ویرایش اول:

این ویرایش به صورت فرمت mp3  با منوی 48 KBPS  44100 HZ و قابل استفاده در دستگاه­های ضبط ، ویدئو،سی دی من و کامپیوتر می باشد و قابلیت انتقال بر روی MP3 پلیر و MP4 و کامپیوتر را دارا می باشد.

در صورت نیاز به توضیح بیشتر به سایت موسسه مراجعه نمایید.

www.Quran-Etrat.com

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری و رایت از محصولات مؤسسه آموزشی نرم­افزاری قدس شرعاً حرام است و پیگرد قانونی دارد.


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های نرم افزار با متن pdf قابل سرچ صفحه ورژن 2
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های نرم افزار با متن pdf قابل سرچ صفحه ورژن 2


ردیف

درس

استاد

کد و مشخصات سی­دی­های کامپیوتری دروس حوزه و دانشگاه

1

جامع المقدمات

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 3001 ـ صرف میر و تصریف و شرح تصریف 3002 ـ عوامل فی النحو و عوامل ملا محسن و هدایه و صمدیه

2

جامع المقدمات

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 3003 ـ شرح امثله و صرف میر و تصریف و کبری فی المنطق و صمدیه

3

صرف ساده و تجزیه و ترکیب عربی سوره بقره

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 3004

4

جامع المقدمات

استاد حیاتی

1 سی دی به کد 3005 – هدایه و صمدیه

5

خلاصه صرف ساده ـ صرف مقدماتی ـ هدایه

استاد شمالی

1 سی دی به کد 3006

6

صرف ساده

استاد شمالی

1 سی دی به کد 3007

7

سیوطی

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 3008 و 3009

8

سیوطی

استاد آدینه­وند

2 سی دی به کدهای 3010 و 3011

9

سیوطی

استاد حیاتی

1 سی دی به کد 3012

10

مغنی الادیب (باب اول و رابع)

استاد علی اکبر عرب خراسانی

1 سی دی به کد 3013

11

مغنی اللبیب (باب اول)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3014

12

مغنی اللبیب (باب رابع)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3015

13

الموجز فی اصول الفقه

استاد حمید جزایری

1 سی دی به کد 3016

14

مبادی العربیه (جلد 2)

استاد حمید محمدی

1 سی دی به کد 3017

15

مبادی العربیه (جلد 4)

استاد بهشتی

1 سی دی به کد 3018

16

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد امین شیرازی

1 سی دی به کد 3019

17

معالم الاصول

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3020

18

المنطق مظفر

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3021

19

المنطق مظفر

استاد غرویان

2 سی دی به کدهای 2022 و 3023

20

المنطق مظفر

استاد وحید

1 سی دی به کد 3024

21

اصول الفقه مظفر

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 3025 و 3026

22

اصول الفقه مظفر

استاد صالحی افغانی

3 سی دی به کدهای 3027 و 3028 و 3029

23

لمعه

استاد وجدانی فخر

4 سی دی به کدهای 3030 و 3031 و 3032 و 3033

24

لمعه

استاد اشتهاردی

3 سی دی به کدهای 3034 و 3035 و 3036

25

لمعه

استاد شب زنده دار

1 سی دی به کد 3037

26

بدایه الحکمه

استاد فیاضی

1 سی دی به کد 3038

27

نهایه الحکمه

استاد فیاضی

1 سی دی به کد 3039

28

نهایه الحکمه

استاد مصباح یزدی

1 سی دی به کد 3040

29

مکاسب (بحث محرمه)

استاد وجدانی فخر

1 سی دی به کد 3041

30

مکاسب (بحث بیع)

استاد ستوده

2 سی دی به کدهای 3042 و 3043

31

مکاسب (بحث خیارات)

استاد ستوده

2 سی دی به کدهای 3044 و 3045

32

مکاسب (بحث محرمه)

استاد پایانی

1 سی دی به کد 3046

33

مکاسب (بحث بیع)

استاد پایانی

2 سی دی به کدهای 3047 و 3048

34

مکاسب (بحث خیارات)

استاد پایانی

2 سی دی به کدهای 3049 و 3050

35

رسائل (بحث قطع و ظن)

استادسیدرسول موسوی­تهرانی

1 سی دی به کد 3051

36

رسائل (بحث برائت)

استادسیدرسول موسوی­تهرانی

1 سی دی به کد 3052

37

رسائل (بحث استصحاب)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

1 سی دی به کد 3053

38

رسائل (بحث تعادل و تراجیح)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

1 سی دی به کد 3054

39

رسائل (بحث قطع و ظن)

استاد مصطفی اعتمادی

1 سی دی به کد 3055

40

رسائل (بحث برائت)

استاد مصطفی اعتمادی

1 سی دی به کد 3056

41

رسائل (بحث استصحاب، تعادل و تراجیح)

استاد مصطفی اعتمادی

1 سی دی به کد 3057

42

رسائل (بحث قطع وظن)

استاد حیدری شیرازی

2 سی دی به کدهای 3058 و 3059

43

رسائل (بحث برائت)

استاد حیدری شیرازی

1 سی دی به کد 3060

44

رسائل (بحث استصحاب)

استاد حیدری شیرازی

1 سی دی به کد 3061

45

رسائل (بحث قطع و ظن)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3062

46

رسائل (بحث برائت)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3063

47

رسائل (بحث استصحاب)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3064

48

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

2 سی دی به کدهای 3065 و 3066

49

کفایه الاصول

استاد مصطفی اعتمادی

2 سی دی به کدهای 3067 و 3068

50

کفایه الاصول

استاد پایانی

2 سی دی به کدهای 3069 و 3070

51

کفایه الاصول

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 3071 و 3072

52

کفایه الاصول

استاد ستوده

2 سی دی به کدهای 3073 و 3074

53

صرف و نحو عربی

استاد رضایی

1 سی دی به کد 3075

54

حلقات علم الاصول شهید صدر

استاد شمالی و شیخ بهائی

1 سی دی به کد 3076

55

حاشیه

استاد اسحاق نیا

1 سی دی به کد 3077

56

اصول استنباط

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3078

57

کتاب مکالمه زبان عربی المدخل

استاد جلالی

1 سی دی به کد 3079

58

جامی

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3080

59

قوانین

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 3081 و3082

60

اصول عقاید

استاد مصباح یزدی

1 سی دی به کد 3083

61

آموزش فلسفه

استاد میر سپاه

2 سی دی به کدهای 3084 و3085

62

شرح باب حادی عشر

استاد اشتهاردی

1 سی دی به کد 3086

63

منظومه حکمت

استادسید رضی شیرازی

3 سی دی به کدهای 3087 و3088 و 3089

64

شرح باب حادی عشر

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به 3090

65

بدایه المعارف

استاد خرازی

1 سی دی به کد 3091

66

حلقات علم الاصول شهید صدر

استاد صالحی افغانی

2 سی دی به کدهای 3092 و 3093

67

برهان و الهیات شفاء

استاد مصباح یزدی

2 سی دی به کدهای 3094و3095

68

اسفار (جلدهای 1 و 2 و 3)

استاد مصباح یزدی

3 سی دی به کدهای 3096و3097و3098

69

شرح شمسیه

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 3099

70

معالم الاصول

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3100

71

مطول (بحث معانی)

استاد فشارکی

2 سی دی به کد های 3101و3102

72

مکاسب (بحث محرمه)

استاد علیدوست

1 سی دی به کد 3103

73

مکاسب (بحث بیع)

استاد علیدوست

2 سی دی به کدهای 3104و3105

74

مکاسب (بحث خیارات)

استاد علیدوست

2 سی دی به کدهای 3106و3107

75

اصول الفقه مظفر

استاد حسینی بوشهری

2 سی دی به کدهای 3108و3109

76

مغنی الادیب

استاد نائینی

2 سی دی به کدهای 3110و3111

77

شرح باب حادی عشر

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 2112

78

مختصر المعانی (بحث بیان)

استاد امین شیرازی

1 سی دی به کد 3113

79

آموزش فلسفه

استاد فیاضی

1 سی دی به کد 3114

80

مغنی اللبیب (باب اول)

استاد طالقانی

3 سی دی به کدهای 3115و3116و3117

81

منظومه منطق

استاد انصاری شیرازی

1 سی دی به کد 3118

82

منظومه حکمت

استاد انصاری شیرازی

2 سی دی به کدهای 3119و3120

83

مکاسب (بحث محرمه)

استاد غرویان

1 سی دی به کد 3121

84

مکاسب (بحث محرمه)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3122

85

مکاسب (بحث خیارات)

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 3123و3124

86

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد فتوحی

2سی دی به کدهای 3125و3126

87

مختصر المعانی‌ (بحث بیان)

استاد فتوحی

1 سی دی به کد 3127

88

شرح نظام

استاد  مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3128

89

شرح نظام

استاد حیاتی

1 سی دی به کد 3129

90

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3130

91

کفایه الاصول

استاد صالحی مازندرانی

3 سی دی به کدهای 3131و3132و3133

92

فلسفتنا

استاد مصباح یزدی

1 سی دی به کد 3134

93

کلیات فی علم الرجال

استاد سبحانی

1 سی دی به کد 3135

94

مکاسب (بحث محرمه)

استاد فاضل هرندی

1 سی دی به کد 3136

95

مکاسب (بحث بیع)

استاد فاضل هرندی

2 سی دی به کدهای 3137 و 3138

96

مکاسب (بحث خیارات)

استاد فاضل هرندی

2 سی دی به کدهای 3139 و 3140

97

مکاسب (بحث بیع)

استاد محقق داماد

1 سی دی به کد 3141

98

مکاسب (بحث خیارات)

استاد محقق داماد

1 سی دی به کد 3142

99

اشارات (طبیعیات)

استاد علامه حسن زاده

1 سی دی به کد 3143

100

کشف المراد

استاد مکارم شیرازی

1 سی دی به کد 3144

101

حاشیه

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3145

102

کفایه الاصول

استاد حیدری

2 سی دی به کدهای 3146 و 3147

103

رسائل(مبحث قطع و ظن)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 3148

104

رسائل(مبحث برائت)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 3149

105

رسائل (مبحث استصحاب)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 3150

106

بدایه الحکمه

استاد فرحانی

1 سی دی به کد 3151

107

بدایه الحکمه

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3152

108

نهایه الحکمه

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3153

109

مغنی اللبیب

استاد طالقانی

1 سی دی به کد 2154

110

منظومه منطق

استاد صمدی

1 سی دی به کد 3155

111

منطومه حکمت

استاد صمدی

3 سی دی به کدهای 3156 و 3157 و 3158

112

منظومه حکمت

استاد شهید مطهری

1 سی دی به کد 3159

113

منظومه حکمت

استاد منتظری

1 سی دی به کد 3160

114

شرح نفس شفا

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3161

115

مطول(بدیع و معانی)

استاد مدرس

1 سی دی به کد 3162

116

مبادی العربیه ( جلد 2)

استاد عصاری

1 سی دی به کد 3163

117

کلیات فی علم الرجال

استاد شبیری زنجانی

1 سی دی به کد 3164

118

کشف المراد

استاد محمدی

1 سی دی به کد 3165

119

کشف المراد

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3166

120

اشارات (جزء دوم و سوم)

استاد فیاضی

2 سی دی به کدهای 3167

121

منطق اشارت

استاد حشمت‌پور

1 سی دی به کد 3169

122

اشارات (نمط 7، 8، 9 و 10)

استاد حشمت‌پور

1 سی دی به کد 3170

123

جواهر البلاغه

استاد فتوحی

2 سی دی به کدهای 3171 و 3172

124

تهذیب البلاغه

استاد شهریاری

1 سی دی به کد 3173

125

اقتصادنا

استاد مصباحی

1 سی دی به کد 3174

126

تحریر شرح لمعه

استاد بحرینی

1 سی دی به کد 3175

127

اسفار جلد 1

استاد محمدی گیلانی

1 سی دی به کد 3176

128

اسفار جلد 1

استاد علامه حسن زاده

1 سی دی به کد 3177

129

اسفار جلد 1

استاد غرویان

2 سی دی به کد 3188 و 3179

130     

اسفار جلد 1

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 3180 و 3181

131     

اسفار جلد 2

استاد علامه حسن‌زاده

1 سی دی به کد 3182

132    

اسفار جلد 2

استاد غرویان

2 سی دی به کدهای 3183 و 3184

133    

اسفار جلد 2

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 3185 و 3186

134    

اسفار جلد 6

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 3187 و 3188

135    

اسفار جلد 8

استاد فیاضی

1 سی دی به کد 3189

136    

اسفار جلد 8

استاد مصباح

1 سی دی به کد 3190

137    

اسفار جلد 8

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 3191 و 3192

138    

مکاسب محرمه

استاد علم الهدی

1 سی دی به کد 3193

139     

کفایه الاصول ج 1

استاد تهرانی

2 سی دی به کدهای 3194 و 3195

140     

تحف العقول

استاد شمالی

1 سی دی به کد 3196

141     

شرح­سرح­العیون­فی­شرح­عیون مسائل­النفس

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3197

142    

شرح طهارت الاعراق

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3198

143    

شرح انسان و قرآن

استاد صمدی

1 سی دی به کد 3199

144    

حکمت الاشراق

استاد حشمت پور

1 سی دی به کد 3200

145    

شرح توحید صدوق

استاد حشمت پور

1 سی دی به کد 3201

146    

شرح نور علی نور

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3202

147    

شرح نامه ها و برنامه ها

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3203

148    

شرح مراتب طهارت

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3204

149     

فصوص ـ فص فاطمیه

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کد 3205 و 3206

150     

شرح صد کلمه در معرفت نفس

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3207

151     

شرح ولایت تکوینی

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3208

152    

جوهر النضید

استاد فربهی

1 سی دی به کد 3209

153    

شرح نهج الولایه

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کد 3210 و 3211

154    

شرح نهج البلاغه

استاد منتظری

1 سی دی به کد 3212

155    

شرح روضه کافی

استاد منتظری

1 سی دی به کد 3213

156    

شرح ادب مع الله

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3214

157    

شرح معرفت نفس جلد 1

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 3215 و 3216

158    

شرح معرفت نفس جلد 2

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کد 3217 و 3218

159     

شرح معرفت نفس جلد 3

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کد 3219 و 3220

160     

شرح دفتر دل

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3221

161     

لمعه

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 3222 و 3223

162    

رسائل (مبحث قطع)

استاد صالحی مدرس

1 سی دی به کد 3224

163    

رسائل (مبحث برائت)

استاد صالحی مدرس

1 سی دی به کد 3225

164    

رسائل (مبحث استصحاب)

استاد صالحی مدرس

1 سی دی به کد 3226

165    

اسفار جلد 7

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 3227 و 3228

166    

اسفار جلد 1

استاد فیاضی

3 سی دی به کدهای 3229 و 3230 و 3231

 

 

ویژگی­های موجود در ویرایش دوم:

این ویرایش به صورت فرمت mp3  با منوی 48 KBPS  44100 HZ و قابل استفاده در دستگاه­های ضبط ، ویدئو، سی دی من و کامپیوتر می باشد و قابلیت انتقال بر روی MP3 پلیر و MP4 و کامپیوتر را دارا می باشد.

در صورت نیاز به توضیح بیشتر به سایت موسسه مراجعه نمایید.

www.Quran-Etrat.com

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری و رایت از محصولات مؤسسه آموزشی نرم­افزاری قدس شرعاً حرام است و پیگرد قانونی دارد.

 


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های نرم افزار قابل سرچ صوت و متن ورژن 3
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های نرم افزار قابل سرچ صوت و متن ورژن 3

1

جامع المقدمات

استاد آدینه وند

1 سی­دی به کد 3501- شرح امثله وصرف میر، تصریف، کبری فی المنطق و صمدیه

2

جامع المقدمات

استاد مدرس افغانی

2 سی­­دی به کدهای 3502-صرف میر، تصریف، شرح تصریف و 3503- عوامل فی­النحو، عوامل ملامحسن، هدایه و صمدیه

3

جامع المقدمات

استاد حیاتی

1 سی­دی به کد 3504- هدایه و صمدیه

4

خلاصه صرف ساده، صرف مقدماتی، هدایه

استاد شمالی

1 سی­دی به کد 3505

5

صرف ساده، تجزیه و ترکیب عربی سوره بقره

استاد آدینه‌وند

1 سی­دی به کد 3506

6

صرف ساده

استاد شمالی

1 سی­دی به کد 3507

7

سیوطی

استاد آدینه‌وند

2 سی­دی به کدهای 3508 و 3509

8

سیوطی

استاد مدرس افغانی

2 سی­دی به کدهای 3510 و 3511

9

سیوطی

استاد حیاتی

1 سی­دی به کد 3512

10

مغنی الادیب (باب اول و رابع)

استادعلی­اکبرعرب­خراسانی

1 سی­دی به کد 3513

11

مغنی الادیب

استاد نائینی

2 سی­دی به کدهای 3514 و 3515

12

اصول الفقه مظفر

استادعلی­محمدی­خراسانی

2 سی­دی به کدهای 3516 و 3517

13

اصول الفقه مظفر

استاد حسینی بوشهری

2 سی­دی به کدهای 3518 و 3519

14

اصول الفقه مظفر

استاد صالحی افغانی

3 سی­دی به کدهای 3520، 3521، 3522

15

لمعه الدمشقیه

استاد شب‌زنده‌دار

2 سی­دی به کدهای 3523 و 3524

16

لمعه الدمشقیه

استاد اشتهاردی

4 سی­دی به کدهای3525،3526،3527 و 3528

17

لمعه الدمشقیه

استاد وجدانی فخر

5 سی­دی به کدهای 3529 و 3530 و 3531 و 3532 و 3533

18

بدایه الحکمه

استاد فیاضی

1 سی­دی به کد 3534

19

نهایه الحکمه

استاد فیاضی

1 سی­دی به کد 3535

20

مکاسب محرمه

استاد وجدانی فخر

1 سی­دی به کد 3536

21

مکاسب محرمه

استاد غرویان

1 سی­دی به کد 3537

22

مکاسب محرمه

استادعلی­محمدی­خراسانی

1 سی­دی به کد 3538

23

مکاسب خیارات

استادعلی­محمدی­خراسانی

3سی­دی به کدهای3539، 3540، 3541

24

مکاسب بیع

استاد ستوده

2 سی­دی به کدهای 3542 و 3543

35

مکاسب خیارات

استاد ستوده

2 سی­دی به کدهای 3544 و 3545

26

مکاسب بیع

استاد محقق داماد

1 سی­دی به کد 3546

27

مکاسب خیارات

استاد محقق داماد

2 سی­دی به کدهای 3547 و 3548

28

مکاسب محرمه

استاد پایانی

2 سی­دی به کدهای 3549 و 3550

29

مکاسب بیع

استاد پایانی

2 سی­دی به کدهای 3551 و 3552

30

مکاسب خیارات

استاد پایانی

2 سی­دی به کدهای 3553 و 3554

31

مکاسب محرمه

استاد علیدوست

1 سی­دی به کد 3555

32

مکاسب بیع

استاد علیدوست

2 سی­دی به کدهای 3556 و 3557

33

مکاسب خیارات

استاد علیدوست

2 سی­دی به کدهای 3558 و 3559

34

مکاسب محرمه

استاد فاضل هرندی

1 سی­دی به کد 3560

35

مکاسب بیع

استاد فاضل هرندی

2 سی­دی به کدهای 3561 و 3562

36

مکاسب خیارات

استاد فاضل هرندی

2 سی­دی به کدهای 3563 و 3564

37

رسائل قطع و ظن

استاد مصطفی اعتمادی

1 سی­دی به کد 3565

38

رسائل برائت

استاد مصطفی اعتمادی

2 سی­دی به کدهای 3566 و 3567

39

رسائل استصحاب و تعادل و تراجیح

استاد مصطفی اعتمادی

1 سی­دی به کد 3568

40

رسائل قطع و ظن

استاد نائینی

1 سی­دی به کد 3569

41

رسائل برائت

استاد نائینی

1 سی­دی به کد 3570

42

رسائل استصحاب

استاد نائینی

1 سی­دی به کد 3571

43

رسائل قطع و ظن

استادعلی­محمدی­خراسانی

1 سی­دی به کد 3572

44

رسائل برائت

استادعلی­محمدی­خراسانی

1 سی­دی به کد 3573

45

رسائل استصحاب

استادعلی­محمدی­خراسانی

1 سی­دی به کد 3574

46

رسائل قطع و ظن

استادسیدرسول­موسوی­تهرانی

2 سی­دی به کدهای 3575 و 3576

47

رسائل برائت

استادسیدرسول­موسوی­تهرانی

1 سی­دی به کد 3577

48

رسائل استصحاب

استادسیدرسول­موسوی­تهرانی

1 سی­دی به کد 3578

49

رسائل تعادل و تراجیح

استادسیدرسول­موسوی­تهرانی

1 سی­دی به کد 3579

50

رسائل قطع و ظن

استاد حیدری شیرازی

3سی­دی به کدهای3580،3581و 3582

51

رسائل برائت

استاد حیدری شیرازی

1 سی­دی به کد 3583

52

رسائل استصحاب

استاد حیدری شیرازی

1 سی­دی به کد 3584

53

کفایه الاصول

استاد مصطفی اعتمادی

2 سی­دی به کدهای 3585 و 3586

54

کفایه الاصول

استاد احمد پایانی

2 سی­دی به کدهای 3587 و 3588

55

کفایه الاصول

استاد ستوده

2 سی­دی به کدهای 3589 و 3590

56

کفایه الاصول

استادعلی­محمدی­خراسانی

3سی­دی به کدهای3591،3592 و 3593

57

کفایه الاصول

استادسیدرسول­موسوی­تهرانی

3سی­دی به کدهای3594،3595و3596

58

کفایه الاصول

استاد حیدری شیرازی

3سی­دی به کدهای3597،3598و 3599

59

کفایه الاصول

استاد صالحی مازندرانی

4سی­دی به کدهای3600،3601،3602،3603­

60

المنطق مظفر

استادعلی­محمدی­خراسانی

1 سی­دی به کد 3604

61

المنطق مظفر

استاد غرویان

1 سی­دی به کد 3605

62

لمعه الدمشقیه

استاد مدرس افغانی

2 سی­دی به کدهای 3606 و 3607

63

بدایه الحکمه

استاد فرحانی

1 سی­دی به کد 3608

64

رسائل (مبحث قطع و ظن)

استاد صالحی مدرس

1 سی­دی به کد 3609

65

رسائل (مبحث برائت)

استاد صالحی مدرس

1 سی­دی به کد 3910

66

رسائل (مبحث استصحاب)

استاد صالحی مدرس

1 سی­دی به کد 3611

ویژگی­های موجود در ویرایش 3:

-      نرم­افزار بدون نصب

-      همزمانی صوت و متن

-      جستجو در متن کتاب به صورت کلمه و موضوع

-      بزرگ­نمایی متن کتاب و تنظیم رنگ صفحه

-      نمونه سؤالات امتحانی تمام دروس در 10 پایه

-      نگارخانه فیلم ، عکس ،‌ صدا در زمینه­های مختلف

-      کتابخانه درسی کتب  اصلی و فرعی تمام سطوح حوزه

-      کتابخانه عمومی شامل هزاران نسخ کتاب خطی با 82 سی­دی ضمیمه در علوم مختلف

-      استفتائات حضرات آیات، مقام معظم رهبری و 13 تن از مراجع معظم تقلید (حفظهم الله)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر به سایت موسسه مراجعه نمایید.

www.Quran-Etrat.com

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری و رایت از محصولات مؤسسه آموزشی نرم­افزاری قدس شرعاً حرام است و پیگرد قانونی دارد.

 


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های mp3 مداحی ، فارسی و عربی
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 مداحی، فارسی و عربی

لیست سی‌دی های MP3 مداحی

 


4001

حاج سعید حدادیان (دهه اول محرم 83)

4002

حاج محمود کریمی (دهه اول محرم 83)

4003

سید مهدی میرداماد(دهه اول محرم 83)

4004

حاج مهدی سلحشور (دهه اول محرم 83)

4005

حاج حسین سیب سرخی (دهه اول محرم 83)

4006

کربلایی عبدالرضا هلالی (دهه اول محرم 83)

4007

کربلایی حمید علیمی (دهه اول محرم 83)

4008

گلچین سبک‌های سید محمدجواد ذاکر ـ 100 قطعه

4009

198 قطعه سبک پیرامون حضرت زینب(س) قسمت اول (عزاداری و مولودی)

4010

گلچین شب‌های قدر رمضان 83: ارضی/ حدادیان/خلج/ کریمی/ طاهری/سیب­سرخی/هلالی/اکبری/مختاری

4011

ماه مبارک رمضان حاج منصور ارضی ـ سال 84 ـ مسجدارک

4012

ادامه سال 77 و 78 و 79 نریمان پناهی (24 جلسه)

4013

ماه مبارک رمضان 83 محمدرضا طاهری

4014

حاج منصور ارضی ماه مبارک رمضان 1383

4015

دهه اول ماه رمضان حاج محمدرضا طاهری سال 1384

4016

سال 82 میلاد امام سجاد(ع)/ امام باقر(ع)/امام زمان(عج)/حضرت زهرا(س)/مبعث به همراه دعای ندبه جمکران(حدادیان) آقایان:حدادیان/طاهری/کریمی/سیب­سرخی/هلالی/ خلج/ میرزایی/ فیضی/ قدمی

4017

محرم آخر سال 1381 حاج قربان

4018

مولودی‌های امام زمان(عج) / حضرت زهرا(س) / پیامبر اکرم(ص)

4019

گلچین مولودی‌های رجب و شعبان مهدی اکبری سال 83

4020

محرم 1380 به قبل و توسلات دیگر مداحان: آهنگران/ کویتی‌پور/ حسین فخری

4021

ایام فاطمیه / حاج محمد طاهری سال 80

4022

بیش از سی ساعت صدا گلچین محرم سال 80ـ81 برادر سیدمحمد جوادی

4023

عزاداری قبل از سال 80 امام حسن(ع) (9 مجلس) امام سجاد(ع) (2 مجلس) امام صادق(ع) (5 مجلس)

4024

بیش از 30 ساعت صدا 28 صفر ـ ایام محرم ـ میلاد امام حسین(ع) ـ شهادت و تولد امام باقر و امام رضا(ع) شهادت حضرت زهرا(س) (سال 80ـ79) حاج علی آئینه‌چی

4025

گلچین سبک‌های برادر حمید علیمی 72 قطعه (8 ساعت)

4026

گلچین مراسم ماه مبارک رمضان تا قبل از محرم (اسفند 1382)

4027

گلچین مراسم حاج محمدباقر تمدن (41 مجلس)

4028

گلچین فاطمیه 1382 آقایان انسانی، بنی فاطمه/ سلحشور/ حدادیان/ سیب سرخی/ طاهری/ قدمی/ کریمی/ خلج/ هلالی/ واعظی

4029

204 قطعه گلچین سبک‌های مولودی (سال 83)

4030

245 قطعه سبک کربلایی سیب سرخی (سال 83)

4031

سبک‌های عبدالرضا هلالی 2، 236 قطعه (سال 83)

4032

گلچین سبک‌های محرم اسفند 82 آقایان: کریمی/ هلالی/ ارضی (107 قطعه)

4033

گلچین سبک‌های سال 85 (64 قطعه) مداحان: سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان

4034

گلچین سبک‌های سال 83 حاج محمدرضا طاهری (72 قطعه)

4035

310 قطعه سبک‌های مولودی‌های 84 کریمی/ هلالی/ سیب سرخی/ طاهری/ بنی فاطمه/ بهمنی/ مختاری/ اکبری/ ارضی/ خلج/ محمد و سعید حدادیان/ میرداماد/ واعظی/ یونس حبیبی

4036

57 قطعه سبک سال 83 کربلایی روح‌الله بهمنی

4037

126 قطعه سبک سال 82 مهدی اکبری

4038

گلچین سبک‌های برادر حمید علیمی 72 قطعه (8 ساعت)

4039

فاطمیه سال 74 ـ بیت رهبری (2 جلسه) سال 77 شب 1 الی 5 (سال 78) ـشب 1 و 3 و 4 و 5) محرم 73 شب 3 و شب 6 الی 10 ـ شهادت حضرت زهرا(س) (3 جلسه) حاج منصور ارضی (35 جلسه)

4040

بیش از 30 ساعت صدا حاج محمدرضا طاهری گلچین مجموعه توسلات به امام حسین(ع) حضرت عباس(ع) حضرت علی اکبر(ع) حضرت زینب(س) حمزه و مبعث سال 80

4041

بیش از 30 ساعت صدا دهه اربعین 81 (1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و مهدیه صفر 81 و محرم 81 شلمچه و میلاد حضرت رسول(ص) مهدیه 81 و... حاج محمدرضا طاهری و ایام صفر 81 حاج احمد واعظی

4042

محرم آخر 81 خلج / سیب سرخی / فیضی

4043

گلچین محرم سال 80 محمدرضا طاهری

4044

ایام فاطمیه سال 1382 حاج محمدرضا طاهری

4045

گلچین مراسم سلیم مؤذن‌زاده (34 مجلس) بیش از 30 ساعت

4046

بیش از 30 ساعت صدا دهه اول محرم 81 شب 1 تا 11 هیئت خادم‌الرضا(ع) و دیگر توسلات سال 80 حاج احمد واعظی

4047

دهه اول محرم 1381 شب 1 الی 11 و دیگر توسلات سال 1380 (13 مجلس) زیارت عاشورا سال 80 و عرفه 79 و 80 حاج سعید حدادیان

4048

فاطمیه 82 حاج قربان (10 ساعت)

4049

ایام محرم 81 (شب 1و2و5و7و8و9 و11 و26 و27و28 و29و30) و ایام صفر 81 (شب 3و4و6و8و16و17و 18 و 19 و 20 و 28) و میلاد پیامبر(ص) سال 1381 به همراه دعای ندبه و حاج محمود کریمی

4050

منتخب محرم 79و80 حاج منصور ارضی/ حاج محمد طاهری/ حاج محمود کریمی/ حاج سعید حدادیان

4051

ماه رمضان 81 (25 مجلس) حاج محمدرضا طاهری

4052

گلچین میلاد امام حسن مجتبی(ع) کریمی/ ارضی/ طاهری/ سیب سرخی/ هلالی/ جوادی/ فیضی/ اکبری/ بنی فاطمه از سال 79 به بعد

4053

گلچین معروفترین مولودی‌های حاج محمود کریمی

4054

دهه اول ماه مبارک رمضان حاج سعید حدادیان سال 82

4055

حاج حسن خلج – گلچین مراسم

4056

محرم سال 76 (شب 1 الی 11) سال 77 (شب 1 و 2 و 4 و 9 الی 21) سال 78 (شب 1 و 11 و 12) حاج محمدرضا طاهری (27 جلسه)

4057

ایام صفر 1383 حاج سعید حدادیان

4058

دهه اول فاطمیه سال 83 حاج محمود کریمی/ حاج محمدرضا طاهری/ حاج سعید حدادیان

4059

دهه دوم محرم و صفر 1382 حدادیان و خلج

4060

125 قطعه سبک عزاداری پیرامون حضرت قاسم و عبدالله بن الحسن(ع)

4061

125 قطعه سبک پیرامون پیامبر(ص)،حضرت معصومه و زینب(س) حضرت مسلم و دوطفلان(ع)، مناجات

4062

247 قطعه سبک پیرامون حضرت زهرا(س) بیش از 30 ساعت صدا

4063

گلچین معروفترین مولودیهای حاج محمود کریمی

4064

محرم 1385 مهدی اکبری

4065

محرم 1385 سعید حدادیان مهدیه امام حسن(ع)

4066

محرم 1385 حاج حسن خلج

4067

محرم 1385 حسین سیب سرخی

4068

گلچین محرم 1385 جواد مقدم

4069

قدس موبایل 10 ساعت مداحی محرم 85 به صورت تصویری (3jp) زیباترین سبک های محرم 85 از مداحان خلج ـ میرداماد ، مقدم ، مختاری ـ نریمان ـ سلحشور ـ سیب سرخی ـ طاهری

4070

محرم 85 حیدر توکل و محمود نوروزی

4071

قدس موبایل گلچین محرم و صفر 85 حاج حسن خلج (مسجد امام صادق(ع) و حسینیه کربلائیها، قنات آباد جلوه

4072

محرم 85 سلحشور و میرداماد

4073

قدس موبایل دهه اول محرم 85 سید مجید بنی فاطمه

4074

گلچین سبک های سال 83 حاج محمد رضا طاهری

4075

قدس موبایل گلچین محرم 85 حاج احمد واعظی

4076

202 قطعه سبک پیرامون امامان سجاد (ع)، باقر(ع) صادق (ع)، کاظم (ع)،امام رضا (ع)،جواد (ع)، امام حسن عسگری (ع)

4077

قدس موبایل گلچین سبک های حاج منصور و بختیاری 17 ساعت فیلم (100 قطعه) از سال 83 تا 85

4078

گلچین سبک های سال 84 سلحشور ـ میرداماد ـ واعظی ـ مومنی ـ مختاری ـ علیمی 122 قطعه

4079

قدس موبایل گلچین سبک های سید مجید بنی فاطمه 13 ساعت فیلم (113 قطعه) از سال 83 الی 85

4080

232 قطعه سبک پیرامون امام زمان(عج)

4081

قدس موبایل 11 ساعت فیلم ـ 58 قطعه گلچین حضرت قاسم(ع) و عبدالله بن الحسن(ع) از سال 83 الی 85  

4082

120 قطعه مرحوم سید محمد جواد ذاکر ـ حمید علیمی

4083

قدس موبایل 12 ساعت فیلم ـ 84 قطعه ، گلچین حضرت علی اکبر(ع) از سال 83 الی 85 از مداحان مشهور

4084

مولودیهای سال 85 حضرت علی امام حسن ، و امام حسین(ع) ، حضرت زینب (کریمی ـ ارضی ـ حدادیان ـ خلج ـ هلالی ـ سیب سرخی، میرداماد، طاهری ـ سلحشور ، واعظی ، مختاری)

4085

قدس موبایل گلچین سبک های نریمان پناهی  10 ساعت فیلم (90 قطعه) از سال 83 الی 85

4086

دهه اول محرم (اسفند 82) آقایان اکبری و واعظی

4087

قدس موبایل گلچین سبک های مهدی اکبری 15 ساعت (165 قطعه از سال 83 الی 85)

4088

حاج محمود کریمی فاطمیه 76 شب 1 و2 و 3و 4 گلچین فاطمیه 77 شب الی 5 و از آخر منزل کریمی فاطمیه دوم شب 1 و 3و حضرت رقیه 77 روضه ماهانه 029 جلسه)

4089

قدس موبایل 11 ساعت فیلم ـ 80 قطعه ، گلچین حضرت علی اکبر(ع) از سال 83 الی 85

4090

گلچین نوارهای قدیمی و جدیدایام محرم به همراه ایام فاطمیه از آقایان، رستگاری علیزاده ، رضوان پور ، موذن زاده ، ایمان نژاد ـ جواد رسولی ، و غلامرضا زنجانی ـ 32 مجلس

4091

قدس موبایل 8 ساعت فیلم ـ 50 قطعه گلچین حضرت مسلم از سال 83 الی 85 از مداحان مشهور

4092

گلچین روضه از مداحان ارضی ـ کریمی ـ حدادیان ـ طاهری ـ محرم 85

4093

(صوتی) گلچین سینه زنی امام حسین(ع) ،ریمان پناهی سال 79

4094

20 قطعه گلچین سبک های ماه رمضان 84 کریمی ـ هلالی ـ طاهری ـ خلج ـ اکری ـ سیب سرخی ـ بنی فاطمه، بهمنی، مختاری، محمد و سعید حدادیان، میردامادی، واعظی، سلحشور، مومنی، نریمان، مقدم

4095

(صوتی) ایام فاطمیه ، حاج محمد رضا طاهری

4096

محرم 1380 به قبل و توسلات دیگر، مداحان: آهنگران، کویتی پور، حسین فخری

4097

(صوتی) گلچین محرم 85 (19 قطعه) حاج محمود کریمی

4098

بیش از 30 ساعت صدا ـ حاج محمد رضا طاهری سال 80 میلاد امامان علی(ع) ـ صادق(ع) ـ کاظم(ع) رضا(ع) ـ جواد(ع) ـ هادی(ع) ـ عسگری(ع) ـ امام زمان(ع) ـ و حضرت معصومه(س)

4099

(صوتی) میلاد امام حسین(ع) ـ طاهری ـ حدادیان ....

4100

گلچین فاطمیه 82 ـ آقایان ـ انسانی ـ بنی فاطمه ـ سلحشور ـ حدادیان ـ سیب سرخی ـ طاهری ـ قدمی ـ کریمی ـ خلچ ـ هلالی ـ واعظی

4101

گلچین مداحی با طبل و سنج سال 85 ناصر علیزاده

4102

شهادت حضرت زهرا(س) ـ مصفطی عسگری ـ حاج اکبر، حاج امین مقدم ، حاج داوود و مرتضی حقیقی ، حاج ابراهیم رهبری ـ جاج مهدی خادم ـ آذریان ـ حاج ماشاء الله ـ حاج محمد سلیم موذن زاده ـ سید محمد عاملی ـ حسنی ـ رجبعلی رحمتی ـ سیفی ـ شهروز اردبیلی ـ تمدن ـ سید یوسف

4103

(صوتی) گلچین سبک های محرم (اسفند 82) حسین سیب سرخی

4104

فاطمیه سال 81 حاج حسن خلج (19 مجلس) حاج حیدر توکل (6 مجلس)

4105

(صوتی) مقام پدر استاد موسوی قهار

4106

محرم آخر سال سال 81 ـ آقایان مهدی اکبری ـ سلحشور ـ میرداماد

4107

(صوتی) غم نامه حضرت زهرا(س) یونس حبیبی سال 79

4108

رمضان 1385 (مسجد ارک) حاج منصور ارضی

4109

(صوتی) زیارت عاشورا ، حضرت عباس سال 64 حاج منصور ارضی

4110

گلچین مراسم (2) حاج حسین سازور 32 مجلس

4111

(صوتی) دعای کمیل حاج محمد رضا طاهری

4112

ایام فاطمیه 82 حاج سعید حدادیان

4113

(صوتی) مناجات حضرت علی(ع) حاج مهدی سماواتی

4114

مراسم فاطمیه های بیت رهبری از سال 70 الی 75 حاج منصور ارضی

4115

(صوتی) سرودهای انقلابی

4116

رمضان 85 حاج محمود کریمی

4117

Mp3 محرم 85 کربلایی مهدی مختاری

4118

ماه رمضان 83 حاج محمود کریمی

4119

Mp3 گلچین حارج رضا نبوی محرم 85 به همراه دعای کمیل و ندبه

4120

گلچین مراسم (1) حاج حسین سازور 33 مجلس

4121

Mp3 فاطمیه 81 حاج حسن خلج (19 مجلس) حاج حیدر توکل ( 6 مجلس)

4122

گلچین مولودی های سال 84 کربلایی مهدی اکبری

4123

فاطمیه 80 حاج منصور ارضی

4124

گلچین حاج رضا نبوی محرم 85 به همراه دعای کمیل و ندبه

4125

محرم 85 کربلایی اسلام میرزایی

4126

ایام شعبان 80 ـ میلاد امام حسین(ع) ـ حضرت عباس(ع) ـ سجاد (ع) ـ مبعث مشهد ـ میلاد امام زمان ارضی ـ طاهری ـ کریمی ـ آئینه چی ـ بنی فاطمه ـ واعظی ـ خلج

4127

صوتی: فاطمیه سیب سرخی

4128

دهه اول محرم (اسفند 82 ) حاج محمد رضا طاهری

4129

محرم: حاج محمود کریمی

4130

ایام صفر 83 ـ حاج محمدرضا طاهری

4131

محرم 85: مداحان جوادرسولی،کلامی،حیدری،اصغرزنجانی،محمدباقرمنصوری،شبیری، غلامرضا زنجانی

4132

محرم 85 عبدالرضا هلالی

4133

گلچین سینه زنی 85 قبه

4134

دعای عرفه 82 حاج منصور ارضی ـ حاج سعید حدادیان ـ حاج محمد رضا طاهری

4135

صوتی : محرم صحاج محمود کریمی

4136

گلچین مناجات و ادعیه مهدی اکبری مناجات حضرت امیر علیه السلام ـ دعای جوشن کبیر زیارت عاشورا ، مناجات امام زمان مناجات با خداوند

4137

شهادت و میلاد حضرت علی(ع)

4138

گلچین ادعیه: کمیل ـ ندبه به توسل و ... زیارات: عاشورا، آل یاسین و ... ماه رمضان ـ افتتاح ـ سحر ـ مجیر و ... مناجات: شعبانیه ـ عهد ـ حدیث کساء و ... از مداحان مشهور

4139

مداحی عربی: موالید الفراج آل محمد (ص) ملا باسم کربلایی

4140

قصاید ایام محرم عام 1424 به صوت الحاج ابوبشیر النجفی فی دوله السوید

4141

مداحی عربی: 40 قصیده بصوت الرادود المخلص المرحوم حمزه الفرعیه

4142

مداحی عربی: موسوعه الصوت الناعی 61 قصیده فی المجالس الحسینیات بصوت الحاج جلیل کربلایی

4143

مداحی عربی: 22 مجلس کامل (القرص 2 ساعته) فی مناسبات مختلفه بصوت الاشرف / قم المقدسه

4144

مداحی عربی: قصائد العشره الاولی من محرم 1424 / موکب النجف الاشرف / قم المقدسه

4145

مداحی عربی: 20 قصیده من قصائد الاستوار بعنوان اهل البیت(ع) بصوت الحاج ملا باسم الکربلایی

4146

مداحی عربی: 15 قصیده بصوت الحاج عبدالرضا النجفی

4147

مداحی عربی: حب الحسین (94 قصیده ) بصوت الحاج ملا باسم الکربلایی

4148

مداحی عربی: موسوعه صوت­الناعی (58 قصیده فی المجالس والحسینیات بصوت الحاج جلیل کربلایی)

4149

مداحی عربی: قصائد العشره الاولی من محرم 1424 بصوت الحاج باسم الکربلایی

4150

مداحی عربی: موسوع صوت الناعی (54 قصیده فی مجالس و الحسنیات) فی مجالس بصوت حاج جلیل کربلایی

4151

مداحی عربی: عزا بحرانی 19 قصیده به صو ت صالح الدرازی

4152

مداحی عربی: موسوعه به صوت ناعی (60 قصیده فی­المجالس والحسینیات) به صوت حاج جلیل کربلایی

4153

مداحی عربی: غزا بحرانی (27 قصیده فوزی الدرازی و 6 قصیده حسین الاکرف

4154

مداحی عربی: موسوعه صوت ناعی (61 قصیده فی االمجالس به صوت حاج حلیل کربلایی

4155

مداحی عربی: ابوبشیر و باسم کربلایی

4156

مداحی عربی: موسوعه صوت الناعی (61 قصیده بصوت الحاج جلیل الکربلایی)

4157

مداحی عربی: قصائد من الحاج باسم الکربلایی و قتل الحسین(ع) من محمد باقر الحکم

4158

مداحی عربی: موسوع صوت الناعی (76 قصیده فی المجالس و الحسینیات) بصوت الجلیل الکربلایی

4159

مداحی­عربی: 46 قصیده بصوت الروادید الحاج ابوبشر والسیدحسن الکربلایی والمرحوم حمزه الزغیره یاسین

4160

مداحی عربی: موسوع صوت الناعی (65 قصیده فی المجالس و الحسینیات) بصوت جلیل الکربلایی

4161

مداحی عربی: 50 قصیده بصورت الرادود الحاج باسم الکربلایی و الروادود الحاج جلیل الکربلایی

4162

مداحی عربی: 46 قصیده بصوت الرادو الحاج باسم الکربلایی و الادود الحاج جلیل الکربلایی

4163

مداحی­عربی: موسوعه الصوت الناعی (75 قصیده فی المجالس و الحسینیات بصوت الحاج جلیل الکربلایی)

4164

مداحی عربی: اکثر من 70 صوتی قصائد: الروادید المرحوم حمزه الزغیه یاسین

4164

مداحی عربی: و مصائب للخطبا الشیخ الوائسی، هادی الکربلایی ـ جاسم الطویر جاوی ـ جابر آغائی الشیخ النصیراوی  والرادود الحاج باسم الکربلایی

4165

مداحی عربی: موسوعه صوت الناعی (35 قصیده فی المجالس و الحسینیات العام 1423 – 1427) جلیل الکربلایی

 

ویژگی­های موجود:

این ویرایش به صورت فرمت mp3 بامنوی 48 KBPS    44100 HZ و قابل استفاده در دستگاه های ضبط ، ویدئو،سی دی من و کامپیوتر می باشد و قابلیت انتقال بر روی MP3 پلیر و MP4 وکامپیوتر را دارا می باشد.

در صورت نیاز به توضیح به سایت موسسه مراجعه نمایید.

www.Quran-Etrat.com


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های تصویری قرآن دعا و تواشیح
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های تصویری قرآن ، دعا ، تواشیح

ردیف

قاری و مشخصات سی­دی­های تصویری قرآنی، ادعیه و تواشیح

5001

تلاوت قرآن بسیونی و ملیجی

5002

حسین منصور ـ احمد شبیب

5003

آموزش قرآن به روش اشاره برای کودکان

5004

آموزش قران به روش اشاره برای کودکان

5005

تلاوت قرآن به طریق عراقی حاج عامر کاظمی سوره یس/ ضحی/ الشرح

5006

دعا و زیارت لبنان و بیروت

5007

زیارت النبی و المعصومین و وارث و دعای فرج به همراه ملا باسم کربلایی

5008

تواشیح گروه الغدیر قم ـ مصاحبه در لبنان و اجرا در ایران

5009

دعای کمیل ـ صباح ـ عهد و زیارت آل یاسین

5010

سید الحسنین الحلو و ابویاسین

5011

شکوفه‌های قرآنی، علم الهدی و عبدالرحمن حائری

5012

شکوفه‌های قرآنی

5013

شکوفه‌های قرآنی

5014

سوره توبه جزء 10 آیه 93 توبه کریم منصوری

5015

دعا

5016

شکوفه‌های قرآنی

5017

قرائت قرآن متولی عبدالعال

5018

حاج عامر الکاظمی (قرآن به روش عراقی)

5019

تفسیر سوره قیامت ـ معاد در قرآن استاد احمد خاتمی

5020

فتحی الملیجی ایران ـ مصر 4 تلاوت

5021

احمد نعینع 3 تلاوت در مصر

5022

 ادعیه رمضان ـ دعای افتتاح

5023

محمد اللیثی ـ حلمی الجمل ـ محمود الشریف

5024

ترتیل سوره اعراف مصطفی اسماعیلی

5025

دعای کمیل و دعاء الثغور سید ولید المزیدی

5026

عبدالعزیز عکاشه

5027

شحات محمد انور تلاوت سوره‌های انسان و نساء

5028

دکتر احمد نعینع نمل (نمل 59 تا 64) مریم (40 تا 58) انشراح/ کافرون/ اخلاص

5029

دکتر احمد نعینع (نور 25 تا 38) دهه 15 تا 25 انشراح / ضحی/ کوثر

5030

دکتر احمد نعینع (زمر 15 تا 44)

5031

محمد بسیونی

5032

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5033

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5034

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5035

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5036

شکوفه‌های قرآنی سید محمد طباطبائی

5037

غلوش ـ شعیشع ـ متولی عبدالعال

5038

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5039

بسیونی

5040

تلاوت محمد بسیونی

5041

متولی عبدالعال

5042

تلاوت شحات محمد انور از سوره بقره

5043

منتخب تواشیح گروه الغدیر در لندن (ماه رمضان 1425)

5044

مصطفی غلوش

5045

دکتر احمد نعینع (سوره نمل آیه 15 تا 44)

5046

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5047

تواشیح عماد رامی

5048

محمد اللیثی

5049

راغب مصطفی غلوش ـ عبدالوهاب طنطاوی

5050

سادات فاطمی/ عباس امام جمعه/ منصور قصری‌زاده/ جوادپناهی/ کریم منصوری

5051

غلوش

5052

شحات محمد انور

5053

متولی عبدالعال

5054

متولی عبدالعال

5055

دکتر احمد نعینع

5056

غلوش

5057

تواشیح گروه الغدیر

5058

تواشیح گروه الغدیر بدون موسیقی

5059

غلوش ـ سید سعید

5060

تلاوت قرآن سید سعید

5061

تواشیح عماد رامی با موسیقی

5062

ابوالعینین شعیشع/ کریم منصوری/ عبدالوهاب طنطاوی/ متولی عبدالعال

5063

عبدالوهاب طنطاوی/ محمد احمد شبیب/ فتحی‌الملیجی/ متولی عبدالعال

5064

تلاوت سید سعید

5065

حسین منصور/ استاد غلوش/ محمد احمد بسیونی

5066

عزت العناشی/ ابراهیم شعشاعی/ عبدالباسط عبدالصمد

5067

احمد شبیب (نباء 21 تا 29) محمد طوسی (زمر 3 تا 11) محمد بسیونی (فاطر 29 تا 35) و علق

5068

کریم منصوری (زمر 73 تا آخر) محمد بسیونی (احزاب 40 تا 48) رضائیان (حجر 85 تا آخر)

5069

راغب مصطفی غلوش ـ علی حجاج السویسی

5070

امام جمعه (انبیاء 10 تا آخر) ابوالعینین شعیشع (مطففین 22 تا 26) حسین منصور (احزاب 28 تا 48) عبدالعزیز عکاشه (نباء 21 تا 29)

5071

محمدمحمود طبلاوی سه تلاوت در مصر

5072

محمد صدیق منشاوی

5073

محمد بسیونی (قصص 83 تا آخر) شحات محمد انور (یوسف 7 تا 18)

5074

شحات محمدانور (بقره 255 تا 261) متولی عبدالعال (آل عمران 137 تا 145) دکتر احمد نعینع (نور 35 تا 38)

5075

محمدحسین سعیدی / منصور قصری / منصوری/ سبزعلی

5076

انور شحات محمدانور / متولی عبدالعال / فاطمه میرلویی

5077

دعای کمیل به صوت میثم کاظم و تلاوت قرآن به صوت قاسم صنیعی

5078

شکوفه‌های قرآنی

5079

راغب مصطفی غلوش (ابراهیم 35 تا 41) سید سعید (فتح 27 تا آخر و قدر)

5080

راغب مصطفی غلوش (اسراء 77 تا 85) سید سعید (قیامه تمام سوره)

5081

سید سعید (مؤمنون 1 تا 19) راغب مصطفی غلوش (قصص 5 تا 14) ابوالعینین شعیشع

5082

محمد محمود طبلاوی (حمد و بقره) راغب مصطفی غلوش (اسراء 1 تا 14)

5083

عبدالباسط (اسراء 1 تا آخر)

5084

عبدالباسط عبدالصمد

5085

عبدالباسط عبدالصمد (سوره بقره)

5086

عبدالباسط عبدالصمد

5087

شحات محمد انور

5088

گروه تواشیح اسوه تهران و گروه‌های دیگر

5089

تواشیح گروه اهل بیت تهران و گروه طه

5090

عبدالباسط عبدالصمد

5091

تلاوت طبلاوی

5092

آموزش قرآن به روش اشاره برای کودکان

5093

دعای کمیل و زیارت شامله و دعای افتتاح شیخ مالکی

5094

فتحی الملیجی 4 تلاوت در مصر

5095

گروه فجر تهران / گروه ثقلین اهواز/ گروه شهداء اهواز

5096

عبدالباسط

5097

تواشیح گروه قدر تهران / گروه کوثر اصفهان

5098

دعاهای مشترک ماه رمضان

5099

تلاوت شعیشع / غلوش/ سید سعید

5100

محمد سید ضیف ـ سه تلاوت در مصر

5101

راغب مصطفی غلوش سه تلاوت در مصر

5102

محمدی کبیری عبدالفتاح 3 تلاوت در مصر

5103

محمد هلّیل

5104

دکتر احمد نعینع

5105

حجاج الهنداوی تلاوت در مصر

5106

تلاوت محمد بسیونی

5107

سید سعید

5108

آموزش ابتدائی قرآن روخوانی و روانخوانی، استاد ایمانی، 13 سی دی به کدهای 5108 الی 5120

5121

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، سطح 1: استاد یاریگل، 4 سی دی به کدهای 5121 و 5122 و 5123 و 5124

5125

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، سطح 2: استاد حبیبی، 7 سی دی به کدهای 5125 الی 5131

5132

آموزش تجوید قرآن کریم، استاد موسوی، 10 سی دی به کدهای 5132 الی 5141

5142

داستان­های خوب برای بچه های خوب، استاد کافی، 1 سی دی به کد 5142

5143

آموزش قرآن اول دبستان، استاد پرهیزگار، 1 سی دی به کد 5143

5144

آموزش قرآن دوم دبستان، استاد پرهیزگار،1 سی دی به کد 5144

5145

آموزش قرآن سوم دبستان، استاد پرهیزگار 1 سی دی به کد 5145

5146

آموزش قرآن چهارم دبستان، استاد پرهیزگار ،  1 سی دی به کد 4146

5147

آموزش قرآن پنجم دبستان، استاد پرهیزگار، 1 سی دی به کد 5147

5148

آموزش قرآن اول راهنمایی، استاد پرهیزگار، 1 سی دی به کد 5148

5149

آموزش قرآن دوم راهنمایی، استاد پرهیزگار، 1 سی دی به کد 5149

5150

آموزش قرآن سوم راهنمایی، استاد پرهیزگار، 1 سی دی به کد 5150

5151

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد پرهیزگار، 22 سی دی به کدهای 5151 الی 5172

5173

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد عبدالباسط، 24 سی دی به کدهای 5173 الی 5196

5197

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد شحات انور، 24 سی دی به کدهای 5197 الی 5220

5221

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد منشاوی، 24 سی دی به کدهای 5221 الی 5244

5245

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد شاطری، 21 سی دی به کدهای 5245 الی 5265

5266

ترتیل تصویری قرآن کریم، استاد سدیس و شریم، 17 سی دی به کدهای 5266 الی 5282

5283

آموزش تجوید عربی استاد کربلایی 18 سی دی به کدهای 5283 الی 5300

5301

گلچین قرائت از اساتید، 1 سی­دی به کد 5301

5302

گلچین تلاوت دکتر نعنیع، 1 سی­دی به کد 5302

5303

گلچین تواشیح، 1 سی­دی به کد  5302

5304

گلچین تواشیح، 1 سی­دی به کد 5304

5305

دعای جوشن کبیر، 2 سی­دی به کدهای 5305 و 5306

5307

دعای ابوحمزه ثمالی، 2 سی­دی به کدهای 5307 و 5308

5309

مناجات شعبانیه حاج سعید حدادیان، 1 سی دی به کد 5309

5310

دعای توسل حاج مهدی منصوری، 1 سی دی به کد 5310

5311

دعای کمیل حاج مهدی منصوری، 1 سی دی به کد 5311

5312

دعای کمیل حاج مهدی طاهری، 1 سی دی به کد 5312

5313

دعای ندبه حاج محمود کریمی، 1 سی دی به کد 5313

5314

دعای ماه مبارک رمضان، 1 سی دی به کد 5314

5315

دعای جوشن کبیر (حرم مطهر)، 2 سی دی به کدهای 5315 و 5316

5317

دعای جوشن کبیر (مرقد امام ) حاج مهدی منصوری، 2 سی دی به کدهای 5317 و 5318

 

در صورت نیاز به توضیح به سایت موسسه مراجعه نمایید.

www.Quran-Etrat.com

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری و رایت از محصولات مؤسسه آموزشی نرم­افزاری قدس شرعاً حرام است و پیگرد قانونی دارد


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های mp3 ، قرآن ، دعا ، تواشیح
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 ، قرآن ،‌دعا ، تواشیح

قاری و مشخصات سی­دی­های MP3 قرآنی، ادعیه و تواشیح

ردیف

ترتیل استاد شهریار پرهیزگار

6001

ترتیل استاد مرتضی سادات فاطمی

6002

ترتیل استاد شیخ محمود خلیل الحصری

6003

ترتیل استاد محمد صدیق منشاوی

6004

ترتیل استاد عبدالباسط محمد عبد الصمد

6005

ترتیل استاد شاطری

6006

ترتیل استاد شیخ محمد طبلاوی

6007

ترتیل استاد عبد الله خیاط

6008

ترتیل استاد سعد الغامدی

6009

ترتیل استاد نعمه الحسان

6010

ترتیل استاد احمد بن علی عجمی

6011

ترتیل استاد سدیس

6012

ترتیل استاد ابراهیم شریم

6013

ترتیل استاد محمد ایوب

6014

ترتیل استاد عبد الله المطرود

6015

ترتیل استاد خالد عبدالله القحطانی

6016

ترتیل استاد محمد جبرئیل

6017

ترتیل استاد هانی الرفاعی

6018

ترتیل استاد علی عبدالله جابر

6019

ترتیل استاد عبدالمحسن قاسم

6020

ترتیل استاد عبد الله بسفر

6021

تحدیر استاد عبد الودود حنیف

6022

ورش استاد شیخ محمود خلیل الحصری

6023

ورش استاد شیخ محمود خلیل الحصری

6024

تحقیق استاد عبد الباری محمد

6025

تحقیق استاد عبد الباری محمد

6026

تحقیق استاد عبد الباری محمد

6027

تحقیق استاد شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد

6028

تحقیق استاد شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد

6029

تحقیق استاد شیخ محمود مصطفی اسماعیل

6030

تحقیق استاد شیخ محمود مصطفی اسماعیل

6031

تحقیق استاد شیخ محمود مصطفی اسماعیل

6032

تحقیق استاد خلیل الحصری

6033

تحقیق استاد خلیل الحصری

6034

آموزش تجوید استاد علامی

6035

آموزش تجوید استاد ستوده نیا

6036

آموزش تجوید استاد موسوی

6037

آموزش تجوید استاد مؤذن

6038

آموزش تجوید  عربی استاد ده دشتی

6039

الحان و نغمه‌های قرآنی اساتید نهاوندی و خاکی

6040

الحان و نغمه‌های قرآنی استاد دغاغله

6041

الحان و نغمه‌های قرآنی جهاد دانشگاهی

6042

دستگاه‌های قرآنی جهاد دانشگاهی

6043

ترتیل استاد شیخ شحات محمد انور

6044

ترتیل استاد محمد بن سلیمان محیصنی

6045

ترتیل استاد عبد المنعم عبد المبدی

6046

ترتیل آموزشی سال اول ـ دوم ـ سوم

6047

ترتیل قرائت 30 قاری

6048

عبدالباسط محمد عبد الصمد ـ عبدالعزیزعکاشه – شیخ اسماعیل طنطاوی – شیخ فتحی الملیجی

6049

محمد صدیق منشاوی – محمود صدیق منشاوی – شیخ احمد الرزیقی – فرج ا... شاذلی

6050

شیخ شحات محمد انور – محمود محمد الخشت – شیخ عبدالوارث عبدالعزیز – شیخ عبدا.. هندی – شیخ عبدالروف شلبی

6051

شیخ متولی عبدالعال – شیخ عبدالعزیز علی الفرج – شیخ هاشم هیبه – شیخ احمد ابوطالب السوهاجی – شیخ محمود ابوالوفاء الصعیدی

6052

شیخ عبدالفاتح الشعشاعی – شیخ ابراهیم الشعشاعی –  شیخ سید سعید -  شیخ محمود اسماعیل الشریف – شیخ ابراهیم سلیمان الدرعه – شیخ محمد الصیفی

6053

احمد احمد نعینع – شیخ عبدالعظیم زاهر – شیخ احمد شبیب – شیخ عبدالعاطی ناصف – شیخ احمد سلیمان السعدانی

6054

شیخ مصطفی اسماعیل – شیخ محمود عبدالحکم – شیخ علی حسن السویسی – شیخ محمد فرید السیندیونی

6055

شیخ مصطفی اسماعیل – شیخ عبدالحمید الجمل – شیخ عبدالحمید البوشی – شیخ حامد احمد صلاح

6056

شیخ مصطفی اسماعیل – شیخ احمد ابوالمعاطی – شیخ محمد معمر زین العابدین – شیخ محمد سید ضیف

6057

شیخ ابوالعینین شعیشع – شیخ محمود محمد الزامل – شیخ محمد بدرالحسین – شیخ محمدمحمد هلیل – شیخ محمد حسن النادی

6058

شیخ راغب مصطفی غلوش – شیخ شعبان عبدالعزیز صیاد – شیخ محمد عبدالوهاب الطنطاوی – شیخ منصور الشامی الدمنهوری

6059

شیخ محمود خلیل الحصری – شیخ احمد عامر

6060

شیخ طه الفشنی – شیخ محمد الطبلاوی – شیخ محمود حسین منصور – شیخ محمد عطیه حسب

6061

شیخ محمود علی البناء – شیخ محمد اللیثی – شیخ علی محمود – شیخ زکی اسماعیل

6062

شیخ سعید مسلم – شیخ عبدالمنعم الطوخی – شیخ عبدالواحد زکی راضی – شیخ عبدالرحمان الدروی – شیخ احمد حسن ابوالفرج

6063

شیخ کامل یوسف البهتیمی – شیخ محمد رفعت – شیخ محمد سعید عبدالکریم

6064

شیخ محمد بسیونی – شیخ محمد عبدالعزیز حصان – شیخ عبدالفاتح الطاروطی – شیخ جمعه مختار حامد

6065

شیخ شحات محمد انور

6066

شیخ مصطفی اسماعیل

6067

محمد صدیق منشاوی ـ تلاوت کل قرآن کریم  -  سی دی 1

6068

محمد صدیق منشاوی ـ تلاوت کل قرآن کریم  -  سی دی 2

6069

محمد صدیق منشاوی ـ تلاوت کل قرآن کریم  -  سی دی 3

6070

محمد صدیق منشاوی ـ تلاوت کل قرآن کریم  -  سی دی 4

6071

محمد صدیق منشاوی ـ تلاوت کل قرآن کریم  -  سی دی 5

6072

عبدالباسط محمد عبدالصمد ـ تلاوت کل قرآن کریم  - سی دی 1

6073

عبدالباسط محمد عبدالصمد ـ تلاوت کل قرآن کریم  - سی دی 2

6074

شیخ شحات محمد انور، محمد صدیق منشاوی، عبدالباسط محمدعبدالصمد، شیخ عبدالفتاح الشعشاعی، احمد احمد نعینع، شیخ محمد بدرالحسین، شیخ محمد حمدی الزامل، شیخ راغب مصطفی غلوش، شیخ شعبان عبدالعزیز صیاد، شیخ محمد عبدالعزیز حصان، شیخ احمد عامر، شیخ طه الفشنی، شیخ محمد محمود طبلاوی، شیخ محمود حسین منصور، شیخ محمود علی البناء، شیخ محمد اللیثی، شیخ سعید مسلم، شیخ عبدالمنعم طوخی، شیخ کامل یوسف البهتیی، شیخ محمد بسیونی

6075

عباس امام­جمعه، احمد ابوالقاسمی، علی سیاح­گرجی، علی حمزه­پور، علی شیرزاد، علی­اکبر ملکشاهی، علی­اصغر شعاعی، علیرضا نداف، علیرضا سبحانی، داود طالبی، حمید صحاف، حبیب ا... پوراحمدی رضائیان، هاشم روغنی، حسین فردی، حسین کرمی، هوشنگ یاری، کریم منصوری، مهدی هاشمی، مهدی قره­شیخ­لو، مهدی صحاف­زاده، محمود لطفی، محمود قصری­زاده، مسعودسیاح­گرجی، محمد عباسی، محمد غفاری، محمدحسین سعیدیان، محمد موحدی، محمد سلطانی، پناهی، قاسم رضیعی، سعید طوسی، شهریار پرهیزگار

6076

زیارت ناحیه مقدسه ـ زیارت عاشورا

6077

دعای کمیل ـ دعای ندبه

6078

مناجات التائبین ـ مناجات الشاکین ـ مناجات الخائفین ـ مناجات الراجین ـ مناجات الراغبین ـ مناجات الشاکرین ـ مناجات المطیعین ـ مناجات المریدین ـ مناجات المحبین ـ مناجات المتوسلین ـ مناجات المفتقرین ـ مناجات العارفین ـ مناجات الذاکرین ـ مناجات  المعتصمین ـ مناجات الزاهدین

6079

دعای روز شنبه ـ زیارت حضرت رسول (ص) در روز شنبه ـ دعای یکشنبه ـ زیارت امیر المومنین (ع) در روز یکشنبه ـ زیارت حضرت زهرا (س) ـ دعای روز دوشنبه ـ زیارت امام حسن (ع) در روز دوشنبه ـ زیارت امام حسین (ع) در روز دوشنبه ـ دعای روز سه شنبه ـ زیارت امام سجاد – امام باقر (ع) – امام صادق در روز سه شنبه ـ دعای روز چهارشنبه ـ زیارت امام موسی کاظم – زیارت امام رضا – امام جواد- امام علی النقی (ع) ـ دعای پنج شنبه ـ زیارت امام حسن عسگری (ع) در روز پنجشنبه ـ دعای روز جمعه ـ زیارت امام زمان (ع) در روز جمعه ـ ادعیه سفر

6080

دعای حجه (عج) ـ دعای آل یاسین ـ دعای بعد از زیارت آل یاسین ـ دعای امن ـ دعای فرج ـ دعای امام زمان(عج) ـ دعای حجه (عج) ـ دعای استغاثه به حجه (عج) ـ دعای عهد ـ دعای صباح

6081

دعای ایام ماه مبارک رمضان- دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام ـ دعای یا علی یا عظیم ـ دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ـ اللهم هذا شهر رمضان ـ اللهم اسئلک أن تصلی علی محمد ـ سبحان الله باری النّسم ـ یا عدّتی فی کربتی و.. ـ اللهم رب شهررمضان ـ مناجات منظومه امیر المومنین (ع)

6082

دعای شب­های ماه رمضان ـ دعای افتتاح ـ اللهم انی اسئلک أن تجعل فی ما .. ـ أعوذ بجلال وجهک الکریم ـ اللهم رب شهر رمضان ـ اللهم انه قد دخل شهر رمضان ـ الحمدلله الذی اکرمناک ایها الشهر ـ اللهم انی بک و منک الطلب حاجتی ـ الهی وقف السائلون ... و هذا الفقراء ـ معرفی ـ دعای سحر ـ یا عدتی فی کربتی و یا صاحبی فی شدتی ـ یا مفزعی عند کربتی ـ سبحان من یعلم جوارح القلوب

6083

زیارت ناحیه ـ حدیث کساء

6084

دعای کمیل ـ دعای توسل ـ زیارت حضرت زینب (س)

6085

دعای کمیل ـ زیارت جامعه کبیره

6086

ابو حمزه ثمالی

6087

دعای کمیل ـ زیارت وارث ـ زیارت اربعین

6088

دعای افتتاح ـ دعای امام محمدباقر (ع) (بهاء) ـ دعای سحر ـ یا مفزعی عندکربتی ـ سبحان من یعلم جوارح القلوب ـ اوصیکم عبادا... بتقوی ا...  الذی... ـ ادامه دعای قبل

6089

زیارت حضرت رسول (ص) ـ زیارت امین ا... ـ اسلام علی ابی الائمه و خلیل النبوه ـ السلام علیک یا امیر المومنین ـ السلام علی أبی الائمه و خلیل النبوه ـ اللهم صلی علی امیر المومنین (ع) ـ زیارت وارث ـ السلام علیک ایها العبد الصالح ـ زیارت عاشورا ـ زیارت اربعین ـ اللهم انی ... و مولاتی زینب (س)

6090

دعای صباح ـ دعای عهد ـ دعای ندبه

6091

ابوحمزه ثمالی

6092

دعای امام حسین (ع) در روز عرفه

6093

دعای سحر – دعای بهاء ـ دعای افتتاح

6094

دعای کمیل ـ زیارت وارث ـ دعای امام موسی کاظم(ع) ـ دعای امیر المومنین(ع) ـ دعای از جانب فاطمه زهرا(س) ـ دعای حضرت زین العابدین(ع)

6095

ابوحمزه ثمالی ـ زیارت وارث ـ دعای فرج

6096

دعای ندبه ـ دعای صباح و عهد

6097

دعای روزهای هفته، دعای شریف، حدیث قدسی، دعای فرج، دعای صاحب الزمان (ع)، دعای حجه (عج)

6098

دعای مکارم الاخلاق ـ دعای امن ـ دعای امام زین  العابدین (ع) لاهل القبور ـ دعای حجب ـ دعای حزین ـ دعای نور

6099

دعای کمیل ـ دعای کمیل ـ دعای حضرت رسول (ص) در روز جمعه ـ دعای حضرت زهرا (س) در روز جمعه ـ دعای امام حسین (ع) در روز جمعه ـ دعای امام زین العابدین (ع) در روز  جمعه ـ دعای امام موسی کاظم(ع) در روز جمعه ـ دعای حضرت امام زمان (ع) درروز جمعه ـ دعای روزجمعه

6100

دعای امام حسین (ع) در روز عرفه

6101

دعای جوشن کبیر

6102

دعای توسل ـ دعای عهد ـ دعای حزین ـ و بعثنی علی الایمان بک و تصدیقی برسولک ـ واسمع دعائی اذا ـ مناجات شعبانیه

6103

حدیث مفاخره ـ حدیث کساء

6104

خطبه افتخاریه ـ خطبه مفتاح الغیب ـ خطبه النطنجیه

6105

خطبه امام زین العابدین (ع) در مجلس یزید ـ خطبه حضرت زینب (س) در مجلس یزید

6106

تواشیح عماد رامی 100 قطعه

6107

تواشیح گروه­های عربی بیش از سی ساعت صدا

6108

 (صوتی) سامی یوسف 14 قطعه (عربی و انگلیسی)

6109

 آموزش صوت و لحن استاد نهاوندی

6110

آموزش صوت و لحن استاد خاکی

6111

آموزش صوت و لحن اساتید مشهور جهان

6112

روخوانی و روانخوانی قرأن اساتید موسوی و ستوده نیا

6113

تلاوت قرأن به طریقه عراقی اساتیى حافظ خلیل اسماعیل – نامق مصطفی – ولید ابراهیم

6114

تلاوت قراء مصر

6115

تجوید قرآن کریم (عربی) استاد مصطفی صرّاف

6116

ترتیل به روایت ورش عن نافع استاد یاسین جزایری

6117

ترتیل قرآن کریم استاد مشاری ابن راشد العفاسی

6118

 

ویژگی­های موجود:

این ویرایش به صورت فرمت mp3 با منوی 48 KBPS    44100 HZ و قابل استفاده در دستگاه­های ضبط ، ویدئو،سی دی من و کامپیوتر می باشد و قابلیت انتقال بر روی MP3 پلیر و MP4 وکامپیوتر را دارا می باشد.

 

در صورت نیاز به توضیح بیشتر به سایت موسسه مراجعه نمایید.

www.Quran-Etrat.com

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری و رایت از محصولات مؤسسه آموزشی نرم­افزاری قدس شرعاً حرام است و پیگرد قانونی دارد.

 


 
comment نظرات ()
 
لیست سی دی های تصویری حوزه و دانشگاه، علوم قرآنی و علوم اسلامی
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های تصویری حوزه و دانشگاه، علوم قرآنی و علوم اسلامی

ردیف

درس

استاد

کدومشخصات سی­دی­های تصویری دروس­حوزه ودانشگاه

7001

مصاحبه پیرامون انقلاب اسلامی و فلسطین

استاد شهید مطهری

2 سی دی به کدهای 7001 و 7002

7003

فص اذان

استاد علامه حسن زاده آملی

1 سی دی به کد 7003

7004

شرح حدیث معراج

استاد مصباح

12 سی دی به کدهای 7004 الی 7015

7016

شرح پند پیامبر (ص) به ابوذر

استاد مصباح

36 سی دی به کدهای 7016 الی 7051

7052

اصول عقاید

استاد محسن قرائتی

35 سی دی به کدهای 7052 الی 7086

7087

شرح نهج البلاغه

استاد منتظری

64 سی دی به کدهای 7087 الی 7150

7151

تشریح الافلاک

استاد نائینی

33 سی دی به کدهای 7151 الی 7183

7184

شرح مسائل طب

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 7184 و 7185

7184

شرح دروس هیأت، نجوم و ریاضی

استاد صمدی آملی

56 سی دی به کدهای 7186 الی 7241

7242

سیمای امیر المؤمنین در قرآن کریم

استاد کریمی جهرمی

80 سی دی به کدهای 7242 الی 7321

7322

تجلی و تجسم انقلاب کربلا در قرآن کریم

استاد کریمی جهرمی

27 سی دی به کدهای 7322 الی 7348

7349

عتبات عالیات

صدا و سیما

2 سی دی به کدهای 7349 و 7350

7351

آموزش مقدمات نماز ـ وضو

استاد فلاح زاده

1 سی دی به کد 7351

7352

آموزش احکام عملی نماز ـ تیمم

استاد فلاح زاده

1 سی دی به کد 7352

7353

آموزش احکام نماز

استاد فلاح زاده

1 سی دی به کد 7353

7354

آشنایی با مکه مکرمه و مدینه منوره

استاد فلاح زاده

2 سی دی به کدهای 7354 و 7355

7356

آشنایی با بقیع مطهر

استاد فلاح زاده

1 سی دی به کد 7356

7357

آموزش حج عمره مفرده

استاد فلاح زاده

1 سی دی به کد 7357

7359

خطبه حضرت فاطمه بنت الحسین (ع)

استاد کریمی جهرمی

9 سی دی به کدهای 7359 الی 7367

7368

معاد و قرآن

استاد کریمی جهرمی

30 سی دی به کدهای 7368 الی 7397

7398

اربعین و اهمیت ثواب زیارت امام حسین

استاد کریمی جهرمی

6 سی دی به کدهای 7398 الی 7403

7404

محور قیام عاشورا امام حسین (ع)

استاد کریمی جهرمی

28 سی دی به کدهای 7404 الی 7431

7432

شرح خطبه حضرت زینب در شام

استاد کریمی جهرمی

33 سی دی به کدهای 7432 الی 7464

7565

منتخب کتاب غررالحکم

استاد کریمی جهرمی

52 سی دی به کدهای 7465 الی 7516

7517

محرم 84 حرم حضرت رقیه

استاد صمدی آملی

6 سی دی به کدهای 7517 الی 7522

7523

اردوگاه کربلا

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 7523 و 7524

7525

ارتحال امام خمینی

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 7525 الی 7526

7527

مراسم عزاداری امام حسین در کربلا

استاد صمدی آملی

1 سی دی 7527

7528

سخنرانی نیمه شعبان 82

استاد صمدی آملی

1 سی دی 7528

7529

سخنرانی وروضه در نجف اشرف

استاد صمدی آملی

1 سی دی 7529

7530

رمضان 86

استاد مکارم شیرازی

2 سی دی به کدهای 7530 الی 7531

7532

مراسم 21 رمضان 86

استاد پناهیان

1 سی دی  7532

7533

مراسم احیاء 21 رمضان 86

استاد ناطق نوری

2 سی دی به کدهای 7533 و 7534

7535

شب 23 رمضان 86 (سخنرانی)

استاد پناهیان

 
1 سی دی  7535

7536

مراسم احیاء 23 رمضان 86

استاد حوزه

1 سی دی  7536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت نیاز به توضیح به سایت موسسه مراجعه نمایید.

www.Quran-Etrat.com

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری و رایت از محصولات مؤسسه آموزشی نرم­افزاری قدس

شرعاً حرام است و پیگرد قانونی دارد.

 


 
comment نظرات ()